;
Nieuwsbrief september 2010

 

Beste lezer,

Nu de vakantietijd afloopt en de nazomer zijn intrede doet, gaan we ons als vanzelf voorbereiden op het seizoen van de herfst en alles wat we daarin willen ondernemen. In deze nieuwsbrief kondigen we enkele activiteiten aan voor het najaar. Tevens vind je meer informatie over een nieuwe channeling van Maria over angst op de website en het beschikbaar worden van oude channelings.

Workshop “Contact met gidsen” op vrijdag 15 oktober in Breda

Ieder mens heeft spirituele gidsen, die je bijstaan op je levenspad met liefdevolle steun en bemoediging. Je kunt zelf contact maken met gidsen door je intuïtie te openen en je af te stemmen op de energiestroom van hulp en bemoediging die via hen tot je komt.

Contact maken met je gidsen is niet ‘moeilijk’. Iedereen is ertoe in staat. Er kunnen echter (onbewuste) angsten, overtuigingen of twijfels in je zijn, waardoor het contact niet zo makkelijk gaat. Het kan dan helpen je van deze blokkades bewust te worden, zodat je ze kunt onderzoeken en loslaten.

Deze workshop heeft tot doel je zélf te laten ervaren hoe het contact met gidsen voelt en werkt. We besteden aandacht aan het onderscheid tussen je emoties en gedachten enerzijds en de intuïtieve ingevingen van gidsen anderzijds. Ook bekijken we mogelijke blokkades en angsten die aan de oppervlakte kunnen komen bij het leggen van innerlijk contact met gidsen. (In plaats van gidsen kun je ook contact leggen met je eigen hoger zelf).

Het programma van deze workshop is als volgt:

- Inleiding Pamela over contact met gidsen

- Geleide meditatie van Gerrit die je uitnodigt zelf contact te maken

 - Channeling door Pamela

Pauze

- Vragen en (gechannelde) antwoorden

- Geleide meditatie Gerrit

Datum: 15 oktober

Tijdstip: 13u – 16u

Groepsgrootte: 30 personen

In de workshop zal Pamela na de channeling een vraag- en antwoordronde doen. Niet alle deelnemers kunnen een vraag stellen (zoals in workshops met kleine groepen). In de vragenronde worden thema’s echter behandeld op een algemene manier, waardoor de informatie vaak wel voor iedereen relevant is.

Plaats: Centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda

Zie www.zuiderlichtbreda.nl onder Contact voor een routebeschrijving

Kosten: 25 euro (incl. BTW). Graag uiterlijk 2 weken van te voren voldoen op rekeningnummer 2890282 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G. Gielen in Tilburg o.v.v. ‘workshop Gidsen 15 okt.’

Aanmelding: je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@gerrit-gielen.nl

Wacht s.v.p. met betalen tot je een bevestiging van ons hebt ontvangen.

Individuele readings

Pamela geeft weer individuele readings, samen met Gerrit. In onze praktijk zijn er nu twee soorten persoonlijke consulten mogelijk: 1) een consult hypnotherapie door Gerrit en 2) een combinatie-consult van Pamela en Gerrit samen.

Een combinatie-consult is een combinatie van reading (Pamela) en hypnotherapie (Gerrit). In het consult word je uitgenodigd zelf via geleide meditatie intuïtief contact te maken met het probleem of de vraag die je hebt. Via reading en channeling geeft Pamela aanvullende informatie.

Wil je meer weten over wat een combinatie-consult inhoudt, stuur dan een mailtje naar info@gerrit-gielen.nl en we sturen je meer uitgebreide informatie toe.

Oude channelings van het channel-abonnement nu los te bestellen

Via het channel-abonnement worden elke maand twee of drie actuele channelings uitgegeven. Deze channelings zijn afkomstig uit onze workshops of we ontvangen ze op onszelf (zonder publiek). Het is nu mogelijk om oudere uitgaves van het channel-abonnement los na te bestellen. Op www.pamela-kribbe.nl vind je onder “Nabestellen losse channelings” een lijst met alle oude uitgaves, waarin per channeling het onderwerp staat beschreven. Je kunt de channelings per losse maand nabestellen, voor 4 euro per maand (dit zijn 2 of 3 channelings die je ontvangt als geluidsbestand én als uitgeschreven tekst). Meer informatie over de bestelwijze staat op de website.

Nieuwe channeling: “Angst als weg naar het nieuwe”

Er is een nieuwe channeling gepubliceerd op www.pamela-kribbe.nl waarin Maria spreekt over de betekenis van angst en de reden waarom ook lichtwerkers die al heel lang bezig zijn met bewustwording en innerlijke groei op dit moment met diepe angsten worden geconfronteerd.

De uitgeschreven tekst is te vinden onder het kopje 'Nieuw' of onder 'Ochtenden met Jeshua'. De channeling is oorspronkelijk in het Engels ontvangen en als zodanig te beluisteren op onze Engelstalige site www.jeshua.net

Leven vanuit lichtheid

Wij hebben het deze zomer rustig aangedaan en genoten van eenvoudige dingen zoals een weekje aan het strand in Zeeland, uitstapjes met onze 8-jarige dochter Laura, boswandelingen en veel cappuccino’s op zonnige terrasjes. Eigenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we altijd zo willen leven en niet alleen in de zomermaanden!

Vooral het niet teveel en te vol plannen van je tijd, het met de dag leven en de ruimte nemen om je af te stemmen op wat goed voelt om te doen in dít moment, voelt voor ons heel prettig aan. In zekere zin heeft alles wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt (overspannenheid, angst, depressie) me gedwongen in te zien dat een eenvoudige, ontspannen levensstijl voor mij niet zozeer luxe is alswel noodzaak. Nu ik weer begonnen ben met werken, heb ik gemerkt dat ik nog gevoeliger ben geworden voor prikkels die me uit mijn centrum halen. Vroeger dacht ik dan dat ik me moest vermannen, gewoon moest doorzetten, kortom dat ik mezelf moest veranderen om een levensstijl te hebben die ‘normaal’ was. Op dit moment ben ik veel meer geneigd te denken ‘oké, dit is blijkbaar hoe ik in elkaar zit en laat ik mijn levensstijl maar aanpassen aan hoe ik feitelijk ben, in plaats van mezelf in een keurslijf te dwingen dat me niet past’.

In concreto betekent dit dat ik een paar dagen in de week vrijhoud om ‘niks te doen’ of beter gezegd ‘te doen wat me op dat moment invalt als fijn en inspirerend’. Soms overvalt me een vermanend stemmetje in mijn hoofd dat zegt ‘dat kan toch zomaar niet’, alsof het leven per definitie moeilijk en zwaar hoort te zijn. Tegelijk weet ik dat leven vanuit lichtheid en vreugde uiteindelijk veel productiever en creatiever is dan leven vanuit strijd en inspanning.

De tweestrijd in mij tussen het oude en het nieuwe zal nog wel even voortduren. Toch ben ik al heel dankbaar dat ik voor een rustige levensstijl kán kiezen, dat ik leef in een land en in een tijd waarin dit mogelijk is. Ik kan leven van werk dat ik doe vanuit mijn hart en waarin ik niet of nauwelijks beperkt wordt door regels en structuren van buitenaf. Het feit dat dit kan is een teken van vooruitgang.

In deze tijd botsen veel mensen op tegen oude hiërarchische structuren in werk of opleiding. Veel mensen willen leven en werken vanuit hun hart en lopen vast in organisaties die dat niet toelaten. Dit is pijnlijk. Tegelijk is dit massale ‘opbotsen’ tegen de bestaande orde hét mechanisme om verandering te bewerkstelligen. Het dwingt organisaties na te denken over wat mensen werkelijk motiveert en waar zij zelf staan qua mens- en wereldbeeld.

Als je zelf vast zit in een baan die je niet werkelijk bevalt of als je moeite hebt een baan te vinden die bij je past, zal het je waarschijnlijk een zorg zijn of je door te botsen met de maatschappij bijdraagt aan een groter maatschappelijk bewustwordingsproces. Je zoekt dan gewoon een manier om jouw plaats te vinden in deze wereld. Vaak leidt dit zoeken tot een ingrijpend innerlijk bewustzijnsproces, dat heel waardevol is. En ook al biedt dit niet meteen uitzicht op een concrete baan, het is wellicht bemoedigend om te weten dat het mogelijk is om vanuit je hart zelf iets op te bouwen en neer te zetten in deze maatschappij. Wij hebben aan den lijve ervaren hoe vervullend het is om je diepste inspiratie in een vorm te kunnen gieten die precies bij je past en te ontdekken dat je welkom bent en er een plaats is voor jou in deze wereld. Geef je droom niet op!

Warme groet,

Pamela & Gerrit

  
www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.net

>Lijn in regenboogkleuren