;
Nieuwsbrief juli 2010

In deze nieuwsbrief:
-
nieuwe channelings van Jeshua en Maria
-
twee nieuwe begeleidingstrajecten in najaar 2010
-
een persoonlijke noot

Beste lezer,

Hartelijk dank voor de lieve reacties die we hebben ontvangen naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief. Daarin vertelde ik wat meer over de moeilijke periode die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt. (Zie archief Nieuwsbrieven op de website). We hebben gemerkt dat velen van jullie door een vergelijkbaar, intens transformatieproces gaan, waarin je veel angst en innerlijke duisternis kunt tegenkomen. De intensiteit van het proces kan je doen afvragen of je het wel goed aanpakt op je spirituele weg en of je je hier überhaupt thuis kunt voelen op aarde.

Nieuwe channelings

In de afgelopen tijd heb ik een channeling van zowel Jeshua als Maria ontvangen over deze vragen. De channeling van Jeshua, getiteld Lichtwerker zijn in de wereld, gaat in op de vraag hoe het mogelijk is je zelfbewust en krachtig in de wereld neer te zetten, wanneer je (hoog)gevoelig bent en je vanuit een hartgedragen bewustzijn wilt leven. Is dat mogelijk? Jeshua zegt duidelijk “ja” en wijst ons erop dat het onze bestemming is om als menselijke engel in de wereld te staan. In deze tijd zijn we er rijp voor: het christusbewustzijn dat ontwaakt in onze harten stelt je in staat je te verbinden met de wereld zonder jezelf te verliezen of tekort te doen.
De channeling van Jeshua staat nu op www.pamela-kribbe.nl en is beschikbaar als tekst en als geluidsbestand.

De channeling van Maria gaat over de rol die angst vervult in ons spiritueel groeiproces en haar boodschap is bedoeld om je gerust te stellen en te bemoedigen op momenten dat de angst je teveel lijkt te worden en je het even niet meer kunt behappen. Deze channeling is in het Engels gesproken en geschreven. We hebben sinds geruime tijd naast de Nederlandse ook een Engelse website en voegen hier geregeld nieuw materiaal aan toe. De titel van de channeling is “Fear: doorway into the unknown” en je kunt deze op www.jeshua.net in het Engels lezen of beluisteren.

We zouden deze channeling graag ook in het Nederlands publiceren op de Nederlandse website. Mocht je je aangesproken voelen om deze tekst voor ons te vertalen, houden we ons van harte aanbevolen! Laat het even aan ons weten voordat je eraan begint want het zou zonde zijn als er meerdere mensen tegelijk aan werken.
 

Begeleidingstrajecten najaar 2010

We zijn verheugd aan te kondigen dat we dit najaar weer begeleidingstrajecten gaan aanbieden in onze praktijk.

1) Begeleidingstraject ‘Heelwording door integratie van vorige levens’

Gerrit biedt vanuit zijn ervaring als hypno- en regressietherapeut een traject aan van drie workshops getiteld ‘Heelwording door integratie van vorige levens’.
Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reïncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.
Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Het doel van het begeleidingstraject is:

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beïnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuïtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Data:
De workshops van dit traject worden gegeven op de vrijdagen 10 september, 24 september en 8 oktober 2010

Tijdstip: 10.30u – 13.00u  

Aantal deelnemers: max. 6 personen

Kosten: 150 euro (evt. in twee termijnen te voldoen)

Voor uitgebreide informatie over dit begeleidingstraject klik hier of kijk op www.gerrit-gielen.nl of op www.pamela-kribbe.nl

Aanmelden kun je via e-mail op info@gerrit-gielen.nl


2) Begeleidingstraject voor (beginnend) spiritueel therapeuten

Dit is een reeks van vier workshops, gegeven door Pamela en Gerrit samen, die bedoeld is ter ondersteuning van spiritueel therapeuten, d.w.z. mensen die in hun werk mensen begeleiden vanuit een spirituele invalshoek. Het kan zijn dat je een eigen praktijk hebt of bezig bent die op te starten. Het kan ook zijn dat je een reguliere baan hebt waarin je mensen begeleidt en ondersteunt in hun bewustzijnsgroei. Het traject heeft tot doel helderheid te scheppen rondom een aantal thema’s die zich aandienen als je dit werk doet:

-

Wat is de essentie van het spiritueel begeleiden van mensen?

-

Hoe ga je om met emotioneel trauma in een cliënt? Hoe moet je werken met het verleden van een cliënt (oorzaken van trauma’s) om het heden te helen?

-

Wat is het nut van helderziendheid of paranormale vermogens?

-

In hoeverre baseer je je werkwijze op een methode of zienswijze die je hebt geleerd van anderen en in hoeverre mag je (van jezelf) vertrouwen op je eigen intuïtie?

-

Welke angsten en onzekerheden kom je tegen in jezelf bij het therapeutisch werken met mensen? Heb je het gevoel dat je je eigen vermogens ten volle aanspreekt in je werk?

-

Kun je de energie van je cliënten goed loslaten? Kun je bij jezelf blijven terwijl je met de ander werkt of neem je de stemmingen en emoties van de ander sterk in je op? Voel je je fit of uitgeput achteraf?

-

Hoe is het met de balans tussen geven en ontvangen in je werk?  Ontvang je genoeg geld of andere materiële goederen in ruil voor je diensten? Vind je het moeilijk om (genoeg) geld te vragen?

-

Ben je tevreden met je klantenstroom? Hoeveel aandacht moet je besteden aan het werven van cliënten? Ligt er zelftwijfel of angst ten grondslag aan het aantrekken van te weinig cliënten?

Dit begeleidingstraject bestaat uit 4 workshops, verdeeld over 4 maanden.
In elke workshop vindt een channeling plaats door Pamela, een (gechannelde) vraag- en antwoordronde en een geleide meditatie door Gerrit.

Data:

GROEP 1
de vrijdagen 1 oktober, 5 november, 3 december 2010 en 7 januari 2011
(in deze groep is nog 1 plaats vrij; als je wilt inschrijven geef s.v.p. aan of je ook beschikbaar bent op de data van groep 2)

GROEP 2
de vrijdagen 19 november, 17 december 2010, 21 januari en 18 februari 2011

Tijdstip: 10.30u – 13.30u  

Aantal deelnemers: max. 8 personen

Kosten: 250 euro (evt. in twee termijnen te voldoen)

Voor meer informatie zie www.pamela-kribbe.nl onder Begeleidingstrajecten.

Aanmelden kun je via e-mail op info@gerrit-gielen.nl

Een persoonlijke noot

Graag wil ik met jullie delen dat ik van de lange periode van angst, ziekte en depressie die ik het afgelopen jaar meemaakte nu wonderbaarlijk goed ben hersteld. Er is door alles wat er gebeurde iets van me afgevallen en het is moeilijk te benoemen met woorden. Ik voel me vrijer, blijer en meer geaard. Ik kan nu zeggen dat ik met vreugde en dankbaarheid op aarde leef.

Op de Engelse website www.jeshua.net heb ik trouwens twee nieuwsbrieven geschreven waarin ik uitvoeriger ben ingegaan op het proces dat ik afgelopen jaar doormaakte. Indien je interesse hebt, zie www.jeshua.net onder Newsletter – Archive – Newsletter May and June

Meer dan ooit voel ik dat je het leven niet kunt ‘pushen’ en dat werkelijk waardevolle zaken je leven binnen komen rollen als je vertrouwt en je overgeeft. Dat wat je ten diepste verlangt in je leven komt niet zoals je het verwacht, en vaak ook niet wanneer je het verwacht. Maar áls het komt zie je opeens hoe een lange omweg, een crisis of dwaalweg, er in feite voor heeft gezorgd dat de lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan.

Een paar jaar geleden, toen ik veel angsten ervaarde bij het geven van workshops en publieke channelings, voelde ik dat het mijn hartewens was om vrij en zonder angst onder mensen te kunnen zijn. Ik wenste dat ik me niet meer zou schamen om wie ik was en dat mijn onzekerheid mij er niet meer van zou weerhouden mezelf uit te drukken in deze wereld. Toen ik het afgelopen jaar ten prooi viel aan hevige angsten en depressie, tot aan psychose toe, dacht ik dat alles definitief mislukt was.

Nu, en ik weet niet eens precies waarom, voel ik me herboren; ik voel me meer ontspannen bij mensen, heb minder angst voor afwijzing, ik ben beter geaard, minder onzeker en blijf beter ‘bij mezelf’. Misschien was er een vreugdevoller weg geweest naar het in vervulling gaan van mijn wens, ik weet het niet. Soms vraagt de vervulling van een hartewens erom dat de duisternis in jezelf ten volle wordt gezien en ervaren. Het is in ieder geval wonderbaarlijk hoe het leven je brengt wat je verlangt, ook al ben je het overzicht kwijt en heb je geen idee meer hoe of wat. Er bestaat een gezegde: “be careful what you wish for, it might just come true”. Ik zou eraan willen toevoegen dat, mocht je het even niet meer zien zitten en je afvragen hoe alles ooit op z’n pootjes terecht kan komen: ”remember what you wished for, it will come true”.

Warme groet,

Pamela & Gerrit

  
www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.net

Lijn in regenboogkleuren