Nieuwsbrief november 2014


Inhoud

- Nieuw artikel van Gerrit over positief denken: "Als we onze eigen werkelijkheid scheppen, waarom worden we dan oud?"

- Nieuwe channeling op website: "Valkuilen bij het channelen" (Pamela channelt de Aarde)

- Bijeenkomst '"Nacht van de Ziel" op zondag 25 januari in Waalre

- Begeleidingstraject "Heelwording door integratie van vorige levens" (door Gerrit op 24 januari, 7 en 28 februari)


Nieuw artikel van Gerrit over positief denken: "Als we onze eigen werkelijkheid scheppen, waarom worden we dan oud?"

We lezen veel over de kracht van positief denken; 'we scheppen zelf onze eigen werkelijkheid', wordt gezegd. Auteurs die schrijven over deze zaken beloven ons de meest wonderbaarlijke dingen. Met ons denken, bijvoorbeeld door affirmaties eindeloos te herhalen, kunnen we scheppen wat we willen en negatieve zaken, zelfs traumatische ervaringen, decreŽren. We leven dan verder alsof die er nooit geweest zijn.

Toch zijn er enorm veel mensen die dit heel hard proberen te doen en geen enkele verbetering ervaren; geen genezing van de slepende ziekte, geen rijkdom, niet de levenspartner waar zo naar verlangd wordt.

Hoe kan dit? Heeft ons denken dan geen enkele invloed op de werkelijkheid rondom ons? Zijn we dan niet de scheppers van onze realiteit? Trekt het universum zich niets aan van onze positieve en negatieve gedachten en gaat het gewoon zijn eigen onverschillige gang? Nee, dat denk ik niet. Maar de relatie tussen onze gedachten en de werkelijkheid is wel een stuk subtieler dan in veel theorieŽn over het scheppen van je eigen werkelijkheid wordt voorgesteld.

Lees verder op www.gerrit-gielen.nl


Nieuwe channeling op website: "Valkuilen bij het channelen" (Pamela channelt de Aarde)

In het kader van ons begeleidingstraject Channeling ontvingen we op 21 november jl. een boodschap van moeder Aarde over wat het betekent om een helder kanaal te zijn voor spirituele informatie en welke valkuilen we daarbij kunnen tegenkomen. Deze gechannelde boodschap hebben we als tekst en als geluidsbestand op de website geplaatst.

Wanneer je channelt, sla je een brug tussen jouw aardse hier en nu en andere dimensies van zijn. Je doet dit omdat je vanuit die andere dimensies energie en informatie wilt ontvangen die verhelderend en liefdevol zijn voor het hier en nu op aarde. Iedereen die hier aanwezig is, heeft het verlangen om in enige vorm te channelen. Hoe je dit precies doet, is voor mij van secundair belang. Het gaat mij om de stroom die ontstaat en hoe je die op een goede manier kunt neerzetten op aarde. Ik wil een aantal aspecten noemen die van enorm belang zijn bij het creŽren van een stabiel kanaal dat helder en open is en tegelijk stevig geaard.

Lees verder op www.pamela-kribbe.nl


Bijeenkomst '"Nacht van de Ziel" op zondag 25 januari in Waalre

Op zondag 25 januari zal Pamela een channeling doen over het thema "de donkere nacht van de ziel", voorafgegaan door een geleide meditatie van Gerrit over dit onderwerp. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er is ruimte voor ongeveer 40 mensen.

Vorig jaar verscheen Pamela's boek 'Nacht van de Ziel'. Daarin beschrijft ze haar persoonlijke ervaring met diepe crisis en transformatie in de vorm van een depressie en psychose. De tweede helft van het boek bestaat uit gechannelde teksten over de spirituele betekenis van intense veranderingsprocessen en de donkere nacht van de ziel.

Voor meer informatie over dit boek klik hier.

Na afloop is Pamela aanwezig om te signeren.

Tijdstip: zondag 25 januari 2015 van 13u - 16u (ruimte open vanaf 12.30u)

Plaats: centrum "Kies Opnieuw", Hyacintlaan 22 te Waalre (5582 BP), een klein dorp onder Eindhoven

Zie voor routebeschrijving de website van het centrum: www.kiesopnieuw.com

Kosten:
De kosten voor deelname zijn 30 euro (incl. koffie en thee, 21% BTW, en je ontvangt achteraf per e-mail een link naar de opnames van de meditatie en de channeling).

Graag je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg o.v.v. "Nacht van de Ziel plus je naam". (Het komt nog wel eens voor dat iemand geld overmaakt via een rekening die op naam staat van de partner, waardoor wij niet herkennen van wie het bedrag komt; daarom graag je naam vermelden bij het onderwerp). 

Aanmelding:

Aanmelding graag via e-mail op info@gerrit-gielen.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. Daarna kun je je bijdrage overmaken. Je inschrijving wordt daarmee definitief.

NB Als je graag achteraf de link ontvangt naar de geluidsbestanden van de bijeenkomst, zorg dan s.v.p. dat wij het juiste e-mail adres tot onze beschikking hebben. Als dit adres afwijkt van het adres van waaruit je ons mailt, meld dit s.v.p. in je aanmeldingsmail.


Begeleidingstraject "Heelwording door integratie van vorige levens"

(door Gerrit Gielen op de zaterdagen 24 januari, 7 februari en 28 februari 2015)

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele traumaís opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze traumaís, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beÔnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.


Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om de twee of drie weken worden gegeven.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens.
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen.
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reÔncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuÔtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ook www.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die plaatsvinden op de zaterdagen 24 januari, 7 februari en 28 februari 2015

Tijdstip
11:00 Ė 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
160 euro (incl. 21% BTW, koffie en kruidenthee, geluidsopnames via internet)

Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg o.v.v. "Traject heelwording". Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl

We wensen je een knusse decembermaand toe!

Warme groet,

Gerrit en Pamela

 

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)
 


De boeken van Pamela Kribbe