Nieuwsbrief januari 2016


Beste lezer,

We wensen je van harte een goed en sprankelend nieuw jaar toe!

Deze winter ben ik bezig met schrijven aan een nieuw boek, dat "gesprekken met Maria Magdalena" bevat. Het gaat over de vrouwelijke energie in al haar gedaantes, zowel de lichte als de donkere. Maar het boek gaat ook over de mannelijke energie en over de pijn die in beide seksen is ontstaan als gevolg van de onderdrukking van de vrouwelijke energie in het verleden. Het doel van Maria Magdalena is aan te geven hoe zowel mannen als vrouwen deze oude geschiedenis te boven kunnen komen en het contact met hun ziel kunnen herstellen.

Het is een tijd geleden dat ik me weer zo geïnspireerd voel om te schrijven. In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we een chalet hebben gekocht net over de grens met België, in de prachtige en bosrijke grensstreek De Kempen. Daar wandelen we vaak en schrijf ik bijna dagelijks aan m'n nieuwe boek. Ik breng er veel tijd alleen door, maar voel me juist dan heel verbonden en vervuld: met de natuur als ik wandel, met mijn ziel en met Maria Magdalena als ik schrijf. Het stemt me dankbaar dat dit mogelijk is. Het laat zien dat er in deze tijd werkelijk ruimte is om je hart te volgen en te doen wat je het liefste wilt.

Door mijn schrijfwerkzaamheden is er nu even geen ruimte voor workshops en trajecten. Wel gaan we een aantal lezingen doen en zijn er nieuwe teksten op de website verschenen. Daarvan brengen we je via deze nieuwsbrief graag op de hoogte.

- Lezing in Brugge, "De Verboden Vrouw Spreekt" op zondag 24 januari

- Lezing in Nijmegen, "Het geheim van de liefde volgens Maria Magdalena" op 6 maart

- Lezing in Oostmalle (tussen Antwerpen en Turnhout), "De Nacht van de Ziel" op 17 april

- Nieuw artikel Gerrit "Na de dood"

- Vragen van lezers en antwoorden van Jeshua- Lezing in Brugge "De Verboden Vrouw Spreekt" op zondag 24 januari

Pamela Kribbe en Gerrit Gielen presenteren een bijeenkomst over de wederopstanding en heelwording van de vrouwelijke energie in deze tijd. Pamela laat via channeling Maria Magdalena aan het woord. In de christelijke traditie was Maria Magdalena een "verboden vrouw"; haar werkelijke boodschap raakte vervormd door onderdrukkende en strenge religieuze opvattingen over vrouwelijkheid, seksualiteit en passie. Maar niet alleen Maria Magdalena als individu werd onderdrukt. "De verboden vrouw" leeft in ons allen: het is de kracht van de oorspronkelijke vrouwelijke energie in ons bekken, vitaal en geaard, die ook vandaag de dag nog niet de speelruimte krijgt die ze nodig heeft. Het ontbreken van die kracht manifesteert zich o.a. als een gebrek aan aarding, onvermogen om duidelijke grenzen te stellen en hooggevoeligheid die je uitput in plaats van inspireert.  

De lezing gaat over de oorspronkelijke kracht van de vrouwelijke energie en hoe je die in je eigen leven kunt herstellen. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen, waarop Pamela gechannelde antwoorden geeft. De middag wordt ingeleid door Gerrit die tevens een geleide meditatie aanbiedt over het thema. 

Meer informatie over het thema van deze middag kun je vinden in de channeling "De kracht van de buik", onlangs gepubliceerd op www.pamela-kribbe.nl te vinden in het linkermenu onder Maria Magdalena.

Locatie:


Schipperskapel, Komvest 38, 8000 Brugge
Deze middag in België wordt georganiseerd door Hugo van Verdegem, voor meer info zie zijn website.

Aanvang lezing: 14:00u
– deuren open vanaf 13u30

Om 16.30u sluiten we af en tot 17u is er gelegenheid boeken te laten signeren door Pamela.

Bijdrage:
 €30 

Opgave en betaling
: bij Hugo Van Verdegem 
via e-mail:  hugovanverdegem@hotmail.com 
via een sms : +32 474 97 62 04 met opgave van e-mailadres + volledige naam
via de reserveringvorm op Hugo's website.- Lezing in Nijmegen "Het geheim van de liefde volgens Maria Magdalena"

Zondag 6 maart in De Schaapshoeve.

Deze lezing zit helemaal vol, ook de wachtlijst.- Lezing in Oostmalle (tussen Antwerpen en Turnhout) "De Nacht van de Ziel" op 17 april

Voor de volledige aankondiging, zie www.oneness.be

Op zondag 17 april zal Pamela Kribbe tesamen met haar echtgenoot Gerrit een workshop en boodschap van Jeshua brengen en channelen met als titel "De Nacht van de Ziel".

Veel mensen maken in hun leven een "donkere nacht van de ziel" mee, waarin het vertrouwde wegvalt en diepere lagen in henzelf naar boven komen om gezien en geheeld te worden. Op deze middag zullen Pamela & Gerrit via channeling en meditatie ingaan op de spirituele betekenis van de nacht van de ziel. Het zal gaan over intensieve transformatieprocessen, die zich vaak presenteren als een crisis maar die op een dieper niveau een nieuw begin aankondigen en een kans om het contact met je ziel te herstellen.

Gerrit zal een inleiding en geleide meditatie verzorgen en Pamela zal een boodschap van Jeshua channelen. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen, waarop een gechanneld antwoord gegeven zal worden.

Pamela heeft een boek geschreven, getiteld "Nacht van de Ziel", waarin ze haar persoonlijke ervaring met de nacht van de ziel deelt. Dit boek zal, naast haar andere boeken, verkrijgbaar zijn en Pamela is aanwezig om uw boek persoonlijk te signeren.

Tijdstip:

Zondag 17 april van 14u tot 17u.

Plaats:

Provinciaal Vormingscentrum van Oostmalle, Smekenstraat 61 te Oostmalle.
Hier vind je info over de bereikbaarheid van het centrum in Oostmalle.

Prijs:
30 euro, vooraf te betalen op rekening van de Oneness VZW : BE15 7310 1251 8530

Reserveren via e-mail naar spiritueelwe@gmail.com- Nieuw artikel Gerrit: "Na de dood"

In een nieuw artikel beschrijft Gerrit de vier wegen die een mens kan bewandelen nadat het aardse leven is beëindigd. Deze wegen corresponderen met vier gebieden in de astrale sfeer, de dimensie die we betreden na onze dood. In welk van deze gebieden we terecht komen, hangt af van onze innerlijke wereld.

Hoe ziet het leven na de dood er uit? Het belangrijkste verschil tussen deze wereld en de wereld waar we na onze dood terecht komen is dat na onze dood de uiterlijke wereld in hoge mate een afspiegeling is van onze innerlijke wereld. Hier op aarde is dat duidelijk niet zo: mensen die vervuld zijn van haat en woede kunnen toch rondlopen in de prachtige natuur, hoogstaande mensen kunnen ronddwalen in troosteloze sloppenwijken. In de wereld na de dood weerspiegelt onze omgeving in hoeverre we in contact staan met onze innerlijke zon. Naarmate we meer liefde, waarheid en schoonheid in onszelf vinden, zien we die ook terug in onze omgeving.

Die innerlijk zon is wat wij ten diepste zijn: het eeuwige tijdloze deel van ons zelf. Als we sterven begint er een reis terug naar dat deel. Om die reis te begrijpen kun je je voorstellen dat de aarde omringd wordt door twee gebieden: de astrale sfeer en de spirituele sfeer. Deze sferen zijn vervolgens weer verder onder te verdelen in vele sub-sferen. De spirituele sfeer is de sfeer van onze oorsprong, het domein van onze ziel. Het is een sfeer van tijdloosheid, eenheid, licht, schoonheid en eindeloze liefde. Al het hogere in de mens vindt daar zijn oorsprong. Deze sfeer is de plaats waar onze ziel vertoeft – het is ons thuis. Wij hebben die spirituele sfeer nooit werkelijk verlaten. Wij zijn daar nog steeds. Als we sterven beginnen we aan wat wij ervaren als een reis terug naar die plaats. Maar in wezen gaat het om een bewustwordingsproces van wie we werkelijk zijn: een ontwaken uit de droom van het aardse leven.

