Nieuwsbrief september 2014


Lieve mensen,

Hierbij enkele nieuwtjes uit onze praktijk.

- Nieuw materiaal op de website

- Begeleidingstraject Channeling

- Tweedaagse workshop "Ziekte leren verstaan" (nog twee plaatsen vrij!)

- Channelabonnement nieuwe vorm


Nieuw materiaal op de website

Maak ruimte voor engelen

Audio

Pamela channelt Maria

"Jullie zijn gewend geraakt om binnen muren te leven en een zekere mate van afgescheidenheid lijk je bijna nodig te hebben om te kunnen functioneren. Je kunt het Ene liefdesbewustzijn niet volledig toelaten en dat is niet erg. Ik vraag je op dit moment toe te staan dat datgene in de muur die je hebt gebouwd wordt afgebroken dat rijp is om afgebroken te worden, zodat de oer-stroom van liefde die je bent vrijer zijn weg kan vinden in jouw leven. Dat is het enige dat de liefde van je vraagt; laat los, laat vrij wat oud is en weg kan gaan."

Voor de volledige tekst en het geluidsbestand zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw

Zwarte gaten in ons

Artikel van Gerrit

"Veel mensen bombarderen zichzelf voortdurend met negatieve boodschappen: dit kan ik niet, dat is niet voor mij weggelegd, ik ben zwak, ik moet mezelf verbergen want ik ben slecht, de wereld is onveilig, dat zal wel verkeerd aflopen enzovoorts. Hoe kan dat? Waarom doen we dat? De oorzaak is dat we allemaal ooit, in dit leven of in een vorig leven, trauma's hebben opgelopen. Een trauma is een negatieve ervaring die zo intens is dat een deel van ons bewustzijn "bevriest", niet meer verder gaat; het blijft stil staan in de tijd."

Voor de volledige tekst zie www.pamela-kribbe.nl onder Nieuw of www.gerrit-gielen.nl onder Nieuw.


Begeleidingstraject Channeling

Het begeleidingstraject “Channeling” is bedoeld voor mensen die iets met channeling willen gaan doen, voor zichzelf of in hun werk met mensen (bijvoorbeeld in een eigen praktijk). Heb je het gevoel dat je in je werk met mensen wordt geïnspireerd door een stroom die van buiten jou komt en zou je daar graag bewuster contact mee willen maken? Voel je je aangetrokken tot channeling maar ben je onzeker of wat jij hoort/voelt/waarneemt echt klopt en zuiver is? Vraag je je af hoe je je vermogen tot channelen verder kunt ontwikkelen en hoe je het naar buiten zou kunnen brengen? Op dit soort vragen gaan we in de workshop in. Het is niet de bedoeling van de workshop dat wij je een vaste methode aanbieden om te leren channelen. Wij geloven dat bij ieder mens een eigen vorm past en dat ieder hierin zijn/haar eigen weg moet vinden. Wel is het de bedoeling dat je meer helderheid krijgt over wat channelen is, en wat het voor jou kan betekenen.

Gedurende de drie bijeenkomsten wordt dit thema op de volgende manieren behandeld:

-

via geleide meditaties (door Gerrit) die je uitnodigen bewust in contact te komen met gidsen/leraren die met je willen samenwerken. Wat je ontvangt aan boodschappen schrijf je op en, als dit goed voor je voelt, doe je keer een gesproken channeling binnen de veilige setting van de (kleine) groep.

-

via channelings (door Pamela) waarin wordt toegelicht wat channeling is, waar mogelijk blokkades zitten en hoe je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen als channeler.

-

na afloop van de channeling is er een vraag- en antwoordronde. Tijdens elke bijeenkomst krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om een persoonlijke vraag voor te leggen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

We werken met een groep van maximaal 8 personen.

Data: vrijdagen 31 oktober, 21 november en 12 december 2014, steeds van 11 uur tot 15 uur.

Plaats:
Wilhelminapark 130 in Tilburg (onze praktijkruimte). Klik hier voor een Routebeschrijving. Het is 10 minuten lopen vanaf centraal station Tilburg.

Kosten: 260 euro (incl. 21% BTW, opnames van de workshops). Neem s.v.p. zelf een lunchpakketje mee. Er is koffie en (kruiden)thee beschikbaar.

Graag minimaal drie weken voor aanvang overmaken op girorekening: NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen

Bij betaling vanuit het buitenland heb je onze IBAN en BIC code nodig:
IBAN: NL08 INGB 0002890282
BIC: INGBNL2A

Het is altijd mogelijk een factuur te ontvangen als je dit aangeeft.

Aanmelding:

Stuur een mailtje naar info@gerrit-gielen en vermeld daarin je telefoonnummer.
Wij sturen een bevestiging via e-mail.

Opnames:

Na afloop van elke workshop ontvang je de opnames van de meditatie, channeling en vragen & antwoorden kosteloos via e-mail.


Tweedaagse workshop Ziekte leren verstaan (zondagen 28 sept. en 14 okt.)

Voor deze workshop zijn er nog twee plaatsen vrij!

Het lichaam is een communicatiemiddel voor de ziel. De ziel drukt zich uit via het lichaam, en het lichaam vormt in die zin de vleesgeworden taal van de ziel. In het dagelijks leven ontvangen wij doorlopend signalen van de ziel, allereerst via onze gevoelens en onze emoties. Wanneer wij hun boodschappen niet oppikken, kan de taal van de ziel zich gaan manifesteren in de vorm van fysieke klachten. Om de betekenis van de ziekte te gaan begrijpen, dienen we ons liefdevol te wenden tot het (gepijnigde) lichaam en de kunst te leren van het communiceren met het lichaam. Hoe kunnen we de taal van het lichaam gaan verstaan? Hoe kunnen we klachten en ziekteverschijnselen van binnenuit doorvoelen en de dialoog aangaan met de energie binnenin de ziekte of klacht? Deze vragen staan centraal in deze tweedaagse workshop.

Deze workshop is geschikt voor mensen die kampen met ziekteverschijnselen, maar ook voor mensen die lichamelijk gezond zijn en die willen leren de (subtiele) signalen van het lichaam te verstaan. Er is een grijs gebied tussen het leren luisteren naar je emoties (dit zijn ook lichamelijke verschijnselen) en het leren luisteren naar de energie van fysieke klachten. Ook al is er geen sprake van ziekte of stoornissen, kan het leren communiceren met je lichaam je helpen de taal van je emoties duidelijker te verstaan en op die manier het contact met de ziel tijdig te herstellen.  

Er zal op beide dagen een channeling zijn door Pamela over dit onderwerp en een vragenronde waarin ieder haar/zijn eigen vraag kan voorleggen en een gechanneld antwoord ontvangt. Gerrit houdt een aantal geleide meditaties die gericht zijn op het contact maken met je lichaam, boodschappen ontvangen vanuit geblokkeerde delen van je lichaamsenergie en sleutels vinden tot lichamelijke en geestelijke heling.

Wanneer

De workshop wordt gehouden op de zondagen 28 september en 12 oktober, van 11 uur tot 16 uur. Van 13u tot 14u is er een (vegetarische) lunch.

Waar

De workshop vindt in de sfeervolle ruimte Oase van spirituele boekhandel Pleïade in het centrum van Tilburg, op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station.

Pleïade winkel & bio café
Nieuwlandstraat 36
5038 SP Tilburg
013 - 536 12 86

info@pleiadetilburg.nl

www.pleiadetilburg.nl (op de site staat een Routekaartje)

Als je met de auto komt, kun je het beste parkeren in de parkeergarage Schouwburg: Louis Bouwmeesterplein 2 (Tilburg).

Aantal deelnemers: max. 18 (iedere deelnemer kan tijdens de workshop eenmaal een persoonlijke vraag stellen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt).

Kosten: 220 euro (inclusief lunch, koffie en kruidenthee, geluidsopnames, 21% BTW), uiterlijk 2 weken van te voren over te maken op op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen o.v.v. "workshop Ziekte leren verstaan".

Aanmelding: per e-mail op info@gerrit-gielen.nl


Channelabonnement nieuwe vorm

Sinds vele jaren bieden wij een jaar of halfjaar abonnement aan waarbij je als lid elke maand de meest recente channelings ontvangt als geluidsbestand en in uitgeschreven vorm. De channelings zijn afkomstig van de workshops die we doen voor Nederlandse groepen. De meditaties door Gerrit gehouden zijn tevens deel van het abonnement.

Nu we sinds een paar jaar steeds meer workshops in het buitenland geven - in het Engels - is het aantal Nederlandstalige channelings en meditaties afgenomen. Waar we eerst twee channelings plus meditaties per maand konden aanbieden, gaan we nu geleidelijk aan over op één channeling plus meditatie per maand. De prijs van het abonnement hebben we daarom naar beneden toe aangepast: het abonnement kost nu 10 euro per half jaar en 17,50 euro per jaar.

Degenen die al lid zijn van het abonnement worden vanzelf door Gerrit op de hoogte gebracht van de wijziging en wat dit betekent voor de betaling of eventuele terugbetaling van contributie.

Mocht je interesse hebben in het channelabonnement, kun je op www.pamela-kribbe.nl één maanduitgave kosteloos en vrijblijvend beluisteren en/of lezen. Kijk in het linkermenu onder Channelabonnement.

We wensen je een sfeervolle nazomer toe!

Warme groet,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 


De boeken van Pamela Kribbe