Nieuwsbrief augustus 2014


Lieve mensen,

Graag brengen we je op de hoogte van ons aanbod de komende maanden.

- Twee nieuwe channelings op de website

- Begeleidingstraject "Integratie van vorige levens" door Gerrit

- Tweedaagse workshop "Ziekte leren verstaan" (Pamela & Gerrit)

 

Twee nieuwe channelings op de website

We hebben twee nieuwe channelings toegevoegd aan onze website, die we ontvingen tijdens onze workshop "Lichtwerker zijn in de wereld" dit voorjaar in Portugal.

Eenzaamheid - een noodzakelijk deel van je weg (een boodschap van Jeshua)

Veel van jullie lichtwerkers vragen zich af waarom ze zich toch zo vaak alleen voelen, eenzaam, niet begrepen door hun omgeving, hetzij in je geboortefamilie of later op school, in je werk. “Waarom overkomt mij dit gevoel van anders zijn, vervreemding”, vraag je je af, “Waarom ontmoet ik die gelijkgestemden niet die mij begrijpen, die mij verstaan?” En ik zeg jullie: het is deel van jouw weg, jouw zielepad om door een diep stuk eenzaamheid heen te gaan. Alleen op die manier kan en zal je ontdekken dat jij bedoeld bent het licht aan te steken in jezelf. Het alleen zijn is als een tunnel waar je doorheen gaat, waar je doorheen moet gaan om echt onafhankelijk te worden van de wereld. De uitdrukking luidt: wees in de wereld, maar niet van de wereld. "Van de wereld zijn" betekent dat je mee wordt gezogen in de invloeden van buitenaf, dat je geluk afhangt van of je wel of niet erkend en gezien wordt, of je succes hebt of mislukt. Dit "van de wereld zijn" leidt je weg van je ziel.

Voor de gehele channeling, zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw. De channeling is beschikbaar als tekst en als geluidsbestand.

Oude zielen (een boodschap van Maria Magdalena)

Lichtwerkerzielen hebben allemaal ervaring met diepe crisis, levensontwrichtende crisis. Ik praat op zielenniveau, dus die crisis kan ook in een ander leven hebben plaatsgevonden of in je vroege jeugd. Het praten over jeugd, volwassenheid en ouderdom is een beeldspraak, een metafoor. Velen van jullie worden oud geboren. Je draagt vaak een bepaalde pijn, een bepaalde melancholie en zwaarmoedigheid zelfs met je mee van al die levens hiervoor, waarin je naast geluk, voorspoed, vrolijkheid ook de diepte van pijn, haat, afscheiding, verlies, eenzaamheid hebt gezien. In veel oude zielen is er een verdriet aanwezig, niet over iets bijzonders, maar een lading, een stemming op de achtergrond.

Voor de gehele channeling, zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw. De channeling is beschikbaar als tekst en als geluidsbestand.


Begeleidingstraject Heelwording door integratie van vorige levens

zaterdagen 6 september, 20 september en 4 oktober 2014 (door Gerrit)

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele trauma’s opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze trauma’s, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beïnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.


Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om de twee of drie weken worden gegeven.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens.
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen.
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reïncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuïtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ook www.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om die plaatsvinden op:

- De zaterdagen 6 september, 20 september en 4 oktober 2014

Tijdstip
11:00 – 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
160 euro (incl. BTW, koffie en (kruiden)thee, geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl


Tweedaagse workshop "Ziekte leren verstaan"

zondagen 28 sept. en 14 okt. 2014 (door Pamela en Gerrit)

Het lichaam is een communicatiemiddel voor de ziel. De ziel drukt zich uit via het lichaam, en het lichaam vormt in die zin de vleesgeworden taal van de ziel. In het dagelijks leven ontvangen wij doorlopend signalen van de ziel, allereerst via onze gevoelens en onze emoties. Wanneer wij hun boodschappen niet oppikken, kan de taal van de ziel zich gaan manifesteren in de vorm van fysieke klachten. Om de betekenis van de ziekte te gaan begrijpen, dienen we ons liefdevol te wenden tot het (gepijnigde) lichaam en de kunst te leren van het communiceren met het lichaam. Hoe kunnen we de taal van het lichaam gaan verstaan? Hoe kunnen we klachten en ziekteverschijnselen van binnenuit doorvoelen en de dialoog aangaan met de energie binnenin de ziekte of klacht? Deze vragen staan centraal in deze tweedaagse workshop.

Deze workshop is geschikt voor mensen die kampen met ziekteverschijnselen, maar ook voor mensen die lichamelijk gezond zijn en die willen leren de (subtiele) signalen van het lichaam te verstaan. Er is een grijs gebied tussen het leren luisteren naar je emoties (dit zijn ook lichamelijke verschijnselen) en het leren luisteren naar de energie van fysieke klachten. Ook al is er geen sprake van ziekte of stoornissen, kan het leren communiceren met je lichaam je helpen de taal van je emoties duidelijker te verstaan en op die manier het contact met de ziel tijdig te herstellen.  

Er zal op beide dagen een channeling zijn door Pamela over dit onderwerp en een vragenronde waarin ieder haar/zijn eigen vraag kan voorleggen en een gechanneld antwoord ontvangt. Gerrit houdt een aantal geleide meditaties die gericht zijn op het contact maken met je lichaam, boodschappen ontvangen vanuit geblokkeerde delen van je lichaamsenergie en sleutels vinden tot lichamelijke en geestelijke heling.

Wanneer

De workshop wordt gehouden op de zondagen 28 september en 12 oktober, van 11 uur tot 16 uur. Van 13u tot 14u is er een (vegetarische) lunch.

Waar

De workshop vindt in de sfeervolle ruimte Oase van spirituele boekhandel Pleïade in het centrum van Tilburg, op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station.

Pleïade winkel & bio café
Nieuwlandstraat 36
5038 SP Tilburg
013 - 536 12 86

info@pleiadetilburg.nl

www.pleiadetilburg.nl (op de site staat een Routekaartje)

Als je met de auto komt, kun je het beste parkeren in de parkeergarage Schouwburg: Louis Bouwmeesterplein 2 (Tilburg).

Aantal deelnemers: max. 18 (iedere deelnemer kan tijdens de workshop eenmaal een persoonlijke vraag stellen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt).

Kosten: 220 euro (inclusief lunch, koffie en kruidenthee, geluidsopnames, 21% BTW), uiterlijk 2 weken van te voren over te maken op op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen o.v.v. "workshop Ziekte leren verstaan".

Aanmelding: per e-mail op info@gerrit-gielen.nl

Warme groet,

Gerrit en Pamela

 

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 


De boeken van Pamela Kribbe