Nieuwsbrief oktober 2016

Beste lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van nieuws uit onze praktijk.

Inhoud nieuwsbrief:

- Nieuw boek verschenen! De Verboden Vrouw Spreekt - Maria Magdalena over de liefde

- Channeling door Pamela: "Maria Magdalena over de liefde"

- Artikel van Gerrit over de wonden in de mannelijke energie (plus Youtube filmpje)

- Begeleidingstraject Gerrit: "Heelwording door integratie van vorige levens", nov./dec (Tilburg)

- Bijeenkomst "Heelwording van de vrouwelijke energie", 20 november (Breda)

- Persoonlijke vragen aan Jeshua

- Workshops "Persoonlijke vragen aan Jeshua plus klankhealing", doorlopend (Nijmegen)

- Lezing "Relaties gebaseerd op zielsherkenning", 22 januari (Brugge)

- Aardecirkel: channeling met klankconcert, 29 januari (Nijmegen)

- Egypte-reis in februari 2017


Pamela's nieuwe boek is verschenen!

De Verboden Vrouw Spreekt - Maria Magdalena over de liefde

Onlangs is mijn nieuwe boek verschenen met boodschappen van Maria Magdalena over mannelijke en vrouwelijke energie, liefde, relaties en seksualiteit. Het schrijven van dit boek was een groot avontuur. Ik voelde me gedragen door een stroom van bovenpersoonlijke energie die ik weliswaar al kende van het channelen, maar die me deze keer persoonlijk sterk raakte.

Maria Magdalena gaat in dit boek in op de diepe wonden die door de strijd tussen de seksen zijn geslagen in zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen bevindt die wond zich energetisch in de buik en hangt die samen met een gebrek aan eigenwaarde, een te grenzeloze gevoeligheid en het terughouden van de eigen kracht en creativiteit. Bij mannen ligt de wond eerder in het hart, waar het gevoel zetelt. Mannen zijn door een eenzijdige definitie van mannelijkheid verbannen uit hun eigen gevoelswereld, hun intuïtie en sensitiviteit, hetgeen kan leiden tot gevoelens van vervreemding, innerlijke kou, een sterk mentaal gerichte energie en soms agressie.

In beide geslachten heeft de verwonding geleid tot een breuk in het contact met de ziel. Je hebt beide energieën, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, nodig om je ziel te voelen en je pad te vinden. Als je één van beide innerlijk afstoot, uit angst of onwetendheid of indoctrinatie, raak je innerlijk verlamd en beschadigd. Je relaties weerspiegelen deze onevenwichtigheid. Vaak probeer je de innerlijke leegte, die ontstaat door een gebrekkig contact met je ziel, op te vullen door je in een liefdesrelatie te storten en daar alle heil van te verwachten. Dit werkt echter niet…. het helen van de innerlijke wond vraagt allereerst om een toewijding aan onszelf; het vraagt om een helder en tegelijk zacht bewust worden van onze pijn. Maria Magdalena wijst in het boek wegen aan naar zelfheling voor zowel mannen als vrouwen. Ze legt uit waarom de mannelijke en de vrouwelijke energieën in een strijd verwikkeld zijn geraakt en hoe mannen respectievelijk vrouwen hun eigen specifieke wond kunnen helen. Ze gaat ook in op de rol van verliefdheid en relaties daarin.

Wat mij persoonlijk raakte tijdens het schrijven is de verbinding die tot stand kwam met mijn eigen wond in het buikgebied. Ik voelde dat ik veel te lang in de hogere chakra's had geleefd, me sterk had geïdentificeerd met de "hogere gevoelens" van het hart, met empathie en versmelten en verbinden. Maar mijn "lagere emoties" zoals passie, creativiteit, vrijheidsdrang en avontuurlijkheid had ik weggedrukt. Tijdens het schrijven begon ik met een cursus tekenen en schilderen, wat ik nog nooit had gedaan, en er kwam een explosie van passie en emotie los. Heel mooi maar ook verwarrend. Ik voelde me krachtiger en zelfbewuster worden, en dit had effect op al mijn relaties. Ik ging me steeds meer geaard voelen en ervaarde tegelijk het verdriet om al die jaren van gebrekkige aarding en onvolledig aanwezig zijn. Het was en is een turbulent proces en ik vind het bijzonder om te ervaren hoe ik deze transformatie herken in vrijwel alle mensen die ik tegenkom op mijn workshops en lezingen. Het is een collectief proces, dat is me duidelijk geworden, en ik hoop dat dit nieuwe boek iets kan bijdragen aan onze gezamenlijke heelwording en innerlijke bevrijding.

