Nieuwsbrief juli 2009


Beste lezer,

Pamela heeft besloten om voorlopig een rustperiode te nemen. Met name de publicatie van het boek ‘Bezield Leven’ zorgde voor veel drukte en belangstelling en dat werd allemaal even te veel. Er zijn daarom voor de komende tijd geen bijeenkomsten gepland.


Nieuwe channelings op de site


Onder het menu-item ‘Ochtenden met Jeshua’ op www.pamela-kribbe.nl heb ik drie nieuwe channelings geplaatst. Hieronder de namen met een citaat uit de desbetreffende channeling.

- De aarde spreekt

Alles in het universum is op weg, is groeiend, naar een dieper zelfbewustzijn. Een bewustzijn van de eigen goddelijkheid, van het eigen licht, en uiteindelijk van je eigen scheppingskracht. Alles in het universum beweegt zich langzaam toe naar een punt waarop het beseft : “ik ben zelf deel van God, ik ben zelf schepper”. Hiervan te genieten, en er verantwoordelijk mee om te gaan, dat is het doel van de schepping.”

- Het werk van je hart

“Juist in deze tijd van chaos en verwarring is er grote behoefte aan mensen die leven vanuit hun hart. Er is in deze tijd sprake van verschillende crises op aarde. En door de technologische vooruitgang is het niet meer zo dat een crisis één land of werelddeel treft, maar dat de hele wereld er bij betrokken is. Zo is er de crisis van jullie planeet aarde. De klimatologische verandering, de vernietigingen die zijn aangebracht aan het ecosysteem van de aarde, de bedreigde soorten. Het is duidelijk dat de mensheid met haar ingrepen in de natuur te ver is gegaan. De balans binnen de natuur zelf dreigt verstoord te raken. De Aarde als levende ziel wil zich losmaken van het oude bewustzijn dat haar in de greep heeft gehouden. Ze wil opnieuw opbloeien en nodigt mensen uit voor een hartbewustzijn te kiezen en een nieuwe verbinding met haar. Dit is een tijd van crisis, en tegelijk een tijd van openingen en mogelijkheden.”

- Leraar zijn in de nieuwe tijd

Deze channeling werd oorspronkelijk in het Engels gegeven en is ook beschikbaar als geluidsbestand op www.jeshua.net .

“Hoe ben je een leraar? Wat is dat leraar-zijn waarvan ik spreek? Het gaat niet om het overbrengen van theorieën en boekenkennis aan anderen; het gaat niet over preken of mensen vertellen wat ze moeten doen. Het gaat om een vibratie die je in de wereld brengt, een vibratie van compassie en innerlijke vrede. En wanneer je je eigen donkerste stukken onder ogen ziet, je emoties van angst, woede, wantrouwen, als je je licht op die donkere delen laat schijnen, dan verhoog je je vibratie, dan breng je een nieuw licht in deze wereld. Het zal zichtbaar zijn in je ogen, in de manier waarop je met anderen praat of naar ze luistert. Houd het niet achter, wees zo open als je kunt, want je bent prachtig. Het is wanneer je deze vibratie in de wereld brengt dat mensen naar je toe getrokken zullen worden. Niet omdat je de waarheid kent, of omdat je weet wat er voor hen in het verschiet ligt, maar omdat er rondom jou een ruimte van veiligheid en vriendelijkheid is. Bij jou voelen ze zich geaccepteerd. Dat is waar het leraarschap in de nieuwe tijd over gaat: de ander volledig accepteren met zowel zijn lichte als zijn donkere kanten; zijn innerlijke schoonheid, passie en onschuld zien en hem aanmoedigen dit in zichzelf te herkennen.”

Met warme groet,

Gerrit Gielen


www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.net


 
Laura, Pamela en Gerrit

 

Lijn in regenboogkleuren