Nieuwsbrief februari 2014Lieve lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van nieuws uit onze praktijk.

Nieuwe channeling op de site

Er is een nieuwe channeling gepubliceerd op onze website, getiteld "Spiritualiteit in het dagelijks leven". In deze tekst gaat Jeshua in op het belang van "ja zeggen" tegen alles wat er in je leeft, ook en vooral wanneer dit iets negatiefs is en het je dwars zit. Het licht kan alleen doordringen in de duisternis als er in jezelf de bereidheid bestaat het donker met een open hart en geest tegemoet te treden.

De manier waarop jij reageert op je blokkades ľals je ze zo wilt noemen- zegt heel veel over wie je nu bent, waar je nu staat. Want de manier waarop je reageert op die delen in jezelf laat zien of je in strijd of in vrede met jezelf verkeert.

De channeling is beschikbaar zowel als tekst en als geluidsbestand: zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuws of in het linkermenu Serie 3: Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd.

Drieluik "Reis van de Ziel" 

We gaan dit voorjaar een drietal bijeenkomsten organiseren die in het teken staan van "de reis van de ziel". Deze bijeenkomsten hebben een filosofisch karakter. Het doel is niet primair therapeutisch maar eerder staan ze in het teken van verwondering, reflectie en onderzoek.

In de afgelopen jaren raakte ons werk steeds meer gericht op psychologie en heelwording. Terwijl ons eerste boek met channelings, "Gesprekken met Jeshua", vooral een filosofisch karakter had, ontstond er in het werken met mensen in onze workshops steeds meer behoefte aan informatie over het helen van emotionele pijn en blokkades. Terecht natuurlijk, want hier ligt onze grootste uitdaging op onze weg van innerlijke groei en bevrijding. In de boeken "Bezield leven" en "Nacht van de Ziel" staan deze thema's centraal en biedt Jeshua een spirituele psychologie aan die gebaseerd is op het perspectief van de ziel en op zelfinzicht en compassie.

Hoewel we het psychologische aspect van ons werk waarderen en het ook niet strikt te scheiden valt van het filosofische, voelen we op dit moment ook weer de behoefte "terug te keren naar onze wortels". We zijn allebei altijd sterk gefascineerd geweest door filosofie en metafysica, zijn geschoold op dit gebied en we hebben elkaar twaalf jaar geleden ontmoet via Internet toen we op basis van Gerrits website begonnen te corresponderen over re´ncarnatie, tijd, causaliteit en de ziel! Het geeft ons inspiratie en plezier hier weer aandacht aan te besteden, in samenwerking met Jeshua, en wellicht een en ander uit te werken tot een nieuw boek.   

De bijeenkomsten zijn opgebouwd uit een theoretische inleiding door Gerrit met daarop volgend een geleide meditatie, waarover na afloop vragen gesteld kunnen worden. Daarna doet Pamela een channeling en is er een vraag- en antwoord ronde met Jeshua. Tijdens de meditatie en de channeling word je uitgenodigd je intu´tief te verbinden met het thema dat centraal staat, en inzichten te ontvangen die voor jou verrijkend zijn.

BIJEENKOMSTEN

1. Wie of wat is de ziel? (vrijdag 21 maart 13u - 16u)

Wat is de ziel? Heeft de ziel een vorm, bestaat de ziel buiten ruimte en tijd? Hoe verhoudt de ziel zich tot de aardse persoonlijkheid? Is elke ziel uniek? Hoe verhoudt de ziel zich tot haar incarnaties; in hoeverre duikt ze erin en in hoeverre blijft ze "erboven", verankerd in een niet-aardse dimensie? De ziel verkeert in een andere dimensie dan wij, maar is toch onderhevig aan tijd: ze is immers in ontwikkeling, ze groeit en evolueert. Waar naar toe? Wat is het doel van de zielsontwikkeling? Is er ooit een begin van de ziel geweest; is er zoiets als een geboorte van de ziel? Jeshua spreekt over geboorte en ontwikkeling van de ziel via incarnatie.

2. Wat is een zieleplan? (vrijdag 18 april, 13u - 16u)

De ziel heeft voorafgaand aan een aards leven een bepaalde doelstelling, een bepaald plan. De ziel neemt zich voor iets te doorleven en te bereiken tijdens een aards leven. Wat voor soort doelen heeft een ziel? Gaat het om uitwerken van karma? Herstellen van fouten en helen van oude wonden? Is er ook een positief doel: iets bijdragen aan het leven op aarde, via bijzondere talenten, krachten of gaven? Wat legt de ziel vast voordat ze geboren wordt? Heeft de nieuwe persoonlijkheid die de incarnatie gaat doorleven daar invloed op? Wat is de vrije wil van die aardse persoon, als het leven ten dele vast ligt? Hoeveel speelruimte hebben wij? Jeshua spreekt over vrijheid en de mogelijkheid je eigen werkelijkheid te creŰren terwijl je een zieleplan hebt dat je leven vorm geeft.

3. Hoe herken je je zieleplan? (vrijdag 23 mei, 13u - 16u)

Hoe herkennen wij ons eigen zieleplan en in hoeverre kunnen wij dit kennen? Als we geboren worden, raken we ondergedompeld in onwetendheid; blijkbaar heeft die een functie; welke? Om betekenis en vervulling te ervaren in je leven is het nodig contact te maken met je ziel en van daaruit te begrijpen en te voelen wat je levensdoel is op aarde. Hoe stem je je af op de stem van je ziel, wat gebeurt er met een mens als hij/zij vanuit de ziel gaat leven, wat is "verlichting"? Afgestemd zijn op de ziel is leven vanuit overgave, je bent dat niet "alwetend" maar er is een weten dat niet door het verstand maar door het hart wordt aangereikt. Jeshua spreekt over afgestemd zijn op de stroom van je ziel en leven vanuit die inspiratie.

Het is mogelijk de bijeenkomsten los van elkaar te volgen; dus je kunt je zowel inschrijven voor de hele serie als voor een of twee workshops afzonderlijk.

Waar en wanneer

Plaats: Centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138-A, 4811 EE Breda

Zuiderlicht ligt in het centrum van Breda en is goed bereikbaar per auto of OV. Zie voor routebeschrijving zuiderlichtbreda.nl

Tijdstip: vrijdagen 21 maart, 18 april en 23 mei van 13u tot 16u

Ruimte is open vanaf 12.30u, beneden is er een ruimte waar je koffie en thee kunt nuttigen. De workshops zelf vinden op de grote zolder plaats.

Aanmelding en betaling

De kosten voor deelname aan een afzonderlijke bijeenkomst zijn 30 euro. Als je je inschrijft voor de hele serie, zijn de kosten 75 euro.

Aanmelding graag per e-mail bij Gerrit op info@gerrit-gielen.nl

Wanneer je bevestiging hebt ontvangen, graag je bijdrage voldoen op NL08 INGB 0002 8902 82 ten name van P R Kribbe en/of Hr G Gielen o.v.v. "workshops ziel" en als je slechts een of twee van de workshops bijwoont, graag de datum/data erbij zetten.

We ontvangen je bijdrage graag minimaal twee weken voor aanvang.

Warme groeten,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 


De boeken van Pamela Kribbe