Het boek is verkrijgbaar via alle boekwinkels in Nederland en België en via de bekende internetwinkels zoals bol.com


Channeling door Pamela: "Maria Magdalena over de liefde"

Bij de boekpresentatie op 9 oktober jl. ontving Pamela een gechannelde boodschap van Maria Magdalena, die we op de website hebben gepubliceerd (als tekst en als audio bestand)

"Ik nodig jullie uit opnieuw liefde te ervaren. Liefde is zo ongewoon geworden. Wanneer je jezelf vergelijkt met anderen of met een ideaalbeeld dat je voor ogen staat - dat kan een maatschappelijk beeld zijn, maar ook een spiritueel beeld waaraan je denkt te moeten voldoen -, als je steeds bezig bent jezelf daarmee te vergelijken, jezelf te beoordelen en te bekritiseren, word je eenzaam en raak je vervreemd van de liefde. Liefde is eenvoudig. Het is de meest natuurlijke stroom in het universum."

zie www.pamela-kribbe.nl

tekst channeling Maria Magdalena over de liefde

Audio


Artikel van Gerrit over de wonden in de mannelijke energie (plus Youtube filmpje)

Aansluitend op de thematiek van het boek heeft Gerrit een artikel geschreven over de wonden in de mannelijke energie.

In dit artikel schrijf ik een verhaal over de wisselwerking tussen mannen en vrouwen in een ver verleden. Dit verhaal is gebaseerd op mijn innerlijke beelden en inspiratie. Het komt niet overeen met de officiële geschiedschrijving. Ik neem bovendien grote stappen en ga soms kort door de bocht. De werkelijkheid is genuanceerder. Echter, door deze grote lijn uit te zetten probeer ik licht te werpen op de oeroude strijd tussen mannen en vrouwen. Mijn doel is daarover helderheid te creëren zodat onze wonden geheeld kunnen worden.

Voor het artikel, zie www.gerrit-gielen.nl , of klik hier.

In een youtube filmpje licht Gerrit zijn ideeën en waarnemingen over de mannelijke wond mondeling toe:


Begeleidingstraject Integratie van vorige levens door Gerrit

De zaterdagen, 19 november, 3 december en 17 december 2016

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele trauma’s opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze trauma’s, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beïnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.


Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens. 
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen. 
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden. 
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reïncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuïtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ookwww.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om die plaatsvinden op: de zaterdagen 19 november, 3 december en 19 december 2016

Tijdstip
11:00 – 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
195 euro (incl. BTW, koffie en (kruiden)thee, geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl


Bijeenkomst Zuiderlicht "Heelwording van de vrouwelijke energie in jezelf"

Channeling met Pamela/Maria Magdalena en zang van Renuka 

Tijd: zondag 20 november 10u -12.30u
Plaats: centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda

Op deze zondagmorgen zal Pamela een gechannelde boodschap doorgeven van Maria Magdalena over de wond in de vrouwelijke energie, die is ontstaan doordat deze energie langdurig is onderdrukt en ontkend. De wond is aanwezig in zowel mannen als vrouwen. In vrouwen manifesteert de wond zich als een gebrek aan eigenwaarde, kracht en autonomie. In mannen laat de wond zich zien als een gebrekkig contact met het gevoel, met hun hart. Maria Magdalena (via Pamela) zal ingaan op de verschillende manieren waarop vrouwen en mannen zichzelf en hun relaties kunnen helen.

Na de pauze is er ruim gelegenheid tot vragen stellen, waarop een gechanneld antwoord zal worden gegeven. De channelings worden omlijst door de prachtige, helende stem van Renuka (Kim Van kuyk). Zij is een singer-song writer die zingt en componeert vanuit het hart. Ze zal enkele van haar mooiste liedjes ten gehore brengen alsook a capella zingen, afgestemd op wat nodig is "in het moment". Voor meer informatie over haar werk, zie www.renuka.be

Pamela's nieuwe boek "De Verboden Vrouw Spreekt - Maria Magdalena over de liefde" zal beschikbaar zijn en na afloop kun je je boek laten signeren.

Tijd: zondag 20 november 10u -12.30u

Plaats: centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda

Zie www.zuiderlichtbreda.nl voor de routebeschrijving.

Zuiderlicht ligt op 8 minuten loopafstand van het centraal station Breda.

Er is een aangrenzend een grote parkeerplaats.

Groepsgrootte: max. 50 personen

Kosten:

25 euro (incl 21% BTW, incl geluidsopname die je later per e-mail ontvangt).

Opgave en betaling:

Je kunt je per e-mail opgeven bij Gerrit via info@gerrit-gielen.nl

We verzoeken je na onze bevestiging per e-mail je bijdrage over te maken op rek.nr. NL08 INGB 0002 8902 82 tnv P R Kribbe en/of Hr G Gielen, o.v.v. 'Zuiderlicht 20 nov'. Dit maakt je deelname definitief.


Persoonlijke vragen aan Jeshua

door Pamela

Vanaf juni 2016 ga ik mini-workshops aanbieden voor maximaal 4 personen per groep. Tijdens deze workshops zal ik een channeling doen en is er daarnaast voor iedere deelnemer de gelegenheid om twee persoonlijke vragen te stellen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

Deze mini-workshops zijn voor mij een middenweg tussen individuele consulten en grotere workshops. Ze bieden een intieme setting waarin er ruimte is voor ieders individuele situatie, terwijl er ook een wijdere energie aanwezig is via de algemene channeling en het samenzijn met gelijkgestemden.

Tijdstip: 11u - 13u

Plaats: Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
(voor routebeschrijving zie www.pamela-kribbe.nl onder Contact)

Kosten: 90 euro (incl. BTW)

De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Voor nu staan de volgende data gepland:

dinsdag 15 november
vrijdag 25 november (VOL)
dinsdag 13 december
vrijdag 16 december

Steeds van 11u tot 13u

 

Als er VOL staat, kun je nog wel als reserve inschrijven.

Het gaat dus om losse workshops, waarvoor je per keer inschrijft (het is geen traject).

Opgave: stuur een mailtje naar pamela@jeshua.net en geef s.v.p. duidelijk aan welke datum je voorkeur heeft. Graag ook je telefoonnummer vermelden.

Wacht s.v.p. met betalen tot je mijn bevestiging hebt ontvangen.

 


Workshops: persoonlijke vragen aan Jeshua met klankhealing

Dit jaar maakte ik kennis met het werk van Jack Peters op het gebied van klank en resonantie (zie CenterSelf). Ik volgde enkele individuele sessies "klankbeleving" bij hem en was zeer onder de indruk van de helende kracht en subtiele schoonheid daarvan. Jack werkt met klankschalen, klankbuizen, gongen en andere klank-instrumenten zoals de indiaanse fluit. 

Jack en ik hebben besloten onze passies te bundelen en samen workshops aan te bieden waarin gechannelde informatie wordt aangevuld door klankhealing. Het beleven van de klanken helpt om de gechannelde informatie gevoelsmatig in je op te nemen en te integreren.

Deze workshops beginnen met een algemene channeling, in- en uitgeleid door klanken. Daarna krijgt iedere deelnemer (groep bestaat uit 6 personen) de gelegenheid een persoonlijke vraag aan Jeshua/Pamela te stellen. Voor elke vraag wordt de tijd genomen; je mag dus gerust even 'doorvragen' als het antwoord niet meteen duidelijk is.

Na afloop van het antwoord ontvang je een klankhealing van ongeveer 5 minuten; deze is afgestemd op jouw individuele behoefte maar is tegelijk waardevol voor de hele groep. De workshop wordt afgerond met een klankconcert van ongeveer 20 minuten.

Data:

wo 5 oktober 
wo 12 oktober
wo 9 november
wo 23 november 
wo 7 december
wo 21 december
wo 11 januari
wo 18 januari   

10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u   VOL
10u - 13u

Het gaat om losse workshops, waarvoor je per keer inschrijft (het is geen traject).

Plaats: De Schaapshoeve (Langenboom, onder Nijmegen), zie www.deschaapshoeve.nl

Aantal deelnemers: max. 6

Kosten: 90 euro (incl. 21% BTW), geluidsopname krijg je na afloop toegestuurd.

Inschrijving: de inschrijving en betaling loopt via Jack Peters van De Schaapshoeve, email welkom@deschaapshoeve.nl


Lezing Brugge

Relaties gebaseerd op zielsherkenning

Lezing Pamela Kribbe, 22 januari 2017, Brugge

Om 14 u – Joseph Rylelandzaal, Achiel Vanackerplein 3

Soms komen we in ons leven mensen tegen die diepe gevoelens in ons wakker maken zonder dat we begrijpen waarom. Er is een herkenning, een verbinding die onverklaarbaar is. De gevoelens die omhoog komen, kunnen variëren van vertrouwdheid tot sterke aantrekking tot heftige verliefdheid, maar zijn vaak vermengd met emoties van weerstand, pijn of verdriet. In deze tijd komen dergelijke ontmoetingen relatief veel voor, omdat we bezig zijn vorige levenstrauma’s op te lossen en onze relaties omhoog te tillen naar het niveau van het hart.

Het tegenkomen van een bekende op zielsniveau kan behoorlijk ingrijpen in je leven en veranderingen teweegbrengen die je niet had verwacht. Vaak fungeert zo’n ontmoeting als een breekijzer dat je uitnodigt je dagelijks leven grondig onder de loep te nemen.

De lezing gaat over de betekenis van zielsontmoetingen en er zal worden ingegaan op de kenmerken van zo’n ontmoeting en manieren om bewust om te gaan met de gevoelens die hierdoor wakker worden gemaakt.

Pamela zal een gechannelde lezing houden, ingeleid door een helende meditatie van Hugo Van Verdegem*. Na de pauze is er veel ruimte voor vragen en (gechannelde) antwoorden.

Hugo Van Verdegem is energetisch therapeut/healer die zichzelf liever Rust- en Vreugdebrenger noemt want vanuit rust heb je veel meer verbinding met het potentieel van je Ziel. Vreugde daarentegen is één van de snelst werkende deugden die energiedoorstoorming geeft.

Inschrijven kan via www.hugovanverdegem.be/contact – geef aantal personen en namen op én hun emailadres
 


Aardecirkel: channeling plus klankconcert

Op zondag 29 januari verzorgen Jack Peters en Pamela een ochtend (10u - 12.30u) die in het teken staat van aarding, je ziel verbinden met de aarde en vrij worden van angsten die je belemmeren. Het is een bijeenkomst voor maximaal 30 personen die plaatsvindt op De Schaapshoeve, een sfeervol en landelijk gelegen centrum nabij Nijmegen.

Pamela biedt een channeling aan van moeder Aarde, gevolgd door een vraag- en antwoordronde. Jack omlijst de gechannelde energie en informatie steeds met subtiele, diepwerkende klanken die tot stand komen via klankschalen, klankbuizen, gongen en andere klank-instrumenten zoals de indiaanse fluit. 

Opgave bij Jack Peters: welkom@deschaapshoeve.nl


Egypte-reis in februari

In februari gaat Pamela samen met Claire Greve een reis naar Egypte organiseren. Claire begeleidt sinds jaren groepen naar bijzondere en inspirerende plekken in dit land van oude wijsheid.

Pamela zal tijdens de reis workshops aanbieden met als thema "Je eigen innerlijke kanaal openen."

Egypte is het land van het innerlijk oog en in deze tijd is het de bedoeling dat we onze intuïtie en derde oog in verbinding brengen met ons hart, zodat een liefdevolle, menselijke spiritualiteit ontstaat. Veel lichtwerkers voelen zich in deze tijd geroepen te werken met mensen vanuit hun innerlijk oog en intuïtieve weten, maar worden tevens geblokkeerd door oude herinneringen aan machtsmisbruik en afwijzing op dit gebied.

Deze reis heeft - naast genieten en plezier - tot doel je innerlijke kanaal te openen vanuit aarding en veiligheid.

Meer details over deze reis verschijnen in de volgende nieuwsbrief. Om alvast een indruk te krijgen van de sfeer, neem een kijkje op de website van Claire Greve: http://www.clairegreve.nl/reisEgypte.html

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 Boeken van Pamela Kribbe:


Lijn in regenboogkleuren