Valkuilen bij het channelen
 


Pamela channelt de Aarde

Lieve mensen,

Ik ben de aarde, voel mijn energie, mijn kracht. Je kunt mij diep onder je voeten voelen. Ga met je aandacht naar mijn centrum, het fysieke middelpunt van de aarde. Maak contact met mijn hart dat zich symbolisch in dit midden bevindt. Voel hoe ik een levend wezen ben met talloze expressievormen. Jullie zijn ťťn van die vele uitingsvormen, jullie lichamen dragen mijn energie. Ik werk met jullie samen, voel mijn aanwezigheid hier en nu in je lichaam. Word je bewust van je ademhaling, de stille en natuurlijke processen die plaatsvinden in je lichaam zonder dat jij je ermee bezig houdt. Het bloed dat door je aderen stroomt, het kloppen van je hart, je huid die reageert op temperatuur, je spieren en ledematen, alles leeft in jou! Je kunt dit lichaam beÔnvloeden met jouw houding en hoe je ernaar kijkt. Probeer er maar eens licht naartoe te sturen en stel je voor dat licht zo natuurlijk is als de zuurstof die je inademt. Stel je voor dat het licht er al is, niet ergens vandaan komt of uit moet komen, maar dat het overal om je heen is net als de lucht die je inademt. Je hoeft je er alleen op af te stemmen, dat is het enige.

Stem je er nu op af. Voel het licht dat hier aanwezig is. Er is genoeg voor allen, want het licht is onuitputtelijk. Het is ook niet Ďvan iemandí; het is de stof waarvan het universum en ook jullie zijn gemaakt. Het is jullie gegeven om zťlf licht te scheppen en het zo te vermeerderen. Jullie zijn zelf bronnen van licht. Voel eerst even het licht dat er al is, voel het om je heen stromen, niet gebonden aan tijd, ruimte of materie, het staat er los van. Niets kan leven zonder dat licht. Voel het in al je cellen en laat het door heel je lichaam stromen. Nu voeg je je eigen scheppende bewustzijn er aan toe, je ontvangt het licht binnenin je en zegt er hallo tegen, je groet het licht van binnenuit. Dan word je je bewust van jezelf en je eigen kracht. Jij bent niet gebonden aan de materie, aan ruimte of tijd, je bent er vrij van. Je hebt je tijdens dit aardse leven verbonden met dit lichaam, deze cellen, dit hier en nu, maar je bent een totaal vrij en ongebonden bewustzijn. Voel hoe dit tijdloze bewustzijn van jouw diepste kern zich verbindt met je lichaam en met de persoon die je hier en nu bent. Omwikkel jezelf met je eigen tijdloze wezen. Dat wezen is enorm uitgestrekt, heeft ver gereisd in het universum en is rijk aan ervaringen.

Je kunt je dit wezen voorstellen als bestaande uit kristallen, groot en klein en van een enorme helderheid. Deze kristallen zijn transparant en spiegelen vele inhouden en geven deze door en jij bent het bewustzijn dat het doorlaat, dat er naar kijkt, het beziet en doorvoelt. Voel de enorme kracht van het kristal in jou, dat niet van materiŽle aard is; het is een geestelijk, etherisch kristal. Voel het bewustzijn in dit kristal eens, het is buitengewoon helder.

Via de kristallen energie in jezelf die tot jouw diepste wezen behoort, kun je een kanaal voor andere energieŽn worden. Dat kun je hier op aarde doen, terwijl je in deze materiŽle dimensie in het hier en nu leeft. Maak nu contact met deze dimensie, wees volledig in het hier en nu, voel je armen en benen, voel hoe de aarde, hoe ik je draag. Stel je voor dat je in je hart een kristal draagt, dat jouw eeuwige, tijdloze bewustzijn weerspiegelt. Geef het een plaats in het midden van je borst. Voel daar de kracht en helderheid van dit bewustzijn.

Nu wil ik jullie graag iets vertellen over channelen, het ontvangen of doorgeven van informatie die stamt vanuit een ander bron dan jouw aardse zelf. Wanneer je channelt, sla je een brug tussen jouw aardse hier en nu en andere dimensies van zijn. Je doet dit omdat je vanuit die andere dimensies energie en informatie wilt ontvangen die verhelderend en liefdevol zijn voor het hier en nu op aarde. Iedereen die hier aanwezig is, heeft het verlangen om in enige vorm te channelen. Hoe je dit precies doet, is voor mij van secundair belang. Het gaat mij om de stroom die ontstaat en hoe je die op een goede manier kunt neerzetten op aarde. Ik wil een aantal aspecten noemen die van enorm belang zijn bij het creŽren van een stabiel kanaal dat helder en open is en tegelijk stevig geaard.


Het belang van aarding bij channelen

Ik begin met het punt van de aarding. Op het moment dat je energie van buiten jezelf ontvangt, is er een gigantisch reservoir beschikbaar waar je uit kunt putten. Ieder van jullie die heldervoelend is, weet dat je van alles kun oppikken uit je omgeving. Het kan je directe omgeving zijn, je naasten of de mensen op je werk, iets uit de krant of een film. Je kunt ook via dromen informatie of energie oppikken uit de sferen om je heen. Als de informatie op heldervoelende manier is verkregen, komt die niet via je je zintuigen. Het is een energetisch waarnemen dat zich op subtielere lagen afspeelt dan die van de stoffelijke zintuigen. Wanneer je heldervoelendheid niet gecontroleerd of niet begrensd is, kan er veel informatie binnenkomen die niet goed voor je is in de zin dat die je kan bezwaren, je energieveld troebel kan maken en je van jezelf weg kan halen. Dit gebeurt wanneer je grenzen niet helder zijn en je denkt te moeten helpen waar dat niet kan of niet mogelijk is. Ik wil je er allereerst bewust van maken dat het bij het heldervoelend binnenhalen van informatie enorm belangrijk is om zeer stevig gegrond te blijven en contact te houden met je aardse lichaam in het hier en nu. Dat is namelijk het ankerpunt waar alle informatie uiteindelijk landt, een stem krijgt en in de wereld wordt gezet. Als de aarding ontbreekt, zweef jij enigszins boven de aardse dimensie en wordt de informatie die je binnen krijgt vaag, zweverig of onhelder.

Hoe voelt het om goed geaard te zijn? Jezelf beschermen en je eigen behoeften goed in het vizier houden, is een cruciaal punt. Als je goed geaard bent, voel je je ruim en open van binnen. Je bent niet impulsief of erg stemmingsgevoelig - je wappert niet zo heen en weer in je stemmingen - omdat er een basis is van rust en natuurlijkheid in jezelf. Vraag je nu in afstemming op mij af: wat kan ik doen in mijn dagelijks leven om beter geaard te zijn, begrensd op een gezonde manier? Aarding hangt zeer sterk samen met vitaliteit, welzijn. Velen van jullie geven teveel weg van je eigen energie, omdat je denkt dat dit moet, dat je het verplicht bent, dat het hoort. Jullie grenzen zijn vaak vaag en dan pik je zonder filter andermans stemmingen op en tevens andere onbestemde energieŽn, die in de ether hangen. Je kunt bijvoorbeeld diep geraakt worden door wat je ziet en leest in de kranten, door de vele beelden die via de media op je afkomen. Probeer je hiervan bewust te worden en houd steeds contact met jezelf in het hier-en-nu. Voel je niet verplicht met alles mee te leven. Het is normaal en natuurlijk om een basis van rust en helderheid in jezelf te hebben. Een overmatig geŽmotioneerd zijn duidt vaak op een gebrek aan aarding. Rust is normaal. Dit is een essentiŽle eerste stap wanneer je je wilt openstellen voor bovenpersoonlijke informatie of energie. Alleen wanneer je kunt voelen waar je grenzen liggen en waar het nodig is je af te sluiten, kun je ook weten wanneer het goed is om je te openen en voor welke informatie je je zou moeten openen. Dit onderscheidingsvermogen houdt je geaard en aarding is een belangrijke voorwaarde als je wilt gaan channelen . 


Helderheid als toetssteen

Nu komen we bij het aspect van het kristal in jou. De kwaliteiten van het kristal kunnen je helpen de informatie, indrukken en gevoelens die je via channeling binnenkrijgt te toetsen. Voel nog eens de helderheid, de kraakheldere energie van kristal. Het is een eerlijke energie, die door vele troebele energievelden heen breekt. Om de aarde heen zit een veld van energie net zoals om jullie lichamen heen een aura zit. Ik, de aarde, heb ook een aura. Op dit moment wordt de aura van de aarde sterk bevolkt door menselijke gedachtevormen, angsten en overtuigingen. Emotionele energieŽn domineren dit veld dicht om de aarde heen. Er is sprake van mensen die zijn overgegaan, die dood zijn en moeite hebben de aarde achter zich te laten; dit zijn wat jullie noemen aardegebonden zielen. Zij bevolken de sfeer dicht om de aarde heen, maar het merendeel van de troebele energie daar wordt veroorzaakt door het collectieve menselijk denken en de diepe angsten, de pijn en het lijden die in de collectieve psyche voortleven vanuit het verleden. Het is de bedoeling dat er in deze sfeer om de aarde heen steeds meer helderheid gaat ontstaan, maar op dit moment is er nog veel troebelheid. Wanneer je kanaal wilt zijn, en informatie wilt ontvangen vanuit een bovenpersoonlijke sfeer, is het belangrijk dat je daaraan voorbij gaat, dat je niet blijft hangen in die collectieve sfeer van angst en negatieve gedachten die door vele mensen op aarde in stand wordt gehouden.

Nu is dat op zich niet heel moeilijk. Er is namelijk een heel groot verschil tussen de helderheid en lichtheid van de kristallen energie die ik noemde en de troebele, zware, angstige of negatieve energie die door de mensheid is voortgebracht. Je kunt zelf onmiddellijk voelen dat daar een enorm verschil tussen bestaat. Voel dat nu maar of zie het voor je. Misschien kun je in kleur, klank of wat voor beeld dan ook het verschil zien tussen de dimensie van je tijdloze ziel, het kristal in je hart, en de collectieve energieŽn van angst, wantrouwen en agressie die tot het aardeveld behoren. Wees daar niet bang voor, dat veld is er nu eenmaal. Voel je thuis in de kristallen energie. Ga daar eens helemaal inzitten en kijk vanuit dat kristal naar de donkere energieŽn die er op aarde zijn.  Voel het verschil.

Om een helder kanaal te zijn, is het van belang dat je informatie ontvangt uit de kristallen sfeer en niet uit de door angst en negativiteit gedomineerde sfeer. Er zijn twee manieren waarop je in de valkuil zou kunnen stappen van het toelaten van deze donkere energieŽn in jouw belevingswereld, zodat je kanaal zijn vertroebeld raakt. 


Eerste valkuil: het kanaal wordt vertroebeld door angst

De eerste mogelijke valkuil zijn de eigen angsten die ieder mens heeft. Stel dat je een moeder met kinderen bent en bezorgd bent dat hen iets overkomt. Stel dat je vanuit een hogere, spirituele bron informatie wilt ontvangen over hoe je het beste voor je kinderen kunt zorgen. Nu kan het zomaar zijn dat je een stem gaat horen die jou vertelt wat je moet doen, welke maatregelen je moet treffen om je kinderen te behoeden voor ongeluk. Die stem kan een beetje dreigend klinken: ďJe moet het echt zo doen, anders gaat het misĒ. Omdat je zelf een laag van angst en zorg in je hebt, kan het zomaar gebeuren dat je daar in gaat geloven en dat je denkt die opdrachten te moeten uitvoeren. Maar in feite heb je contact gemaakt met een onzuivere bron. Je hebt bijvoorbeeld contact gemaakt met algemene, niet van een persoonlijke bron afkomstige gedachtepatronen die in de ether hangen, of je bent beÔnvloed door astrale entiteiten die zich voordoen als een gids. Waar het om draait is dat er op dat moment een laag van angst in jou werkzaam is die jouw kanaal vertroebelt en je informatie beÔnvloedt. Dit kun je voorkomen door, wanneer je zulke vragen stelt - zeker wanneer het gaat over onderwerpen die je angst inboezemen - je heel goed af te stemmen op de neutraliteit en helderheid van de kristallen energie die jouw kern is. Die ligt niet buiten jou, het is jouw kern. Daar is een rustig weten. Zodra je stemmen hoort of energieŽn voelt die dreigend van toon zijn of die opdrachten geven, ketsen die af op het kristallen weten in jou. Je weet dat in die soort informatie of energie de antwoorden niet kunnen liggen, en het kristal is je toetssteen. Antwoorden die komen uit een pure bron laten jou vrij, bemoedigen jou, maken dat je zelfvertrouwen groeit en je je beter voelt. Ze geven een soort informatie en energie die precies tegengesteld is aan de stemmen van angst en zogenaamde zorg.


Tweede valkuil: het kanaal wordt vertroebeld door strijdlust en oordeel

De eerste manier waarop je in een valkuil kunt stappen bij channelen, is dus dat je je mee laat slepen door je eigen angsten. De tweede manier waarop je in een valkuil kunt stappen, is dat je het donker wilt bevechten, dat je er een strijd mee aangaat. Er is in ieder van jullie een verlangen om het leven op aarde lichter, harmonieuzer te makken. Jullie verlangen allemaal naar een nieuwe aarde en ik voel en respecteer dit verlangen in jullie. Toch kun je de troebele en angstige energieŽn op aarde niet met het zwaard bestrijden. Op het moment dat je dit wel doet, gaat deze negatieve trilling doordringen in jouw energieveld, je vibratie wordt lager en je gaat je bijvoorbeeld kwaad maken, komt in opstand tegen onrecht, pijn en lijden en veroordeelt degenen die in jouw ogen de daders zijn. Het is heel begrijpelijk, maar voor je het weet, word je erin meegesleurd, wil je ertegen vechten en dat leidt maar al te vaak tot desillusie, teleurstelling, wrok en bitterheid. Je gaat onderuit en je kunt in het hart van je tegenstander, degene die je wilt bestrijden, niet meer de essentie waarnemen: het kristallen hart, dat wat jullie gemeenschappelijk hebben. Het wordt een strijd tussen licht en donker, je creŽert dualiteit in je eigen wereldbeeld, en dat kan een bron van valse informatie worden wanneer je channelt.


Wat is jouw bijdrage?

Ga weer terug naar het heldere kristal dat je in je hart draagt en dat ondersteund wordt door een stevige aarding. Kijk vanuit dit kristal naar het donkere, de angsten en negativiteit die er zijn op aarde en voel heel helder van binnen wat jouw bijdrage is aan het transformeren ervan. Want transformeren, dat zal het en dat moet het. Vraag je af: ďWat is mijn bijdrage hieraan?Ē Er is een bijdrage mogelijk waaraan geen zwaard te pas komt, waarbij jij heel helder en rustig aanwezig blijft, geaard, krachtig. Hoe doe jij dat? Door heel diep contact te maken met het kristal in jou, je tijdloze essentie en door die te verankeren in je aardse zijn gebeurt er iets schitterends, iets dat niet onopgemerkt kan blijven. Wanneer je dit voor jezelf doet, raak je andere mensen aan, je herinnert hen aan hun oorsprong, hun eigen kristallen aard. Je raakt misschien niet alle mensen aan, maar toch zeker meer dan een paar. En zo wordt er iets in gang gezet. Mensen veranderen hier en nu op aarde, er is een beweging gaande. Je kunt dat niet controleren met je verstand en er kan ook weinig voorspeld worden, maar wanneer de kristallen stroom in mensen de aarde raakt, kunnen er wonderen gebeuren. Het diepst getraumatiseerde bewustzijn, dat in wezen in ieder van jullie leeft, luistert niet naar de taal van oordeel, strijd of angst, maar wel naar de taal van het kristal, omdat het de taal van Thuis is: de bron waaruit ieder van jullie en alles dat op aarde leeft, voortkomt. Het is jullie roeping, jullie verlangen dit kristallen bewustzijn op aarde uit te zetten.  Je hoeft alleen maar trouw te blijven aan jezelf, je bewust te worden van je eigen angsten, er bovenuit te stijgen, je te herinneren aan wie je bent en dan uit te stralen wie je bent zonder te hoeven overtuigen of verdedigen. Je verspreidt de energie van het kristal in je hart dan vanzelf. 

Ik wil jullie graag danken voor de moed die jullie al hebben getoond in je leven. Je bťnt al een kanaal, een brug tussen hemel en aarde. Word je bewust van de valkuilen die er liggen en laat je er beslist niet door ontmoedigen, want er is een enorme behoefte aan lichte en liefdevolle informatie op aarde. Sta op in je eigen kracht.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nlBoeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren
Lijn in regenboogkleuren