Nieuwsbrief april 2010

Lieve lezer,

Het stemt ons vreugdevol te kunnen aankondigen dat er enkele nieuwe teksten zijn verschenen op onze websites.

- De tweede geboorte (Pamela channelt Jeshua)
Jeshua vertelt ons over het proces van opnieuw geboren worden tijdens ons leven. Dit gebeurt wanneer we de roep van onze ziel verstaan, ons naar binnen keren en gaan loslaten wat ons niet-eigen is. Deze tweede geboorte is een keuze van de ziel om zich volledig vanuit zichzelf te manifesteren op aarde. Het brengt vele emoties naar boven maar het geeft uiteindelijk de vervulling waarnaar we allen ten diepste verlangen.

Zie www.pamela-kribbe.nl onder Ochtenden met Jeshua
Ook als geluidsbestand te beluisteren


- 2012: een hype?
(Gerrit)

In dit artikeltje gaat Gerrit in op de zin en onzin van voorspellingen over de Nieuwe Tijd en geeft hij aan waar volgens hem de belangrijkste omslagpunten zullen liggen in deze overgangstijd. Zie www.gerrit-gielen.nl


Persoonlijke achtergrond bij de channeling

Gedurende het afgelopen half jaar geleden is er geen nieuwsbrief verschenen. In deze tijd hebben we ook geen workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Het was een tijd van inkeer en bezinning voor mij (Pamela).

Voorafgaand aan deze periode waren er diverse signalen dat ik het wat rustiger aan moest doen. In 2009 kreeg ik last van maagklachten en stress omdat ik niet goed wist om te gaan met de groeiende drukte binnen onze praktijk en alles wat daarbij op me afkwam. Oude angsten over ‘anders zijn’ en ‘jezelf zichtbaar maken in de wereld’ kwamen op heftige wijze naar de oppervlakte.

In de vorige nieuwsbrief van september 2009 publiceerde ik een aantal dagboekfragmenten over het innerlijk proces waarin ik verwikkeld was (zie dagboekfragmenten deel 1). Hierop heb ik vele reacties van herkenning ontvangen van mensen, wat heel fijn was. De angsten waarmee ik te maken kreeg, waren in wezen alle terug te voeren op één oude angst: incarnatie-angst, ofwel een gebrek aan vertrouwen in het aardse bestaan en een weerstand om me over te geven aan het leven hier.

Hoewel ik verstandelijk de aard van mijn angst en weerstand begreep, had ik ze daarmee nog niet doorleefd. Het afgelopen half jaar heb ik ondervonden dat diepliggende angsten de tijd nodig hebben om tot het bewustzijn door te dringen en op te lossen. Het was een periode van intense innerlijke strijd, waarin mijn geduld enorm op de proef werd gesteld.
Naast angst kreeg ik na verloop van tijd ook te maken met een gevoel van leegte en somberheid, dat tot aan de wortels van mijn bestaan reikte. Een fase van depressiviteit zette in, die ik heel moeilijk te doorvoelen vond. Ik denk dat men dit de ‘donkere nacht van de ziel’ noemt. Ik werd me bewust van delen in mijn ziel, waarin als gevolg van oude trauma’s een dorheid en een doodsverlangen waren ontstaan, die nu aangekeken en getransformeerd wilden worden. (Voor geïnteresseerden lees dagboekfragmenten deel 2.)

Ook moest ik niet alleen verstandelijk maar echt gevoelsmatig begrijpen dat er geen God is die ons leven bestuurt en beoordeelt. We zijn werkelijk vrij en werkelijke vrijheid brengt met zich mee dat je je eigen ervaring creëert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Het betekent dat er geen God buiten je bestaat die je redt van je onzekerheid en angst. Wat ik in deze tijd geestelijk en lichamelijk ervoer was een ‘kosmische eenzaamheid’, die Jeshua eerder had beschreven in de channeling ‘Kosmische geboortepijn’ (zie Helingreeks, Gesprekken met Jeshua). Pas nu voelde ik deze pijn letterlijk in al mijn vezels en het deed me naar adem snakken. Naast maagklachten kreeg ik last van hyperventilatie, nachtmerries, slapeloosheid en gewichtsverlies. Het leek alsof ik opnieuw geboren moest worden, nu ten volle bewust van mijn ‘alleen-zijn’ en tegelijk van de scheppende, goddelijke kracht in mezelf.

In de channeling “De tweede geboorte” beschrijft Jeshua dit proces van hergeboorte in het kort en moedigt hij ons aan in onszelf te blijven geloven ook al worden we gepijnigd door geboorteweeën.

Op dit moment voel ik mij beter, richt ik mij langzaam op en geniet van de lente en de onweerstaanbare roep van het leven. Mijn lichamelijke klachten zijn gelukkig vrijwel over. Heel geleidelijk aan ben ik weer begonnen te werken. Ik leef nu in een veel rustiger tempo dan voorheen. Tegelijk ben ik me ervan bewust dat werkelijk diepe angsten veel tijd nodig hebben om te genezen. Ik voel me nederiger en tegelijk meer open naar het leven en wat het zal brengen. Ik heb niet de illusie dat ik mijn ego (controle-dwang) nu heb overstegen, maar ik besef wel dat hier onze grootste uitdaging ligt: het erkennen van onze angsten, het doorleven ervan en het je overgeven aan het leven, ook en met name daar waar het niet te sturen of te dwingen valt.

De komende tijd doe ik het nog rustig aan. Ik zal waarschijnlijk deze zomer de mogelijkheid gaan aanbieden van individuele consulten/readings. In het najaar zullen we weer workshops en begeleidingstrajecten aanbieden. Hierover volgt meer informatie in de volgende nieuwsbrief!

Voor nu wensen we jullie een heerlijke lente toe. Vier het leven!

Lieve groeten,

Pamela & Gerrit


www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.net


Lijn in regenboogkleuren