Nieuwsbrief januari 2012

Lieve lezer,

Graag laten we je weten welke activiteiten we de komende tijd organiseren.

- Lezing/channeling “Macht en onmacht in de vrouwenziel” – zaterdag 17 maart Amsterdam

- Tweedaagse workshop “Leven op de Nieuwe Aarde” – 10 en 11 april op Klooster Nieuwkerk, ten zuiden van Tilburg

- Boekpresentatie met channeling “Ode aan de Aarde, Ode aan Jou” – 20 april Oisterwijk

- Zomerreizen naar Zuid-Frankrijk – juli 2012

- Info over channel-abonnement en de channelings van oktober 2011 vrij beschikbaar


Macht en onmacht in de vrouwenziel

Channeling van Maria Magdalena door Pamela Kribbe op zaterdag 17 maart 2012 in het Mirror Centre in Amsterdam

- met muzikale begeleiding door Mieke Wissink -

Maria Magdalena was een vrouwelijke volgeling van Jeshua, die zeer dicht bij hem stond en, zoals ze het mij vertelt, een diepe ontroering en herkenning ervoer bij de boodschappen van Jeshua. In de geschiedenis is zij door de kerk afgeschilderd als een tot inkeer gekomen zondares (prostituee, bezeten door demonen). In werkelijkheid was zij een onafhankelijke, krachtige en wijze vrouw, die zich geïnspireerd voelde door de christusenergie en deze op haar eigen manier belichaamde.

In deze channeling zal Maria Magdalena spreken over wie ze was en over de opstanding van de vrouwelijke energie in deze tijd. Ze benadrukt dat het gaat om een nieuw evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energie, zowel in het individu als op collectief niveau. Beide polen zijn beschadigd geraakt in het verleden; zowel mannen als vrouwen werden innerlijk verwond. De vrouwelijke wond, zo zegt Maria Magdalena, is gelegen in de buik: daar is de vrouwelijke energie ontkracht en ontheiligd. Dit uit zich in vrouwen als een gebrek aan kracht om zich te manifesteren en te onderscheiden. De mannelijke wond bevindt zich energetisch in het hart. Deze wond uit zich in mannen als een gebrekkig contact met de eigen gevoelens en een tekort aan warmte en innerlijke veiligheid.

Hoe helen we deze wonden in onszelf? Maria Magdalena pleit ervoor dit samen te doen, vanuit een wederzijds begrip voor elkaar als man en als vrouw. De eeuwenoude kloof tussen de geslachten kan nu overbrugd worden, onze zielen kunnen elkaar weer naderen. Ze pleit voor het loslaten van al te eenvoudige slachtoffer- en daderbeelden in het rollenspel van man en vrouw. Vrouwen hebben ook de daderenergie belichaamd en mannen zijn ook slachtoffer geweest.

In veel vrouwen leven er emoties van wrok of haat jegens de mannelijke energie, of is er een wantrouwen, een gepantserdheid, die diep contact in de weg staat. Maria Magdalena gaat in op het subtiele spel van macht en afhankelijkheid dat wordt gespeeld in relaties tussen mannen en vrouwen. Zij wil aandacht geven aan de neiging van vrouwen om teveel te geven en zichzelf weg te cijferen in relaties. Dit is een “krachteloos machtsvertoon” dat niet is gebaseerd op liefde. Het is geven vanuit een behoefte aan versmelting, erkenning en geborgenheid, terwijl er aan de andere kant juist ook een diepe reserve is tegen de mannelijke energie.

Door jezelf weg te geven, misken je de eigenheid van de ander én jezelf. Uiteindelijk leidt dit tot gevoelens van diepe verlatenheid, eenzaamheid en krachteloosheid. Waarom doen veel vrouwen dit en hoe kunnen ze dit loslaten? Maria Magdalena roept vrouwen op hun emotionele pijn te erkennen en tegelijk hun kracht op te nemen en het slachtofferschap te ontstijgen. Ze nodigt hen uit de liefdeskracht van de vrouwelijke energie op een waardige, onafhankelijke manier in de wereld te zetten.

Deze channeling is niet alleen bedoeld voor vrouwen. Ook mannen kunnen zich herkennen in de genoemde dynamiek in relaties. Als ziel ben je zowel man als vrouw geweest en kun je de wonden van beide polen in jezelf herkennen.

Deze middag zal muzikaal begeleid worden door zangeres Mieke Wissink, die de helende kracht van de vrouwelijke energie prachtig vorm geeft via haar stem en muziek. Ze zal deze middag zowel improviseren als enkele nummers uit haar repertoire zingen. Voor meer info over haar werk, zie www.energiespiegel.net

Programma:

-

Inleidende meditatie Gerrit Gielen

-

A capella zang Mieke Wissink

-

Channeling Pamela Kribbe

-

Pauze

-

Mini-concert Mieke Wissink

-

Vragen en (gechannelde) antwoorden

-

A-capella zang Mieke

-

Boeken en CD verkoop met signeren

Datum: zaterdag 17 maart 2012 van 14u – 17u

Plaats: Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3, Amsterdam

Het Mirror Centre is gelegen direct naast het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost en is vanaf Amsterdam CS en ook vanaf het Amstelstation in ± 5 minuten bereikbaar.

Let op: wanneer je met de auto komt, hou er rekening mee dat de parkeermeters in de omgeving van het centrum nogal wat tijd kosten om te bedienen.

Voor een routebeschrijving, zie www.mirrorcentre.nl


Aanmelding & kosten
:

De aanmelding loopt via de organisator van deze bijeenkomst, Ruud Kamminga. Wil je zeker zijn van je plek, koop je kaartje dan al vooraf. Dit kan tot en met dinsdag 13 maart 2012. Een kaartje kost 25 euro.

Hoe meld je je aan?

1. Stuur een e-mail naar pamela@12connect.me
Vermeld in je email: jouw naam en pamela en 17 maart 2012.

2. We verzoeken je het bedrag over te maken
Dit kan uiterlijk tot 13 maart 2012.
De kosten voor een kaartje zijn € 25,00 p.p.
Overmaken svp op bank-rekeningnummer 59 33 87.236 tnv
R. Kamminga te Amsterdam onder vermelding van
Pamela en 17 maart 2012.

3. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je aanmelding en betaling, als je betaling is ontvangen (dit is tevens je entree bewijs)
Nadat je hebt betaald is je aanmelding definitief en ontvang je hiervan bericht! Je ontvangt in de email de bevestiging met een nummer.
We willen je vragen dit nummer te noemen bij de kassa!

Na 13 maart 2012 kan je je ook nog (als er nog plek is) aanmelden via pamela@12connect.me en sturen we je een email om je te bevestigen en kan je de 25 euro aan de kassa voldoen!

De ervaring leert dat de bijeenkomsten snel vol raken, dus als je zeker wilt zijn van je plek, raden we je aan je op tijd aan te melden en te betalen.

De kassa van het Mirror Centre is op 17 maart 2012 geopend vanaf 13:00 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ruud Kamminga, die geregeld spirituele dansfeesten organiseert in het Mirror Centre in Amsterdam. Hij is tevens werkzaam als spiritueel therapeut (www.hetgoudenlicht.nl en mail@hetgoudenlicht.nl).

 

Leven op de Nieuwe Aarde

Tweedaagse workshop op 10 en 11 april met channelings van Jeshua en Maria Magdalena, door Pamela & Gerrit

Deze tijd nodigt je uit steeds meer te leven vanuit je hart, vanuit wat je werkelijk bezielt en vervult en niet vanuit wat je moet of aangeleerd hebt. Kiezen vanuit je hart heeft ingrijpende gevolgen voor alle aspecten van je leven. In deze tweedaagse workshop gaan we onderzoeken wat leven vanuit je hart betekent voor jezelf, in het bijzonder op het gebied van werk (dag I) en relaties (dag II).
Welke angsten, blokkades of overtuigingen houden je nog tegen in het volgen van je hart? Hoe versta je de taal van je ziel en hoe vertaal je de fluisteringen van je hart naar het leven van alledag? Het voornaamste doel van deze dagen is dat je in het contact met je ziel zelf ervaart wat jouw weg is in het leven. We hanteren de thema’s ‘werk’ en ‘relaties’ als ingangen om dit voor jezelf concreet te maken. Het programma bestaat uit een combinatie van channeling (Pamela), geleide meditatie (Gerrit) en ruimte om alleen of samen in de natuur te zijn.

Diep in onszelf leeft het verlangen naar een Nieuwe Aarde, waarin ons bewustzijn wordt geïnspireerd door vreugde en liefdevolle verbondenheid. Tijdens deze dagen gaan we de poort naar de Nieuwe Aarde wat wijder open zetten. We doen dit in een omgeving die hiertoe vanzelf uitnodigt. De workshops worden gehouden in een klooster dat in een prachtig en rustig natuurgebied ligt, even ten zuiden van Tilburg. Dit klooster is sinds 2006 een centrum voor bewustwording. Hier kun je meer informatie vinden: www.kloosternieuwkerk.nl
Wij zijn zelf vertrouwd met de omgeving en een wandeling door de mooie natuur (heide, bos, grafheuvels) maakt deel uit van het programma.
 
Programma workshop

DAG I

11u - 12u Aankomst en kopje koffie/thee, spullen naar de kamers brengen

12u – 13u Lunch

13u Start workshop

Gerrit verzorgt een geleide meditatie over het thema “het werk van je hart”. Pamela channelt Jeshua over dit onderwerp en aansluitend is er een vraag/antwoordronde waarin iedere deelnemer de ruimte krijgt een vraag te stellen aan Pamela/Jeshua.

Halverwege is er een korte thee/koffie pauze

17u Einde workshop

17u – 18u Gezamenlijke wandeling (facultatief) o.l.v. Gerrit in het omliggende natuurgebied.

18.30u Avondmaaltijd

Overnachting & ontbijt op het klooster (hieronder meer praktische info daarover)

DAG II

11u – 16u Workshop

Gerrit verzorgt een geleide meditatie over het thema “evenwichtige relaties”. Pamela channelt Maria Magdalena over dit onderwerp en aansluitend is er een vraag/antwoordronde waarin iedere deelnemer de ruimte krijgt een vraag te stellen aan Pamela/Maria Magdalena.

Tussen 13u – 14u is er een lunch

In de vroege ochtend of namiddag kun je eventueel zelf in de omgeving wandelen. We hebben informatie beschikbaar over wandelroutes in de buurt. Voor meer informatie over de natuur in de omgeving klik hier.

Neem s.v.p. stevige wandelschoenen mee als je wilt wandelen.

Data: dinsdag 10 april vanaf ong. 11u t/m woensdag 11 april 16u.

Klooster NieuwkerkPlaats: Klooster Nieuwkerk in Goirle (vlakbij Tilburg)

Adres:
Nieuwkerk 2
5051 PN Goirle

Contactpersoon klooster: Julia Stolte
Telefoon: 013 - 530 25 10
Email: klooster.nieuwkerk@gmail.com
Website: www.kloosternieuwkerk.nl

Er is parkeerplaats bij het klooster. Het laatste stukje van de weg is onverhard.
Er gaat geen openbaar vervoer naar het klooster. Mocht dit een probleem zijn, neem dan even contact op, dan kijken we of we iets kunnen regelen.


Praktische info over het verblijf op klooster Nieuwkerk

Alle maaltijden zijn vegetarisch en deels biologisch.

De slaapkamers zijn eenvoudig maar efficiënt ingericht. Moderne sanitaire voorzieningen zijn aanwezig op de gang.

In de workshopruimte worden geen schoenen gedragen; graag sokken of sloffen meenemen.

Tijdens de workshopdagen verblijven wij als enige groep op het klooster. Je kunt gebruik maken van de tuin of de andere ruimtes.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 225 euro per persoon
Dit bedrag is inclusief de workshops, overnachting op basis van een 2-persoonskamer, de maaltijden (tweemaal lunch, eenmaal avondeten en ontbijt, koffie/thee) en inclusief BTW. Je ontvangt na afloop via email de opnames van de channelings en meditaties.

Wil je alleen slapen dan rekent het klooster daar € 12,50 per nacht voor.
Je kunt dit aan ons opgeven en op het klooster contant afrekenen.

Je kunt een lakenpakket huren bij het klooster (kosten € 12,50). Het lakenpakket houdt in: twee handdoeken, een dekbedovertrek en sloop (op ieder bed ligt een schoon onderlaken). Als je zelf beddengoed meeneemt, graag een onderlaken, dekbedovertrek en sloop meebrengen.
Als je een lakenpakket wil huren, dit graag vermelden als je je bij ons aanmeldt. Betaling vindt plaats ter plekke contant.

Aanmelding en betaling:

Je kunt je aanmelden bij Gerrit op info@gerrit-gielen.nl
Na bevestiging van je deelname kun je het bedrag van 225 euro overmaken op rekeningnummer 2890282 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen in Tilburg o.v.v. Workshop Nieuwe Aarde.

Annuleringsregeling

Als het geldbedrag 2 weken van te voren niet is over gemaakt, beschouwen we je aanmelding als geannuleerd.
Als je annuleert nadat je hebt betaald, zijn hieraan geen kosten verbonden tot 2 weken voor de workshop. Wij storten het gehele bedrag retour.
Als je binnen twee weken voorafgaand aan de workshop annuleert, ontvangt je de helft van je betaling retour. 
Als je binnen één week voorafgaand aan de workshop annuleert, vindt er geen restitutie plaats.

 


Presentatie nieuwe boek ‘Ode aan de Aarde – Ode aan Jou’ met lezing op 20 april in Oisterwijk


Heb je wel eens gedacht aan de mogelijkheid dat de Aarde een bezield wezen is, met een levend bewustzijn? Als dat zo is, zou je dan niet willen weten wat de Aarde ons te vertellen heeft over wie zij is, en over wie wij zijn?

Tijdens deze gechannelde lezing en officiële presentatie van haar nieuwe boek Ode aan de Aarde, Ode aan Jou geeft Pamela Kribbe boodschappen van de Aarde door, via innerlijk contact ontvangen. In deze boodschappen vertelt de Aarde over het levende bewustzijn dat aanwezig is in planten en dieren en nodigt ze de mens uit zich weer te verbinden met de natuur. Bovenal roept ze ons op thuis te komen in onze eigen natuur.

Door minder te denken en te moeten, en te vertrouwen op onze oorspronkelijke, voelende aard, zullen we meer vreugde en balans creëren in ons leven. Een verdiepend contact met de natuur in ons én buiten ons, brengt een levendige en lichte vorm van spiritualiteit voort die hemel en aarde verbindt.

Klik hier voor een preview van Pamela's nieuwste boek Ode aan de Aarde, Ode aan Jou.

Kaarten bestellen:
Wil je het Pleiade Theater voor Zingeving met Pamela Kribbe bijwonen? Kaarten zijn verkrijgbaar bij Pleiade (Willem II straat 50, Tilburg) en nu reeds via de website van Tiliander (www.tiliander.com). Voor vragen over het online bestellen van kaarten of telefonische reserveringen kun je tijdens kantooruren bellen met 013-521 7 220.
Klik hier om direct kaarten te bestellen.

Deze avond is de laatste uit de reeks 'Pleiade Theater voor Zingeving' van het seizoen 2011/2012. De avonden zijn een initiatief van Pleiade, winkel voor bewust leven en inspiratie, in Tilburg en het Huis voor Zingeving.
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander (Spoorlaan 82C, 5061 HD Oisterwijk)

Toegang: vanaf 19:30u (kaarten in voorverkoop)

Aanvang: 20:00u (tot ca. 22:30u)

Kosten: € 15,- per persoon*

* Indien het entreebedrag een belemmering is om de avond bij te wonen, voel je dan toch welkom en neem even contact met ons op via welkom@huisvoorzingeving.nl of +31 (0)6 1430 6565

De info over deze avond vind je ook hier.

 

Zomerreizen met workshops in Zuid-Frankrijk

Dit jaar bezoeken we tot onze grote vreugde weer het mooie en  inspirerende Katharenland in Zuid-Frankrijk. Dit gebied heeft een uitstraling die ons beiden diep heeft geraakt. Het lijkt alsof de sluier met de wereld voorbij het aardse hier dunner is dan op veel andere plekken. De rust en de stilte in de natuur en de geest van vrijheid en oorspronkelijkheid die hier al eeuwen heersen, zijn hier waarschijnlijk zowel oorzaak als gevolg van.

In 2012 gaan we twee weken naar dit gebied om in samenwerking met Magical Tours o.l.v. (Jacqueline Streefkerk en Jean-Luc Evens) diverse workshops aan te bieden voor groepen van ongeveer twintig personen. Er zijn twee reizen (van ieder een week) waaraan je kunt deelnemen en ze staan allebei in het teken van innerlijke verdieping, contact maken met jezelf en je diepste verlangens, het ontmoeten van gelijkgestemden en het genieten van de prachtige plekken waar Jean-Luc en Jacqueline ons mee naar toe zullen voeren.

Reis I “Ode aan de Aarde”

De eerste week, die plaats vindt van vrijdag 6 t/m zondag 15 juli, staat in het teken van het je opnieuw verbinden met de Aarde. Als mens in een lichaam ben je deel van de Aarde. Alleen in een vreugdevol contact met haar kunnen je diepste verlangens en dromen concrete vorm en inhoud krijgen. In veel mensen leeft echter terughoudendheid om zich over te geven aan het leven op aarde. Oude angsten, incarnatiepijn of traumatische herinneringen kunnen je blokkeren. We geven deze week drie workshops waarin we gaan kijken hoe je jouw verbinding met de Aarde kunt herstellen en vrijmaken van oude ballast. Pamela zal in haar channelings moeder Aarde laten spreken en Gerrit nodigt je via meditaties uit het contact met haar innerlijk te herstellen. Ieder deelnemer kan meerdere persoonlijke vragen inbrengen.

Jean-Luc en Jacqueline, die ieder op hun eigen wijze een sterke verbinding voelen met de Aarde, nodigen je uit om op diverse plekken in de natuur contact te maken met haar energie. Door de schoonheid, puurheid en rust op deze plekken, kun je de helende kracht van de Aarde makkelijk ervaren en kun je wellicht ook horen welke boodschap moeder Aarde voor jou heeft.  

Voor uitgebreide informatie over deze reis, neem hier een kijkje op de website van Magical Tours.

Reis II “Een nieuwe balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie”

De tweede week, die plaatsvindt van vrijdag 13 juli t/m zondag 22 juli, staat in het teken van een nieuw samenspel tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe ervaar je de balans mannelijk-vrouwelijk in je eigen leven? In veel mensen slaat de balans door naar een van beide polen. Je bent bijvoorbeeld heel gevoelig, verbindend en geïnspireerd, maar vindt het moeilijk om grenzen te stellen en je ruimte af te bakenen. Of je bent juist duidelijk en daadkrachtig, maar je vindt het lastig je over te geven aan je gevoel en de controle los te laten. Om het leven te creëren dat jou vervult, is het nodig dat de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf elkaar gaan ondersteunen in plaats van tegenwerken. In de drie workshops die we deze week geven, nodigen we je uit te ontdekken wat het vreugdevolle samenspel van de beide energieën in jouw leven nog in de weg staat. Pamela zal in haar channelings Jeshua en Maria-Magdalena aan het woord laten. Zij zullen spreken over de noodzaak om de oude wonden in zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie te helen. In de meditaties van Gerrit wordt je uitgenodigd zelf contact te maken met je innerlijke vrouw en man en een vreugdevolle dynamiek tussen hen op gang te brengen.

Voor uitgebreide informatie over deze reis, klik hier.

Vorig jaar hebben we deze reis met dit thema al eens gemaakt in samenwerking met Magical Tours. Over die week is een reisimpressie geschreven door deelneemster Didi van der Hoeven:

“Het hoogtepunt van de reis is voor mij het bezoek aan de inwijdingsgrotten van de Katharen in Ornolac. We wandelen met elkaar in een rustig tempo omhoog naar de grotten waar Katharen leefden en ingewijd werden. Er heerst een serene stilte. Wij zijn de enige bezoekers……er zijn geen drommen toeristen. Jacqueline en Jean-Luc vertellen ons over de historie en laten ons de energie voelen die in de grotten voelbaar aanwezig is. Jacqueline nodigt ons uit om te ervaren wat de eeuwenoude stenen ons te vertellen hebben. De boodschap die ik krijg, is klip en klaar……….."ga door op je spirituele pad"……..ter plekke verlies ik mijn scepsis en ervaar een ongekende openheid.”

Lees het hele verhaal van Didi op: www.magicaltours-vakantie.nl – reisimpressies.

Voor informatie over beide reizen en inschrijving kun je je wenden tot Jacqueline, e-mail info@magicaltours-vakantie.nl

 

Channel-abonnement

Als je op de hoogte wilt blijven van de meest recente channelings, kun je lid worden van ons channel-abonnement. Je ontvangt dan maandelijks een nieuwsbrief met links naar de meest recente channelings als geluidsbestanden (die je kunt downloaden). Twee weken later ontvang je de uitgeschreven teksten als Wordbestand via e-mail. De teksten die je ontvangt zijn ongeredigeerde, uitgetypte verslagen.

Gemiddeld ontvang je twee à drie channelings per maand.

Deze channelings doet Pamela in het kader van onze workshops, begeleidingstrajecten en lezingen. Ze verschijnen veelal niet op de website. Ze behandelen uiteenlopende onderwerpen, zoals innerlijke groei, omgaan met angst en blokkades, het werk van je hart vinden, hooggevoeligheid, contact met gidsen, relaties en spiritueel therapeut zijn.

Kosten

De kosten zijn met ingang van 1 februari 2012 15 euro per half jaar of 25 euro per jaar.

Je kunt op elk moment instappen.

Als je de channelings elke maand op CD wilt ontvangen zijn de kosten voor Nederland 55 euro per halfjaar en 100 euro per jaar. Voor België is het in verband met de hogere verzendkosten 62,50 euro per halfjaar en 115 euro per jaar.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar Gerrit op info@gerrit-gielen.nl met als onderwerp ‘Channel Abonnement’. Vermeld daarin je naam en welk type abonnement je wilt (download of CD) en, als je voor een CD-abonnement kiest, je adres.

Na overmaking van het geld op girorekening 2890282 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen in Tilburg o.v.v. Channel Abonnement, ontvang je een bevestiging van je lidmaatschap. Vervolgens ontvang je aan het einde van iedere maand een nieuwsbrief met daarin links naar de channelings van de afgelopen maand of een CD. De uitgeschreven teksten volgen twee weken later.

Losse nabestellingen
De maandelijkse uitgaven zijn ook los na te bestellen. We hebben het overzicht recent bijgewerkt tot en met 2011: je kunt het inkijken op www.pamela-kribbe.nl onder “Nabestellen losse channelings”. 

Eén maanduitgave vrij beschikbaar

Als kennismaking bieden we je kosteloos één maanduitgave aan: die van oktober 2011. De onderstaande channelings zijn erin opgenomen.

1 De wederkomst van de vrouwelijke energie
Channeling van de Aarde

Deze channeling gaat over de geschiedenis van de mannelijke en vrouwelijke energie en het herstel van de balans tussen beide.

"Als je heel sterk je focust op controle, macht en manipulatie vanuit het denken, dan wordt het vrouwelijke al snel je vijand. Want het vrouwelijke is van nature meer vloeiend, flexibeler, stromend en meer verbonden met
de kwaliteiten van gevoel en emotie. Het vrouwelijke is de bron van alle inspiratie. Ze legt de brug met je ziel. Je ziel stroomt door je vrouwelijke energie. De mannelijke energie is bedoeld om die inspiratie te ondersteunen en het mogelijk te maken om die inspiratie handen en voeten te geven in deze wereld, de materiële werkelijkheid."

2 Drie kinderen
Channeling van de Aarde

Blijdschap, angst en boosheid zijn drie innerlijke kinderen die in ons leven. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we met ze om kunnen gaan en hoe ze ons kunnen helpen.

"Jullie wachten vaak op boodschappen van je
ziel om je levensweg te vinden, je pad. Maar je ziel spreekt tot jou via deze kinderen, via je buik, heel aards en ook heel krachtig en spontaan. Doorlopend krijg je informatie vanuit de stroom in je buik: via je emoties, via je innerlijke kinderen. En ik kan het wel uitroepen naar jullie: NEEM DAT SERIEUS."

3 De hemel op aarde
Channeling van Jeshua

In deze channeling vertelt Jeshua over zijn leven. Hij gaat in op de parallellen tussen zijn leven en het onze.

"Op een gegeven moment was het duidelijk dat de gevestigde macht mij niet wilde, mij wilde elimineren. De dreiging hing al een tijdje in de lucht en ik liet het gebeuren. Het was op een gegeven moment zeker dat ik veroordeeld en ter dood gebracht zou worden. En ik vluchtte niet. Dit bracht verwarring onder mijn volgelingen, mijn broeders en zusters met wie ik één was in het hart. Zij waren ontsteld dat ik mij zou laten ombrengen door de gevestigde macht, dat ik mee zou gaan in die beweging. En zij waren ook diep gekwetst."

Je kunt deze drie channelings hier downloaden als geluidsbestand en als tekst (PDF formaat).

Veel lees- en luisterplezier ermee!

Lieve groeten,

Pamela en Gerrit  

 

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)