Maandelijks channel-abonnementAls je op de hoogte wilt blijven van de meest recente channelings, kun je lid worden van ons channel-abonnement. Je ontvangt dan maandelijks een nieuwsbrief met links naar de meest recente channelings als geluidsbestanden (die je kunt downloaden). Twee weken later ontvang je de uitgeschreven teksten als pdf-bestand via e-mail. De teksten die je ontvangt zijn ongeredigeerde, uitgetypte verslagen.

Meestal ontvang je twee nederlandstalige channelings en meditaties per maand.
Als er gedurende de zomermaanden minder channelings zijn worden ze aangevuld met Engelstalige channelings.
 

Deze channelings doet Pamela in het kader van onze workshops, begeleidingstrajecten en lezingen. Ze verschijnen veelal niet op de website. Ze behandelen uiteenlopende onderwerpen, zoals innerlijke groei, omgaan met angst en blokkades, het werk van je hart vinden, hooggevoeligheid, contact met gidsen, relaties en spiritueel therapeut zijn.

Kosten

De kosten zijn met ingang van 1 september 2014:
10 euro per half jaar
of 17,50 euro per jaar.

Je kunt op elk moment instappen.

 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar Gerrit op info@gerrit-gielen.nl met als onderwerp ‘Channel Abonnement’', vermeld daarin je naam en hoelang je lid wilt worden (een half of een heel jaar).

Na overmaking van het geld op girorekening NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen in Tilburg o.v.v. Channel Abonnement, ontvang je een bevestiging van je lidmaatschap. Vervolgens ontvang je aan het einde van iedere maand een nieuwsbrief met daarin links naar de channelings van de afgelopen maand. De uitgeschreven teksten volgen ongeveer twee weken later.

Bij betaling vanuit het buitenland heb je onze IBAN en BIC code nodig:

IBAN: NL08 INGB 0002890282

BIC: INGBNL2A

Als je lidmaatschap is verstreken, ontvang je een e-mail met de vraag of je het abonnement wilt voortzetten. Het wordt dus niet automatisch verlengd.


Eén maanduitgave vrij beschikbaar

Als kennismaking bieden we je kosteloos één maanduitgave aan: die van oktober 2011. De onderstaande channelings zijn erin opgenomen.

1 De wederkomst van de vrouwelijke energie
Channeling van de Aarde

Deze channeling gaat over de geschiedenis van de mannelijke en vrouwelijke energie en het herstel van de balans tussen beide.

"Als je heel sterk je focust op controle, macht en manipulatie vanuit het denken, dan wordt het vrouwelijke al snel je vijand. Want het vrouwelijke is van nature meer vloeiend, flexibeler, stromend en meer verbonden met
de kwaliteiten van gevoel en emotie. Het vrouwelijke is de bron van alle inspiratie. Ze legt de brug met je ziel. Je ziel stroomt door je vrouwelijke energie. De mannelijke energie is bedoeld om die inspiratie te ondersteunen en het mogelijk te maken om die inspiratie handen en voeten te geven in deze wereld, de materiële werkelijkheid."

2 Drie kinderen
Channeling van de Aarde

Blijdschap, angst en boosheid zijn drie innerlijke kinderen die in ons leven. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we met ze om kunnen gaan en hoe ze ons kunnen helpen.

"Jullie wachten vaak op boodschappen van je
ziel om je levensweg te vinden, je pad. Maar je ziel spreekt tot jou via deze kinderen, via je buik, heel aards en ook heel krachtig en spontaan. Doorlopend krijg je informatie vanuit de stroom in je buik: via je emoties, via je innerlijke kinderen. En ik kan het wel uitroepen naar jullie: NEEM DAT SERIEUS."

3 De hemel op aarde
Channeling van Jeshua

In deze channeling vertelt Jeshua over zijn leven. Hij gaat in op de parallellen tussen zijn leven en het onze.

"Op een gegeven moment was het duidelijk dat de gevestigde macht mij niet wilde, mij wilde elimineren. De dreiging hing al een tijdje in de lucht en ik liet het gebeuren. Het was op een gegeven moment zeker dat ik veroordeeld en ter dood gebracht zou worden. En ik vluchtte niet. Dit bracht verwarring onder mijn volgelingen, mijn broeders en zusters met wie ik één was in het hart. Zij waren ontsteld dat ik mij zou laten ombrengen door de gevestigde macht, dat ik mee zou gaan in die beweging. En zij waren ook diep gekwetst."

Je kunt deze drie channelings hier downloaden als geluidsbestand en als tekst (PDF formaat).

 

Lijn in regenboogkleuren