Nieuwsbrief maart 2016


Beste lezer,

Hierbij kondigen we nieuwe activiteiten aan en brengen we je op de hoogte van nieuw materiaal op onze website.

- Channelings Contact met Gidsen vrij beschikbaar

- Begeleidingstraject "In je kracht komen"

- Begeleidingstraject "Heelwording door integratie van vorige levens"

- Lezing "Nacht van de Ziel" op 17 april in België (Oostmalle)Channelings Contact met Gidsen

We hebben besloten de geluidsopnames van de channelings die de basis vormen van het boekje 'Contact met Gidsen' gratis beschikbaar te stellen.

Je kunt de originele opnames hier vinden:

http://contactmetgidsen.jeshua.net/

Veel plezier met het beluisteren van deze sfeervolle channelings!Begeleidingstraject “In je kracht komen”

Begeleidingstraject van drie vrijdagen: (groep I) op 25 maart, 22 april en 20 mei 2016, en (groep II) op 3 juni, 24 juni en 15 juli, door Pamela en Gerrit

Veel vrouwen blokkeren hun eigen kracht. Ze zijn bang en onzeker om echt ruimte in te nemen en hebben moeite voor zichzelf te gaan staan. Dit zorgt ervoor dat hun gaven en talenten niet ten volle tot uitdrukking komen. Terwijl het tot uitdrukking brengen van je unieke licht je diepe vervulling en vreugde geeft. Wat is de oorsprong van deze zelfontkenning en hoe kun je die gaan loslaten en jezelf op waarde schatten? Dit traject heeft tot doel te ontdekken hoe jij in je kracht komt en waar je valkuilen liggen. Met in je kracht staan wordt hier bedoeld: geaard zijn, grenzen kunnen aangeven, evenwicht houden tussen geven en ontvangen, en in contact staan met je ziel als bron van inspiratie.

Gedurende elke workshop biedt Gerrit een geleide meditatie aan die we gezamenlijk bespreken. Pamela ontvangt een channeling die is afgestemd op de groep en daarna kan iedere deelnemer haar eigen vraag inbrengen, waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

Groep: max. 8 personen

Voor wie: deze workshop is qua thematiek meer gericht op vrouwen, maar ook mannen zijn welkom als ze het gevoel hebben dat het onderwerp hen erg aanspreekt. Om erachter te komen of dit traject bij je past, kun je lezen: "De kracht van de buik" (Pamela) of "Van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid" (Gerrit).

Data: de vrijdagen (groep I) 25 maart, 22 april en 20 mei 2016, en (groep II) op 3 juni, 24 juni en 15 juli, steeds van 11u tot 14.30u

Plaats: Wilhelminapark 130 in Tilburg (onze praktijkruimte). Klik hier voor een routebeschrijving. Het is 10 minuten lopen vanaf centraal station Tilburg.

Kosten: 260 euro (incl. 21% BTW, opnames van de workshops). Neem s.v.p. zelf een lunchpakketje mee. Er is koffie en (kruiden)thee beschikbaar

Graag minimaal drie weken voor aanvang overmaken op girorekening: NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen o.v.v. "workshop Kracht"

Bij betaling vanuit het buitenland heb je onze IBAN en BIC code nodig:

IBAN: NL08 INGB 0002890282
BIC: INGBNL2A

Het is altijd mogelijk een factuur te ontvangen als je dit aangeeft.

Aanmelden: stuur een mailtje naar info@gerrit-gielen.nl en vermeld s.v.p. voor welke groep en je telefoonnummer. Je ontvangt een bevestiging per e-mail, wacht s.v.p. met betalen tot je onze bevestiging hebt ontvangen.

Opnames: na afloop van elke workshop ontvang je de opnames van de meditatie, channeling en vragen & antwoorden kosteloos via e-mail.Begeleidingstraject Heelwording door integratie van vorige levens

Begeleidingstraject van drie zaterdagen, 19 maart, 2 april en 16 april door Gerrit.

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele trauma’s opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze trauma’s, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beïnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.


Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens. 
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen. 
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden. 
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reïncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuïtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ookwww.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die plaatsvinden op:
de zaterdagen 19 maart, 2 april en 16 april

Tijdstip
11:00 – 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
195 euro (incl. BTW, koffie en (kruiden)thee, geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nlLezing in Oostmalle (tussen Antwerpen en Turnhout) "De Nacht van de Ziel" op 17 april

Voor de volledige aankondiging, zie www.oneness.be

Op zondag 17 april zal Pamela Kribbe tesamen met haar echtgenoot Gerrit een workshop en boodschap van Jeshua brengen en channelen met als titel "De Nacht van de Ziel".

Veel mensen maken in hun leven een "donkere nacht van de ziel" mee, waarin het vertrouwde wegvalt en diepere lagen in henzelf naar boven komen om gezien en geheeld te worden. Op deze middag zullen Pamela & Gerrit via channeling en meditatie ingaan op de spirituele betekenis van de nacht van de ziel. Het zal gaan over intensieve transformatieprocessen, die zich vaak presenteren als een crisis maar die op een dieper niveau een nieuw begin aankondigen en een kans om het contact met je ziel te herstellen.

Gerrit zal een inleiding en geleide meditatie verzorgen en Pamela zal een boodschap van Jeshua channelen. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen, waarop een gechanneld antwoord gegeven zal worden.

Pamela heeft een boek geschreven, getiteld "Nacht van de Ziel", waarin ze haar persoonlijke ervaring met de nacht van de ziel deelt. Dit boek zal, naast haar andere boeken, verkrijgbaar zijn en Pamela is aanwezig om uw boek persoonlijk te signeren.

Tijdstip:

Zondag 17 april van 14u tot 17u.

Plaats:

Provinciaal Vormingscentrum van Oostmalle, Smekenstraat 61 te Oostmalle.
Hier vind je info over de bereikbaarheid van het centrum in Oostmalle.

Prijs:
30 euro, vooraf te betalen op rekening van de Oneness VZW : BE15 7310 1251 8530

Reserveren via e-mail naar spiritueelwe@gmail.com


Warme groeten,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)Boeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren