Nieuwsbrief december 2012

Lieve lezer,

Graag brengen we je op de hoogte van onze nieuwe activiteiten in 2013!

Op dit moment ben ik druk bezig met een nieuw boek, dat “Nacht van de Ziel” gaat heten. Het bevat mijn persoonlijke verhaal over een diepgaande geestelijke crisis die ik een paar jaar geleden beleefde en hoe dit mijn perspectief op spiritualiteit heeft veranderd. Aan de ene kant ben ik door deze crisis aardser geworden: ik ben milder geworden naar mezelf, kan beter genieten en hoef minder te “werken aan mezelf”. Aan de andere kant heb ik ontdekt dat dit “aards worden” precies mijn spirituele opdracht is! Veel spiritueel geïnteresseerde mensen hebben een heimelijk verlangen naar het ontstijgen van het aardse bestaan: weg van de zwaarte, weg van het gezwoeg en geploeter. Maar is het niet veel spiritueler om met beide benen in de aarde geworteld te zijn en te kunnen ontvangen wat het leven je hier en nu aanreikt? In mijn ervaring kan juist door die overgave de Aarde jou pas echt verwelkomen en je op een magische manier de weg wijzen die bij je past.

Het schrijven aan mijn nieuwe boek is een inspirerende en tegelijk intensieve bezigheid. Daarom heb ik besloten in de eerste maanden van 2013 geen workshops te doen. In maart beginnen we weer en hieronder vertellen we daar meer over.

Nieuwe channeling op de website

Begeleidingstraject “Bezield werken”

Tweedaagse workshop “Oud trauma helen”

Magische reis naar Ierland

Buitenlandse uitgaven


Nieuwe channeling te beluisteren op de website: “Je anders zijn eren”

Graag delen we een channeling met je waarin Jeshua spreekt over het “anders zijn” dat veel lichtwerkers ervaren en dat hen een gevoel van eenzaamheid of isolement kan geven. Te midden van de maatschappelijke werkelijkheid kun je ervaren dat je idealen hebt die niet stroken met de bestaande manier van denken. Je kunt je een pionier voelen die altijd maar in zijn of haar eentje moet opereren. Jeshua benadrukt in deze channeling dat je dit anders zijn op een positieve manier kunt gaan ervaren. Allereerst gaat het erom te begrijpen dat je iets nieuws komt brengen en dat het daarom niet anders kan dan dat je afwijkt van de gebaande paden. Daarnaast gaat het erom je anders-zijn te eren en als bron van inspiratie te gebruiken. Vanuit zo’n liefdevolle houding ten opzichte van jezelf wordt het makkelijker in de wereld uit te drukken wie je echt bent.

Deze channeling, getiteld “Je anders zijn eren” is alleen beschikbaar als geluidsbestand op www.pamela-kribbe.nl Kijk onder “Nieuws” of in het linkermenu onder geluidsbestanden.
De channeling is (nog) niet beschikbaar als uitgeschreven tekst; vanwege de werkzaamheden aan mijn boek heb ik de tekst nog niet kunnen redigeren.


Begeleidingstraject “Bezield werken”

Werk doen wat je werkelijk inspireert en wat ook nog voldoende geld oplevert om van te leven….dat is een droom van veel mensen. Maar is dit wel echt mogelijk? Is het haalbaar gegeven de maatschappelijk realiteit? Naar onze ervaring is het niet alleen mogelijk om het werk van je hart te vinden, maar zelfs noodzakelijk. Als je niet werkt vanuit bezieling maar om te “overleven” voel je je op den duur onvervuld, onrustig of futloos en kun je er zelfs ziek van worden. Daarnaast is het de bedoeling van je ziel om zichzelf uit te drukken op aarde. Bezield werken is doen wat van nature bij je past, en daardoor iets bijdragen aan de menselijke samenleving, terwijl je voldoende ontvangt om prettig van te leven.

Dat klinkt heel logisch en natuurlijk. Waarom kan het dan toch zo moeilijk zijn om het werk van je hart te vinden? Dit heeft voor ons gevoel twee redenen:

-

je ervaart onvoldoende contact met je ziel, met je diepste inspiratie; je weet niet echt wat je wilt

-

je hebt wel contact met je ziel, maar het uitdrukken van je inspiratie in de buitenwereld roept angst en onzekerheid op (bijv. faalangst of angst voor geldgebrek).

Deze reeks van workshops heeft tot doel:

-

je bewust te worden van wat je ziel op aarde wil neerzetten en

-

je bewust te worden van innerlijke blokkades die je ervan weerhouden je ware inspiratie uit te drukken in de wereld

-

door deze bewustwording uit de greep van angst en twijfel te komen en enkele concrete stappen te zetten naar het verwezenlijken van je droom of zieledoel.

Om je bewust te worden van wat je echt wilt, is het belangrijk de weg naar binnen te gaan: uiterlijke standaarden los te laten, je diepste verlangens te durven voelen, en jezelf serieus te nemen. Als je dan het antwoord van je ziel ontvangt, d.w.z. je bewust wordt van wat je ten diepste wilt, gaat het vervolgens om de weg naar buiten: het uitdrukken van jouw diepste inspiratie in de buitenwereld. Op de weg naar buiten kun je angst, onzekerheid, wantrouwen of weerstand ontmoeten. Daarmee in het reine komen is nodig om je zieleverlangens werkelijk op aarde realiteit te laten worden.

In dit traject van vier workshops gaan we de weg naar binnen en de weg naar buiten verkennen door middel van geleide meditaties (Gerrit), gesprek en channeling (Pamela). Tijdens elke workshop kun je een persoonlijke vraag stellen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

Data: vrijdagen 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni van 11u – 14.30u (s.v.p. zelf lunch meebrengen, koffie en kruidenthee zijn aanwezig)

Plaats: onze praktijkruimte op het Wilhelminapark 130 in Tilburg. Op www.pamela-kribbe.nl staat een Routebeschrijving

Kosten: 310 euro (incl. 21% BTW, koffie/kruidenthee/koekjes, opnames van de workshop)
Minimaal 2 weken voor aanvang te voldoen op rek. nr. 2890282 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen o.v.v. “Bezield werken”.

Bij betaling vanuit het buitenland heb je onze IBAN en BIC code nodig:
IBAN: NL08 INGB 0002890282
BIC: INGBNL2A

Na afloop van elke workshop ontvang je de geluidsopnames van de meditatie, channeling en de vragen en antwoorden via e-mail.

Opgave: graag via e-mail op info@gerrit-gielen.nl


Tweedaagse workshop “Oud trauma helen”

Iedereen die zich toelegt op innerlijke groei en bewustwording loopt er vroeg of laat tegenaan: diepliggende emotionele wonden en hardnekkige negatieve overtuigingen die je blokkeren in het verwerkelijken van jezelf. Zelfs na jarenlang succesvol bezig zijn met bewustwording en heling, kunnen die oude, gepijnigde delen je nog behoorlijk in de weg zitten. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan?

Op mijn eigen innerlijke zoektocht ontdekte ik 12 jaar geleden in een intensieve regressietherapie dat ik mijn huidige leven op aarde begon met heel veel weerstand en onwil om hier te zijn. Een van de oorzaken daarvoor lag in het leven hiervoor, waarin ik een joodse vrouw was die haar kinderen verloor en om het leven kwam in een concentratiekamp. Het trauma van dat vorige leven was nog niet verwerkt toen ik aan mijn huidige leven begon. Ik heb gedurende 12 jaar veel “gewerkt” aan het helen van dit trauma. Toch zijn de sporen ervan nog steeds aanwezig. Vorige maand begon ik spontaan weer beelden te zien over dat leven. Ik vroeg me enigszins vermoeid af: “moet ik daar nu weer mee aan de slag? Ik ben er al zo vaak ingedoken!”

Ik legde deze vraag voor aan Jeshua en hij liet me weten dat het er nu niet om ging er individueel en therapeutisch op in te gaan. Hij wees erop dat veel lichtwerkers met soortgelijke trauma’s kampen en dat er sprake is van een bovenindividueel trauma dat we gezamenlijk kunnen verlichten. Dit gezamenlijk verlichten van de last doen we door onze ervaringen te delen met elkaar en door het verleden te benaderen vanuit lichtheid (meesterschap) in plaats van zwaarte (slachtofferschap). Hierdoor ontstaat een veld van begrip en zachtmoedigheid waar we allen genezing door ontvangen. Jeshua moedigde me aan zo’n veld van heling daadwerkelijk te creëren via een workshop over dit thema.

We gaan op 28 en 29 maart een tweedaagse workshop organiseren getiteld “Oud trauma helen”. Daarin gaan we uitgebreid in op de stappen die je kunt zetten om lichter en vrijer om te gaan met oud trauma.

1.

Het trauma respecteren; ongeduld en strijd loslaten
Wanneer je strijdt met het trauma en het als een blok aan je been beschouwt, is er geen heling mogelijk
 

2.

Begrijpen waarom dit trauma deel is van je levensplan
Wanneer je als ziel een levensplan opstelt voor je leven op aarde, is het genezen van oude wonden deel van je doel; door te begrijpen wat je ziel van plan was voor jou in dit leven, wordt het makkelijker het trauma te accepteren en er met liefde naar te kijken
 

3.

Liefdevol leven met het trauma: van slachtofferschap naar meesterschap
Je wordt uitgenodigd je te verbinden met oud trauma en dit te benaderen vanuit de houding van een wijze gids; we gaan het trauma niet herbeleven maar vanuit het heden omringen met licht
 

4.

Je verbinden met gelijkgestemden
De innerlijke herkenning van de diepe wond in een ander maakt je eigen lijden minder individueel; door het bovenpersoonlijke karakter ervan te ervaren, wordt je eigen verhaal deel van een groter verhaal: het verhaal van ons samen.
 

Tijdens de workshop zullen we deze stappen innerlijk verkennen via geleide meditaties door Gerrit (zie www.gerrit-gielen.nl voor meer info) en channelings door Pamela. Iedere deelnemer kan een persoonlijke vraag inbrengen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

We werken met een kleine groep van maximaal 12 personen.

De workshops worden gehouden op klooster Nieuwkerk, even ten zuiden van Tilburg: www.kloosternieuwkerk.nl  Het klooster is gelegen in een prachtig en rustig natuurgebied met bos, heide en grafheuvels. Een wandeling maakt deel uit van het programma.

Kosten: 275 euro (incl. overnachting, ontbijt, tweemaal lunch, diner, koffie/thee, digitale opnames van de workshop), uiterlijk 3 weken van te voren te voldoen op rek.nr. 2890282 t.n.v. P. R. Kribbe en/of G.Gielen o.v.v. “Oud trauma”  
De toeslag voor een eenpersoonskamer is 12,50 euro.

Voor het volledige programma en alle praktische info, zie www.pamela-kribbe.nl onder Workshops.

Opgave graag via e-mail: info@gerrit-gielen.nl


Magische reis naar Ierland

De komende lente gaan we op reis naar Ierland!!

We zijn bijzonder verheugd om op uitnodiging van Jacqueline en Jean-Luc van Magical Tours de week van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei 2013 door te brengen in dit mooie, mysterieuze land.

Tijdens de week bieden we drie workshops aan die in het teken staan van “Leven op de nieuwe Aarde”. Daarnaast bezoeken we krachtplekken en verblijven we in sfeervolle en luxueuze cottages.

Voor het volledige programma, klik hier

Voor vragen en/of opgave graag mailen naar Jacqueline Streefkerk, e-mail info@magicaltours-vakantie.nl


Buitenlandse uitgaven

We zijn trots en blij met het verschijnen van “Gesprekken met Jeshua” in China!Ook is recent het derde Franse boek met Jeshua channelings verschenen. Het bevat een groot deel van Bezield Leven plus nieuwer materiaal en het heet Vivre selon le Coeur (Edition Hélios).Het is een prachtige ervaring om overal op de wereld gelijkgestemden te ontmoeten!

We wensen je een fijne Kerst en een stralend Nieuw Jaar!

Pamela & Gerrit

 

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)