Nieuwsbrief november 2008


Lieve mensen,

Het verheugt ons weer een aantal nieuwe workshops te kunnen aankondigen evenals enkele nieuwe toevoegingen aan onze website. Enkele maanden geleden kondigde ik aan dat ik me in mijn channelings nu ook laat inspireren door de energie van de Aarde. Deze nieuwe inspiratie is verwerkt in het programma voor de komende tijd.


Workshop Ziekte en gezondheid met Aarde-channelings

Op de zaterdagen 13 december & 10 januari organiseren wij de tweedaagse workshop ‘Ziekte en gezondheid: communiceren met je lichaam’. Dit keer met channelings van de Aarde, die tot doel hebben je in dieper contact te brengen met jezelf, je lichaam en de aarde. Je krijgt in deze workshop handvaten aangereikt om de betekenis van lichamelijke en psychosomatische klachten beter te begrijpen en je eigen helende kracht aan te spreken.

De workshop is een combinatie van geleide meditatie (Gerrit), channeling (Pamela) en een Vraag- en Antwoordronde waarin iedere deelnemer een vraag kan stellen en een gechanneld antwoord ontvangt.

Datum: zaterdag 13 december en zaterdag 10 januari
Tijdstip: 11.30u – 15.30u (s.v.p. zelf lunch meebrengen, koffie en kruidenthee aanwezig)
Plaats: Wilhelminapark 130, Tilburg, klik hier voor routebeschrijving
Kosten: 155 euro (voor 2 dagen)
Aantal deelnemers: max. 9 personen

Voor meer informatie, zie www.pamela-kribbe.nl onder Workshops: Ziekte en Gezondheid. Inschrijving kan door te mailen naar aurelia@jeshua.net. Geef daarbij s.v.p. je telefoonnummer door. Wacht met betalen tot je bevestiging van ons hebt ontvangen per e-mail.


Channeling van de Aarde op zondag 25 januari 2009

In 2009 gaan wij naast de workshops die wij aanbieden aan kleine groepen, tweemaandelijks bijeenkomsten organiseren die bijgewoond kunnen worden door een grotere groep mensen. De eerste daarvan zal in het teken staan van een channeling van de Aarde.

“Herstel van het contact met de aarde”

De Aarde is een levend, bezield wezen dat net als de mensheid een innerlijke ontwikkeling doormaakt. Vanuit de Aarde zelf komt in deze tijd een roep om contact, een roep om herstel van de balans tussen mens en natuur. In de channeling zal de Aarde spreken over de oorspronkelijke bedoeling van het contact tussen mens en aarde en aangeven hoe wij ons weer meer kunnen verbinden met haar. Juist als je bezig bent je spiritueel te ontwikkelen, is contact met de Aarde onontbeerlijk. In de verbinding met de Aarde krijgen je ideeën en verlangens gronding (grond onder de voeten) en kun je je echt welkom gaan voelen in deze wereld.

Datum: zondag 25 januari
Tijdstip: 13u – 15.30u
Plaats: Boerke Mutsaers Vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg
Dit is gelegen op één minuut loopafstand van station Tilburg-west. Klik hier voor de website met de routebeschrijving. Er is een ruime gratis parkeergelegenheid bij het gebouw.
Kosten: 20 euro (over te maken op girorekening 2890282 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen in Tilburg o.v.v. lezing 25 januari).
Voor meer informatie, zie www.pamela-kribbe.nl onder Bijeenkomsten
Inschrijven kan per e-mail via aurelia@jeshua.net Vermeld s.v.p. je telefoonnummer.


Begeleidingstraject voor (beginnende) spiritueel therapeuten

In 2009 gaan wij van start met een reeks van vier workshops, die bedoeld is ter ondersteuning van spiritueel therapeuten, d.w.z. mensen die in hun werk mensen begeleiden vanuit een spirituele invalshoek. Het kan zijn dat je een eigen praktijk hebt of bezig bent die op te starten. Het kan ook zijn dat je een reguliere baan hebt waarin je mensen begeleidt en ondersteunt in hun bewustzijnsgroei. Het traject heeft tot doel helderheid te scheppen rondom een aantal thema’s die zich aandienen als je dit werk doet:


-

Wat is de essentie van het spiritueel begeleiden van mensen?

-

Hoe ga je om met emotioneel trauma in een cliënt? Hoe moet je werken met het verleden van een cliënt (oorzaken van trauma’s) om het heden te helen?

-

Wat is het nut van helderziendheid of paranormale vermogens?

-

In hoeverre baseer je je werkwijze op een methode of zienswijze die je hebt geleerd van anderen en in hoeverre mag je (van jezelf) vertrouwen op je eigen intuïtie?

-

Welke angsten en onzekerheden kom je tegen in jezelf bij het therapeutisch werken met mensen? Heb je het gevoel dat je je eigen vermogens ten volle aanspreekt in je werk?

-

Kun je de energie van je cliënten goed loslaten? Kun je bij jezelf blijven terwijl je met de ander werkt of neem je de stemmingen en emoties van de ander sterk in je op? Voel je je fit of uitgeput achteraf?

-

Hoe is het met de balans tussen geven en ontvangen in je werk?  Ontvang je genoeg geld of andere materiële goederen in ruil voor je diensten? Vind je het moeilijk om (genoeg) geld te vragen?

-

Ben je tevreden met je klantenstroom? Hoeveel aandacht moet je besteden aan het werven van cliënten? Ligt er zelftwijfel of angst ten grondslag aan het aantrekken van te weinig cliënten?


Dit begeleidingstraject bestaat uit 4 workshops, verdeeld over 4 maanden.
In elke workshop vindt een channeling plaats door Pamela, een vraag- en antwoordronde en een geleide meditatie van Gerrit.
Data: vrijdagen 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april
(Bij voldoende aanmeldingen, starten we een tweede groep op de vrijdagen 30 januari, 27 februari, 27 maart en 24 april)
Tijdstip: 10.30u – 13.30u (s.v.p. zelf lunch meebrengen, koffie en kruidenthee aanwezig) Plaats: Wilhelminapark 130, Tilburg, klik hier voor routebeschrijving
Kosten: 250 euro (voor 4 workshops)
Aantal deelnemers: max. 9 personen

Voor meer informatie, zie www.pamela-kribbe.nl onder Begeleidingstrajecten: Begeleidingstraject voor spiritueel therapeuten. Inschrijving kan door te mailen naar aurelia@jeshua.net. Geef daarbij s.v.p. je telefoonnummer door. Wacht met betalen tot je bevestiging van ons hebt ontvangen per e-mail.Channeling “De dood en daarna” beschikbaar als geluidsbestand

Op 7 november hebben wij een “ochtend met Jeshua” gehouden in Breda over het onderwerp “De dood en daarna”. Er waren ruim 60 mensen aanwezig en tijdens de channeling voelde ik enorm veel energie in de zaal. Jeshua sprak onder andere over het onderscheid tussen de astrale sfeer, waar wij aankomen na onze dood, en de geestelijke sfeer, waarnaar wij toe evolueren als wij onze gehechtheid aan de aardse sfeer verder loslaten. Van daaruit kan de ziel bewuste keuzes maken om bijvoorbeeld nog eens te incarneren op aarde. Tijdens de channeling voelde ik de aanwezigheid van die geestelijke sfeer heel duidelijk. Het gaf me een groot gevoel van vreugde en kracht en het heeft mijn eigen angst voor de dood verzacht. Je kunt deze channeling nu beluisteren via de website, ze www.pamela-kribbe.nl , menu-item audio.


Video

Onlangs zijn we begonnen met een nieuw experiment: het opnemen van channelings op video. De eerste resultaten staan op de website (zie in het linkermenu onder Video). Beeld en geluidskwaliteit zijn nog niet optimaal, maar we hopen op deze manier iets meer door te kunnen geven van de sfeer van de channelings.

Lieve groeten,

Pamela en Gerrit

www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.net

Lijn in regenboogkleuren