Nieuwsbrief juni 2012

Beste lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Nieuws over “Ode aan de Aarde”

Eind april verscheen ons nieuwe boek “Ode aan de Aarde – Ode aan Jou”. Het bevat channelings van moeder Aarde, omringd door prachtige natuurbeelden van fotografe Anna de Leeuw. Klik hier of op het plaatje voor een kijkje in het boek.

Tot 2 juli is “Ode aan de Aarde – Ode aan Jou” nog te verkrijgen voor de introductieprijs van 19,50. Daarna gaat het 24,50 kosten. Je kunt het in iedere boekhandel in Nederland of België bestellen, ook via de online boekhandels.

Tijdens de boekpresentatie op 20 april sprak Pamela over de totstandkoming van het boek en deed een channeling met vraag en antwoordronde. Hiervan kun je enkele fragmenten zien via het volgende filmpje.

 


Zomerreizen naar Frankrijk

Er zijn nog enkele plekken vrij op onze reizen in juli naar Zuid-Frankrijk! Wij gaan daar workshops geven te midden van een schitterende natuurlijke omgeving, waarin Jacqueline en Jean-Luc van Magical Tours ons vanuit hun inspiratie en liefde voor het land zullen rondleiden.

Voor meer info over de reis en de workshops, kijk op www.pamela-kribbe.nl en/of http://www.magicaltours-vakantie.nl

Tweedaagse workshop Leven op de Nieuwe Aarde op 27 en 28 september

Ook in Nederland zoeken we vaker de natuur op om workshops te geven. Dit brengt ons en de aanwezigen in een sfeer van verstilling en inspiratie en het geeft ons het gevoel al even op de Nieuwe Aarde te zijn.

Sinds een half jaar geven we tweedaagse workshops op een in de bossen verscholen klooster dat tot een spiritueel centrum is omgevormd. Dit klooster ligt even ten zuiden van Tilburg, middenin een schitterend groen en stil natuurgebied, en het wordt met hart en ziel beheerd door Julia Stolte (www.kloosternieuwkerk.nl). Het is ook een fijne plek om individueel in retraite te gaan.

Vanwege onze positieve ervaringen met klooster Nieuwkerk gaan we daar op 27 en 28 september opnieuw de tweedaagse workshop ‘Leven op de Nieuwe Aarde’ organiseren.

Deze tijd nodigt je uit steeds meer te leven vanuit je hart, vanuit wat je werkelijk bezielt en vervult en niet vanuit wat je moet of aangeleerd hebt. Kiezen vanuit je hart heeft ingrijpende gevolgen voor alle aspecten van je leven. In deze tweedaagse workshop gaan we onderzoeken wat leven vanuit je hart betekent voor jezelf, in het bijzonder op het gebied van werk (dag I) en relaties (dag II).
Welke angsten, blokkades of overtuigingen houden je nog tegen in het volgen van je hart? Hoe versta je de taal van je ziel en hoe vertaal je de fluisteringen van je hart naar het leven van alledag? Het voornaamste doel van deze dagen is dat je in het contact met je ziel zelf ervaart wat jouw weg is in het leven. We hanteren de thema’s ‘werk’ en ‘relaties’ als ingangen om dit voor jezelf concreet te maken. Het programma bestaat uit een combinatie van channeling (Pamela), geleide meditatie (Gerrit) en ruimte om alleen of samen in de natuur te zijn.
 

Voor uitgebreide info over deze workshop, kijk op www.pamela-kribbe.nl onder Agenda of in het linkermenu onder Workshops.

Twee nieuwe channelings op de website

Er staan twee nieuwe channelings op de website.

De channeling "Het Ene en het Vele" maakt een onderscheid tussen de wereld van de vom, waarin jij een mens bent met gedefinieerde eigenschappen en rollen, en de wereld van Het Ene, waarin dat alles wegvalt en je puur en vormloos bewustzijn bent. Door contact te maken met het Ene, herinner je je onbegrensde vrijheid en je diepe verbondenheid met het geheel. De kunst is deze inspiratie te laten doorstromen in je dagelijks leven en zo het Ene mee te nemen in het Vele, met andere woorden je ziel te belichamen in de uiterlijke vorm.
"Het Ene kun je niet vastpakken, je kunt er geen naam aan geven, maar toch is het niet leeg of niets. Het is iets, je kunt het voelen, het maakt je bewustzijn alert en sprankelend. Het is hier bij ons, het stroomt door alles heen. En het houdt van jou, er is liefde in het Ene."

Voor de volledige tekst en het geluidsbestand, zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw of in het linkermenu onder Serie 3: Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

In de tweede channeling "De Nieuwe Tijd is begonnen" spreekt Jeshua over de veranderingen in deze tijd en de openingen die er nu zijn in het collectieve bewustzijn naar meer licht, meer begrip en compassie. Velen van ons voelen zich al met één been in een nieuwe werkelijkheid staan, terwijl het andere been nog regelmatig blijft haken in het oude denken, de oude angsten. Jeshua moedigt ons aan ons te focussen op het moedige, krachtige en verlichte deel in onszelf, zodat we ons bewustzijn steeds meer verankeren op de Nieuwe Aarde, die al aanwezig is en zich steeds sterker manifesteert door het oude heen.
"Ik groet jullie allen vanuit de nieuwe werkelijkheid die ik al in jullie geboren zie worden. Het is dát deel van jou dat ik hier aanspreek, niet het deel dat nog vastzit in oude angst, twijfel en onzekerheid. Ik geef energie aan het nieuwe deel. Daarop richt ik mijn focus, mijn waarneming en zo laat ik het tot bloei komen."

Voor de volledige tekst en het geluidsbestand, zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw of in het linkermenu onder Serie 3: Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Twee begeleidingstrajecten in het najaar

In het najaar gaan we twee begeleidingstrajecten organiseren in onze praktijkruimte in Tilburg:
- het begeleidingstraject Channeling, waarin je wordt uitgenodigd en aangemoedigd zelf contact te maken met je gidsen (of hoger zelf) en je eigen vorm van channelen te vinden.  
- het begeleidingstraject Nacht van de Ziel, dat tot doel heeft de spirituele betekenis te ervaren van diepgaande veranderingen die in je leven plaatsvinden.
Voor uitgebreide informatie over beide trajecten, kijk op www.pamela-kribbe.nl onder Agenda of in het linkermenu onder Workshops.

Lezing op Happinez Festival

Op zondag 16 september houdt Pamela een lezing over haar nieuwe boek en het thema 'aarding' op het Happinez Festival dat in het midden van het land wordt gehouden. Het is een lezing gecombineerd met een korte Aarde channeling en de mogelijkheid om vragen te stellen. Na afloop kun je een gesigneerd boek kopen. Voor meer info en kaartverkoop zie www.happinez.nl.

Warme groet,

Pamela en Gerrit  

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)