Dit ontwaken kost tijd: we kunnen niet zo maar alle illusies en donkere gevoelens over onszelf, het mens-zijn en het universum, die we op aarde hebben opgedaan, loslaten. We zijn ons gaan identificeren met onze aardse persoonlijkheid en deze identificatie kan hardnekkig zijn. Onze illusies en identificaties worden weerspiegeld door de astrale sfeer waarin we na onze dood terecht komen. 
 
Het gehele artikel is te lezen op www.gerrit-gielen.nl, zie sectie "Nieuw" of kijk onder het kopje "Teksten".- Vragen van lezers en antwoorden van Jeshua

Op de website van mijn uitgever Altamira is een serie antwoorden van Jeshua te vinden op lezersvragen die mij werden voorgelegd. Het zijn vragen over allerlei onderwerpen en hieronder publiceren we er drie. Voor de hele serie vragen en antwoorden zie

http://www.altamira.nl/artikelen/auteurs/pamela-kribbe/

Vraag: Verstandelijk weet ik dat je je leven op elk moment kan veranderen in een gewenste nieuwe richting, maar diep van binnen voelt mijn leven al jaren lang mijn leven niet. Het past niet bij mijn ware ik en ik geloof er (bijna) niet meer in dat bepaalde dingen na zoveel jaar nog anders gaan worden (bijvoorbeeld een nieuwe relatie, meer zelfvertrouwen). Nu ben ik mijn leven aan het uitzitten in plaats van aan het leven. Hoe kan ik dit veranderen en weer in mijn kracht komen te staan?

JESHUA: Je ware ik laat zich niet eindeloos ontkennen. De onvrede die je voelt is een signaal van je ziel dat je een deel van jezelf niet tot leven laat komen. De eerste stap naar verandering is goed doordringen tot de kern van je gevoelens en alles onder ogen zien. Waar verlang je echt naar en waarvoor ben je bang? Praat met je innerlijk kind; bevrijd het uit de ontmoedigende gedachten waarmee je jezelf omringt. Ga ervoor zitten en schrijf op wat je innerlijk kind tegen je zegt; dat kind spreekt klare taal. Neem het vervolgens bij de hand en zet stappen in je dagelijks leven om de dromen en verlangens van dit kind in werkelijkheid om te zetten.

Om je ware ik tot uitdrukking te brengen is het nodig de niet wezenlijke, niet voedende energieën in je leven los te laten. Dat betekent dat je innerlijk een soort schoonmaak houdt: in plaats van jezelf te saboteren met negatieve gedachtes, besluit je echt ja te zeggen tegen jezelf en je dromen en verlangens serieus te nemen. Dan kan blijken dat bepaalde aspecten van je dagelijkse omgeving niet meer bij je passen. Ja zeggen tegen jezelf betekent ook nee zeggen tegen energieën, gedragingen, werksituaties etc. die jou uit je kracht halen. Door nee te zeggen tegen wat je niet wilt en er ook echt afstand van te nemen, maak je ruimte voor het nieuwe. Doe je dat niet, en blijf je de signalen van je ziel opzij zetten, dan zal er toch verandering in je leven komen, maar die ervaar je dan doorgaans als negatief: verandering komt dan in de vorm van pijn of lijden dat je als het ware dwingt om terug te keren naar de stroom van je ziel. Kies er in vrijheid voor de stem van je ziel te volgen: dan beweeg je met de stroom mee en kan het groeiproces je ook veel vreugde brengen.

- Bron

Vraag: Is het echt waar dat de nieuwe tijd begonnen is en dat we nu heel snel in bewustzijn zullen toenemen? Betekent dat ook dat er een nieuwe maatschappij komt en dat dat heel snel gaat gebeuren? Hoe snel? Zal er dan overal vrede zijn en wordt er dan weer vanuit respect en Liefde geleefd?

JESHUA: De kiemen voor bewustzijnsgroei en verandering zijn gezaaid en hoe snel deze tot wasdom zullen komen, ligt niet vast. Als je kijkt naar de ontwikkelingen vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog zie je dat er stap voor stap veel oude gedachtepatronen zijn losgelaten. Maar het werkelijk loslaten van diepgewortelde angst en behoefte aan controle, op individuele en collectieve schaal, heeft veel voeten in de aarde. Dat proces is nog lang niet voltooid, eerder net begonnen. Het is beter de hoop op directe verandering los te laten; in het ontwaken van een Nieuwe Aarde gaat het om grootschalige processen die afhangen van de keuzes van miljarden individuele mensen. Bewustzijnsontwikkelingen verlopen in het algemeen traag en stuiten op veel weerstand, hoewel er soms opmerkelijke doorbraken en versnellingen kunnen optreden. Daarover speculeren of toekomstvoorspellingen doen is niet erg zinvol. Het is beter je te concentreren op je eigen leven en op de keuzes waarvoor je zelf staat. Een toename van bewustzijn in je eigen leven is niet iets wat van buiten op je afkomt; het is iets wat innerlijk geboren wordt als je je afstemt en vertrouwt op je ziel.

- Bron

Vraag: Veel kinderen komen om in oorlogsgeweld, worden verkocht als seksslaaf, kindsoldaat en noem maar op. Hoe moeten zij dit verwerken, hoe werkt dit door op het wereldkarma en hoe komen zij aan in het hiernamaals?

JESHUAEr is diep lijden in kinderen die deze dingen meemaken. Het kost veel tijd en innerlijk werk om de wonden te helen die ontstaan als gevolg van geweld, fysiek of anderszins. Ook in het hiernamaals zijn de emotionele wonden niet onmiddellijk geheeld. Als kinderen daar aankomen nadat ze te maken hebben gehad met mishandeling of geweld, hangt het van het individuele kind af of het zich opent voor liefdevolle hulp of dat het zich nog even afsluit uit angst en wantrouwen. Vaak zijn kinderen wel opener dan volwassenen en zijn ze daarom – zowel op aarde als in het hiernamaals – makkelijker te bereiken voor liefdevolle hulp. Maar omdat het kind nog zo jong is, komt het geweld ook buitengewoon hard aan. Er is in de meeste kinderen een vanzelfsprekend vertrouwen dat het leven goed is; het jonge kind is speels en open, en het aantasten van die onschuld in de kwetsbare fase van de jeugd laat zeer diepe sporen na.

Het wereldkarma, ofwel de collectieve energie van de mensheid, wordt belast met de pijn van deze kinderen, en de pijn van hun naasten die meelijden. Er is echter ook een impuls van licht die door dit lijden wordt opgeroepen en aangewakkerd. In jullie wereld is er een groeiend bewustzijn dat kinderen een betere positie verdienen, dat de individualiteit van ieder kind gerespecteerd zou moeten worden, en dat ieder kind van een onbezorgde, liefdevolle jeugd mag genieten. Er worden nieuwe ideeën geboren over onderwijs en opvoeding en de kinderen van deze tijd vragen hier ook om; ze laten zich niet meer “disciplineren” volgens de oude, hardvochtige methoden.

Er is niets dat het grootschalig lijden van kinderen op aarde rechtvaardigt. Het is van groot belang dat het bewustzijn verder groeit en dat kinderen minder lijden. Op het niveau van de ziel is het wel zo dat de ziel van een kind instemt met een leven op aarde dat mogelijk trauma’s veroorzaakt. Waarom de ziel hiervoor kiest is niet eenvoudig uit te leggen. Het is nodig om te kijken naar het gehele palet van vorige levens om zo’n keuze te verklaren. Maar er kunnen redenen zijn waarom een ziel zo’n leven op zich neemt, variërend van: “Ik wil mezelf op diep niveau helen en kies daarom een leven uit dat mij geen enkele steun van buitenaf geeft”, “ik heb ooit zelf geweld gebruikt tegen weerloze mensen en wil nu de andere kant van de medaille beleven”, tot “ik voel me sterk genoeg om deze emotionele verwonding aan te kunnen en ik wil hier doorheen gaan om andere kinderen/mensen te helpen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt.”

Oordeel niet over deze kinderen. Als je hen tegenkomt op je pad, bied je compassie en liefde aan, en besef tegelijk dat achter elk kind een ziel schuilgaat, die over veel diepte en wijsheid beschikt.

- Bron

Voor de hele serie vragen en antwoorden zie http://www.altamira.nl/artikelen/auteurs/pamela-kribbe/

Warme groeten,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)Boeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren