Nieuwsbrief februari 2017


Beste lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van nieuw materiaal op onze website en enkele workshops die we binnenkort gaan organiseren.

- Nieuwe channelings (als tekst en geluidsbestand)

- Je levensdoel vinden. Begeleidingstraject van drie vrijdagen door Gerrit Gielen 

- Workshop "Persoonlijke vragen aan Jeshua" door Pamela


 

Nieuwe channelings (als tekst en geluidsbestand)

Het leerproces van de ziel

Channeling van Maria Magdalena door Pamela

Audio

"Wanneer wijsheid werkelijk neerdaalt in een aards mens is het niet de theoretische kennis die deze mens onderscheidt; het is eerder de warmte, de liefde, het geduld en de compassie die hij of zij uitstraalt wat anderen raakt. Er heeft dan een alchemie, een transformatie plaatsgevonden in het zielsbewustzijn van die mens en dat kon alleen omdat hij of zij de incarnatie aanging, de weg door het vlees en bloed, door de pijn en de pieken en dalen van diepe emoties. Deze zijn nodig om levende wijsheid en liefde geboren te laten worden. Zo bezien is menswording, het in een lichaam geboren worden en te maken krijgen met onwetendheid, pijn, angst en twijfel, een heroïsche daad, waarmee je bewust een deel van je bewustzijn en innerlijk weten versluiert, opdat je die wijsheid op een dieper niveau kan gaan belichamen.

De rol van verliefdheid en zielsherkenning

Channeling van Maria Magdalena door Pamela

Audio

"Ieder van jullie verlangt naar verbinding, naar warmte, naar contact, naar begrip en gezien worden door een ander. Ten diepste verlang je naar zielscontact. Want als je ziel tot leven komt in een contact, in een verbinding, wordt jij meer levend: ga je stralen van binnenuit, wordt je enthousiast, raak je geïnspireerd op allerlei gebieden van het leven. Zielscontact met een ander maakt iets in je wakker. Het is als een thuiskomen in jezelf, wat in het contact met de ander wordt gestimuleerd en aangewakkerd.


 

Je levensdoel vinden. Begeleidingstraject van drie vrijdagen door Gerrit Gielen 

Velen van ons zijn op zoek. We draaien mee in de maatschappij, verdienen ons geld, hebben onze hobby’s, een gezin, vrienden en kennissen maar toch vragen we ons af: is dit alles? Er moet toch meer zijn. 
Dit gevoel ontstaat als de werkelijke inspiratie ontbreekt, als de energie van je ziel – je ware zelf– niet de wereld instroomt. Wie je werkelijk bent blijft dan verborgen voor de buitenwereld.
Als dit het geval is, ontstaat het gevoel dat er iets ontbreekt in je leven, een gevoel van zinloosheid. En dan ga je je afvragen “wat is het doel van mijn leven?”

Het doel van deze workshop is om jou te helpen bij het vinden van je levensdoel.
De workshop bestaat uit drie delen die gezien kunnen worden als drie afzonderlijke stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het thema van die dag (zie hieronder). Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om dit thema voor jezelf te onderzoeken en uit te werken. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen. 
Na afloop van de meditaties bespreken we de opgedane ervaringen, zodat deze verwerkt kunnen worden en krijgt iedereen advies hoe het thema gerealiseerd kan worden in het eigen leven, eventueel ondersteund door oefeningen.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Thema 1) Weer voelen wie je werkelijk bent

Dus even vergeten wat anderen, met name je ouders, je hebben geleerd over jezelf. Maar werkelijk van binnenuit voelen wie je bent, wat je oorspronkelijke energie is. 
Bijvoorbeeld: je hebt als meisje vroeger te horen gekregen dat je je niet mannelijk hoort te gedragen. Het gevolg: je beschouwt jezelf niet als een compleet mens met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, maar gaat denken dat je mannelijke kant niet goed is en deze onderdrukken. Tegelijkertijd groei je op in een wereld waarin vrouwelijke eigenschappen als inferieur worden beschouwd. Als het dan jouw zieledoel is om op een liefdevolle en inspirerende manier leiding te geven aan anderen, ontstaat er een probleem.
Weer ontdekken wie je werkelijk bent, dat helemaal van binnenuit gaan voelen, en dat volledig accepteren is de eerste stap op weg naar je ware bestemming.

Thema 2) Je energetische relatie onderzoeken met de samenleving en de mensen om je heen

Veel mensen maken zich klein: ze denken dat ze zich voortdurend moeten aanpassen bij andere mensen en de wereld om hen heen. Dit is eigenlijk wat wij van kinds af aan leren, het wordt volwassen worden genoemd.
Maar als je vanuit jouw energie iets te geven hebt aan de wereld, werkt dit klein maken en aanpassen averechts. In plaats van de wereld en de mensen om je heen op te trekken naar jouw energie haal je jezelf omlaag. Dit put je uit en maakt je ziek en somber.
Het is daarom enorm belangrijk om te begrijpen hoe jouw eigen energie zich verhoudt tot de energieën van je omgeving.

Thema 3) Leren om de energie van je ware zelf – je ziel – naar buiten te laten stromen

Stel je voor dat je doet wat je hart je ingeeft: jouw unieke energie stroomt de wereld in – en daarvoor word je betaald en ontvang je voldoende overvloed.

Wij denken dat dit niet kan. Het woord werken heeft een vervelende klank. Het betekent: je aanpassen aan een systeem dat energetisch niet bij je past, opdrachten van een ander uitvoeren in plaats van luisteren naar je ziel. Doe de dingen die je leuk vindt maar in je vrije tijd, maar ja: daar moet je dan wel voor betalen. Genieten, iets doen wat je fijn vindt, en daarvoor geld ontvangen….dat lijkt iets voor een heel andere wereld.

Het is ook iets voor een andere wereld: de nieuwe aarde. Maar die wereld is bezig te ontstaan. Steeds meer mensen beginnen vanuit hun hart te leven en ontdekken dat dit mogelijk is. Sluit je bij hen aan. De eerste stap is het oude denken dat het niet mogelijk is los te laten. Het is wel degelijk mogelijk om hier stralend op aarde aanwezig te zijn en in ruil daarvoor datgene te ontvangen wat je in materieel opzicht nodig hebt. Dit is de natuurlijke cyclus van het leven.

En als je zo in het leven staat, verdwijnt de vraag ‘Wat is mijn levensdoel?’ Het leven wordt dan weer even vanzelfsprekend als het dat is voor een vrolijk spelend kind.

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om de twee weken plaatsvinden op:

- de vrijdagen 10 maart, 24 maart en 7 april.

Tijdstip
11:00 – 13:30 (neem evt. zelf een lunchpakketje mee, we pauzeren halverwege ongeveer 20 minuten)

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg

Prijs
220 euro (incl. BTW, koffie en kruidenthee en geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl 


 

Workshop "Persoonlijke vragen aan Jeshua" door Pamela

Tijdens deze workshop zal ik een inleidende channeling doen en is er daarna voor iedere deelnemer de gelegenheid om twee persoonlijke vragen te stellen waarop je een uitgebreid gechanneld antwoord ontvangt. De groep bestaat uit maximaal 4 personen.

Deze mini-workshops zijn voor mij een middenweg tussen individuele consulten en grotere workshops. Ze bieden een intieme setting waarin er ruimte is voor ieders individuele situatie, terwijl er ook een meer universele energie aanwezig is via de algemene channeling en het samenzijn met gelijkgestemden.

Tijdstip: 11u - 13u

Plaats: Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg 
(voor routebeschrijving zie www.pamela-kribbe.nl onder Contact)

Kosten: 90 euro (incl. BTW)

De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Voor nu staan de volgende data gepland: 

vrijdag 17 februari (VOL)
zaterdag 25 februari (VOL)
dinsdag 21 maart (nog 1 plek)
dinsdag 28 maart
vrijdag 14 april
vrijdag 21 april

Steeds van 11u tot 13u
 

Als er VOL staat, kun je nog wel als reserve inschrijven.

Het gaat dus om losse workshops, waarvoor je per keer inschrijft (het is geen traject).

Opgave: stuur een mailtje naar pamela@jeshua.net en geef s.v.p. duidelijk aan welke datum je voorkeur heeft. Graag ook je telefoonnummer vermelden.

Wacht s.v.p. met betalen tot je mijn bevestiging hebt ontvangen.Lieve groet,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)Boeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren