Nieuwsbrief september 2015

Beste lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van onze activiteiten het komende half jaar en van nieuw materiaal op onze websites.

1. Reis naar China
2. Agenda herfst/winter: bijeenkomsten met channeling en meditatie
3. Ziel en persoonlijkheid (nieuw artikel van Gerrit)
4. Nieuwe channeling: "Spiritualiteit en de vrouwelijke energie"
5. Pamela beantwoordt lezersvragen op de website van Altamira
6. Vrijwilliger voor uittypen channelings


1. Reis naar China

Deze zomer zijn we voor de tweede keer naar China geweest om een workshop te geven aan onze Chinese lezers. Al onze boeken zijn inmiddels in het Chinees vertaald en uitgegeven. Deze keer hebben we niet alleen een grote stad bezocht (Beijing) maar ook een schitterend en natuurlijk berggebied in Yunnan, in het zuidwesten van China. Daar hebben we een lang weekend gewerkt met een groep van 35 mensen, die uit heel China kwamen. Het was een wonderbaarlijke ervaring om gelijkgestemden aan de andere kant van de wereld te ontmoeten.
Ondanks het grote verschil in cultuur en taal, ervoeren we in hen hetzelfde verlangen naar het loslaten van oude pijn en leven vanuit het hart.

Op een bepaalde manier hebben zij het zwaarder dan wij, omdat ze leven in een maatschappij die nog gedomineerd wordt door traditie, familie en prestatiedruk. Als je daar tegen de gevestigde orde opstaat, en "anders" bent in je levenskeuzes en overtuigingen, heb je meer te overwinnen dan bij ons. Dat er veel pijn en verdriet in hen leeft, was onder meer te merken aan heftige emotionele reacties op de meditaties en channelings die we aanboden. We hebben veel respect voor de moed en kracht van (hoog)gevoelige lichtwerkers in China. En de openheid en hartelijkheid waarmee we werden ontvangen, waren weer hartverwarmend.


2. Agenda herfst/winter: bijeenkomsten met channeling enmeditatie

Voor de komende tijd staat een aantal bijeenkomsten op de agenda waarop we een combinatie aanbieden van meditatie (Gerrit) en channeling (Pamela). Er is steeds ruimte voor een groep van ongeveer 50 tot 100 mensen, afhankelijk van de locatie.

Ik (Pamela) voel een sterke inspiratie om aan een nieuw boek te schrijven en heb besloten het komende half jaar geen workshops te doen voor kleine groepen. Het boek waaraan ik ga werken zal veel gechannelde teksten bevatten van Maria Magdalena, en de thema's van de bijeenkomsten zijn hier nauw aan verwant.

Dordrecht, dinsdag 22 september van 20u tot 22.15u VOL

De Verboden Vrouw Spreekt (Inleiding en meditatie door Gerrit, channeling en vraag- en antwoordronde door Pamela)

Deze lezing is helemaal volgeboekt, ook de wachtlijst is vol. We gaan deze lezing opnieuw geven op zondag 24 januari in Brugge.

Deventer, zondag 22 november van 14.00u - 16.30u

Het Geheim van de Liefde volgens Maria Magdalena

Op deze bijeenkomst geeft Pamela een gechannelde lezing over het thema relaties, mannelijke en vrouwelijke energie, en de overgang van ego naar hartgedragen bewustzijn op dit gebied. Gerrit verzorgt een inleiding en meditatie over het onderwerp. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan Pamela die Maria Magdalena channelt.

De complete informatie vind je hier.

Brugge, zondag 24 januari, Brugge van14.00u - 17.00u

De Verboden Vrouw Spreekt

Pamela Kribbe en Gerrit Gielen presenteren een bijeenkomst over de wederopstanding en heelwording van de vrouwelijke energie in deze tijd. Pamela laat via channeling Maria Magdalena aan het woord. In de christelijke traditie was Maria Magdalena een "verboden vrouw"; haar werkelijke boodschap raakte vervormd door onderdrukkende en strenge religieuze opvattingen over vrouwelijkheid, seksualiteit en passie. Maar niet alleen Maria Magdalena als individu werd onderdrukt. "De verboden vrouw" leeft in ons allen: het is de kracht van de oorspronkelijke vrouwelijke energie in ons bekken, vitaal en geaard, die ook vandaag de dag nog niet de speelruimte krijgt die ze nodig heeft. Het ontbreken van die kracht manifesteert zich o.a. als een gebrek aan aarding, onvermogen om duidelijke grenzen te stellen en hooggevoeligheid die je uitput in plaats van inspireert. 

De lezing gaat over de oorspronkelijke kracht van de vrouwelijke energie en hoe je die in je eigen leven kunt herstellen. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen, waarop Pamela gechannelde antwoorden geeft. De avond wordt ingeleid door Gerrit met een geleide meditatie over het thema.

De complete informatie vind je hier.

Nijmegen, zondag 6 maart, Nijmegen van 14.00u - 16.30u

Het Geheim van de Liefde volgens Maria Magdalena

Op deze bijeenkomst geeft Pamela een gechannelde lezing over het thema relaties, mannelijke en vrouwelijke energie, en de overgang van ego naar hartgedragen bewustzijn op dit gebied. Gerrit verzorgt een inleiding en meditatie over het onderwerp. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan Pamela die Maria Magdalena channelt.

De complete informatie vind je hier.

Voor alle informatie over deze bijeenkomsten, kun je ook kijken op www.pamela-kribbe.nl of www.gerrit-gielen.nl onder Agenda.


3. Ziel en persoonlijkheid (nieuw artikel van Gerrit)

Woorden als ziel, ego, persoonlijkheid, het innerlijk kind en bewustzijn worden vaak gebruikt in de esoterische literatuur. Ze vormen allemaal een belangrijk deel van ons mens zijn. Maar hoe hangen ze samen, wat betekenen ze voor ons als mens? Nu zijn er vanuit de traditionele psychologie veel modellen van de menselijke persoonlijkheid. Wat daarin gewoonlijk ontbreekt, is het spirituele perspectief. De kern van dit spirituele perspectief is dat de mens voor een deel los staat van tijd en ruimte, dit deel noem ik de ziel. Daarnaast manifesteert die ziel zich op een rijkere manier in de tijdruimte dan via slechts ÚÚn enkel mensenleven: een mens heeft vele levens. Re´ncarnatie bestaat.
In dit artikel probeer ik een psychologisch model van de mens te geven vanuit een spiritueel perspectief gebaseerd op mijn ervaring als re´ncarnatietherapeut en mijn spirituele intu´tie.

Je kunt dit artikel vinden op www.gerrit-gielen.nl onder het kopje Nieuw of in het linkermenu onder Teksten of hier.


4. Nieuwe channeling: "Spiritualiteit en devrouwelijke energie"

In deze channeling gaat Maria Magdalena in op de terugkeer van de vrouwelijke energie in de spiritualiteit, wat betekent dat spiritualiteit meer verbonden raakt met het gevoel en met de aarde. Ook nodigt ze je uit via een meditatie een gids te ontmoeten die je iets belangrijks te geven heeft.

Ik ben Maria Magdalena en vertegenwoordig een vrouwelijke lijn van de Christusenergie die zich langs verschillende tradities, niet alleen de christelijke, heeft laten zien. Ik verschijn hier in deze gedaante, omdat ze jullie vertrouwd is. Ik spreek namens de vrouwelijke energie, omdat het mij zo zeer aan het hart gaat deze energie opnieuw te wekken in deze tijd die rijp is voor een nieuwe geboorte van de vrouwelijke energie. Niet alleen in vrouwen, evenzeer in mannen, want in essentie zijn jullie een ziel die beide aspecten in zich draagt; de mannelijke en de vrouwelijke.

Lees de gehele channeling op www.pamela-kribbe.nl, te vinden onder het kopje Nieuw of in het linkermenu onder het kopje "Maria Magdalena", of klik hier.


5. Pamela beantwoordt lezersvragen op de website vanAltamira

Mijn uitgever Altamira stelt lezers in staat vragen te stellen waarop ik een gechanneld antwoord geef. Neem hier een kijkje. 
Je kunt zelf ook een vraag opsturen naar Altamira.
Hier
vind je een interview dat ik met hen had over channeling en mijn ontmoeting met Jeshua.


6. Vrijwilliger voor uittypen channelings

De channelings die we ontvangen op onze bijeenkomsten en onze workshops verschijnen in geschreven vorm via ons channelabonnement, op de website of in boeken. Sinds jaren is er een groepje vrijwilligers, dat de geluidsbestanden voor ons uittypt. Op dit moment kunnen we wat versterking gebruiken. Ben je ge´nteresseerd in het af en toe (bijv. 1 keer per 2 maanden) uittypen van een channeling? Er is doorgaans geen haast bij en er zijn meerdere vrijwilligers, zodat het werk evenwichtig verdeeld kan worden. Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mailtje naar Gerrit op info@gerrit-gielen.nl Alvast bedankt!

Warme groeten,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 Boeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren