;Kosmische moederenergie
 


Pamela channelt Maria

Audio

Lieve mensen,

Ik ben Maria. Ik vertegenwoordig het vrouwelijke aspect van de Christusenergie en ben in jullie traditie de Moeder gaan symboliseren: de energie die leven geeft, die het leven koestert en beschermt en ook weer loslaat, zodat het tot volle wasdom kan komen. Ik werd een kanaal voor deze energie tijdens mijn leven op aarde en sta er nog steeds symbool voor. Maar het universele veld van liefdevolle moederenergie omgeeft jullie allen. Jullie zijn allen ook een bron van die energie, omdat deze deel uitmaakt van de schepping zelf. Voel deze bron eens in jezelf: de levengevende, scheppende kracht van de moederenergie. Voel deze in je eigen buik, in het centrum van je buik. Jij komt zelf voort uit moederenergie. In aardse zin ben je geboren uit een moeder, maar je wordt ook gedragen door een kosmische moeder, die jou als ziel omhult en ondersteunt en die graag ziet dat jij tot bloei komt en je eigen vleugels uitslaat. Voel de aanwezigheid van deze kosmische moederenergie.

Als je contact maakt met het centrum van je buik, binnenin je lichaam, kun je daar een anker voelen dat dieper en verder reikt dan jouw aardse persoonlijkheid. Er leeft daar een grote kracht, die ook aanwezig is in de aarde. De aarde is ook een moeder, maar de kosmische moeder is nog groter en veelomvattender. Zij is onzichtbaar aanwezig en tegelijk alomtegenwoordig en essentieel. Probeer er spontaan contact mee te maken vanuit het centrum in je buik.

De kosmische moederenergie is als de lucht die je inademt; deze is er gewoon altijd en daarom ben je je er bijna niet meer van bewust. Toch is dit bewustzijn nodig, onontbeerlijk, om te leven. De moederenergie, in kosmische zin, geeft je  een oerveiligheid en geborgenheid die je in staat stelt jezelf te ontwikkelen, van alles te proberen, te struikelen en te vallen en toch weer door te gaan. Vanuit deze geruststellende achtergrondliefde kun je je vrij voelen om nieuwe aspecten van het leven te ontdekken. Soms raken jullie echter zo ontredderd door de verdrietige, pijnlijke, angstige kanten van het leven, dat jullie je in de basis onveilig gaan voelen. Dan heb je het contact met de kosmische moederbron verloren. Je voelt je alleen, klein en verloren in een groot universum waarin de samenhang lijkt te ontbreken. Dit roept grote angsten op in een mens. Want zonder die oergrond, die vanzelfsprekende bedding van liefde, is er zo’n leegte, dat je het spoor bijster raakt en je beklemd en eenzaam voelt. Niemand kan leven zonder de verbinding met het Ene, dat wat samenhang en verbinding geeft en jou betrekt bij het geheel.

Een van de grote wonden in de menselijke psyche, niet alleen individueel maar ook collectief, is dat de band met het geheel, met de bron van de moederenergie, verbroken is geraakt in het dagelijks bewustzijn van mensen. Daarom is deze wereld in allerlei opzichten zo losgeslagen en gefragmenteerd. Als de verbinding met deze kosmische bron ontbreekt, gaan mensen vanuit angst leven en proberen ze vanuit hun hoofd en hun wil het leven op orde te krijgen en te beheersen. Maar dat druist in tegen de gevoelswetten van het universum. Leven is gevoel; de schepping is vol van hartstocht, dynamiek, groei en is, in oorsprong, vol van vreugde.

Er is zowel een vader- als een moederenergie in het universum en beiden scheppen vreugde in jullie ontwikkeling. Jullie zijn het nieuwe leven, door hen geschapen, en zij willen hun kinderen omgeven met liefde, bemoediging en ondersteuning, zodat ieder van jullie zich kan ontwikkelen tot een individueel bewustzijn, een unieke ziel. Zo word je zelf een schepper en draag je bij aan het geheel. Als je de band met je oorsprong, de moeder- en de vaderbron, kwijt raakt, voel je je heel alleen en kan je ziel zich niet goed ontwikkelen. Er ontbreekt een fundamentele bedding, een worteling die je voorziet van voeding, van een anker.

Ik vraag je daarom nogmaals contact te maken met het centrum van je buik. Bezie je eigen lichaam eens als een energieveld. Niet als louter materie: botten, organen en huid, maar voel het geheel. Voel in je buik dat jij eigenlijk niet je lichaam bent, maar je lichaam bewoont. Ervaar het bewustzijn in je buik. Je buik is een veld van energie dat doorlopend waarneemt, aanvoelt, reageert.

Stel je voor dat je helemaal in je buik zakt, met je volle bewustzijn. Word je bewust van je ademhaling en neem een situatie in gedachten uit je dagelijks leven: een probleem of thema wat je erg bezighoudt. Blijf in je buik. Ga er niet over denken, maar voel eens: wat in dit thema raakt jou zozeer? Wat is het gevoel dat dit probleem of thema bij jou oproept? Kijk naar de gevoelstoon die centraal staat in de vraagstelling. Welke gevoelens komen steeds omhoog als je je hiermee bezighoudt? Word je hiervan helder bewust zonder enig oordeel. Kijk ernaar vanuit een open en accepterend bewustzijn. Alles mag er zijn; alles is goed. Je bent hier om in alle vrijheid te leven en te exploreren; schaam je nergens voor.

Voel nu in het centrum van je buik je verbinding met de kosmische moederenergie. Voel wat jij ten diepste weet over dit probleem of deze vraag: vanuit je buik, niet vanuit je hoofd. Kijk ernaar vanuit de moederlijke oerkracht in jezelf, heel rustig.

Je hebt net gekeken naar de gevoelstoon van het probleem: welke emoties het in je oproept. Voel nu vanuit je buik de gevoelstoon van het antwoord, van de oplossing van het probleem. Waar ergens, in welke gevoelslijn of -toon, zit de oplossing? Verken het eenvoudig vanuit je buik. Voel het gewoon aan zonder iets te doen. Je buik geeft op diep niveau antwoorden. Vanuit de aansluiting op de kosmische moederenergie (of vaderenergie) kun je gaan aanvoelen waar het antwoord ligt, zonder dat je dat misschien meteen kunt toepassen in je dagelijks leven. Het gaat er allereerst om je ervan bewust te worden hoe dit probleem op het diepste niveau, het buikniveau, jou raakt. Als je je bewust wordt van de dynamiek die daar aanwezig is, ontstaat er een oplossing of een antwoord dat echt vanuit de diepte komt, niet vanuit je hoofd, maar vanuit een zeer geaarde, doorvoelde kern.

Heet jezelf welkom in dit domein van de buik. Schaam je nergens voor. Het is de bedoeling dat jouw ziel tot in de diepte incarneert en zich manifesteert op aarde. Alle donkere gevoelens verdienen het om welkom geheten te worden. Dat is de weg van incarnatie. En juist op die weg wil de moederenergie in het universum jou van harte ondersteunen, zodat je je niet alleen hoeft te voelen en je je realiseert dat je altijd verbonden bent met het grotere geheel; wat je ook doet of laat. Van daaruit wordt het veilig om je eigen duisternis te verkennen en te ontmoeten. Het is dan ook geen duisternis meer, maar eenvoudig je menselijkheid die doorstraald wil worden door je bewustzijn en je ziel.

Wees welkom in jezelf. Voel de draagkracht van de moederenergie in jou en in de kosmos.

© Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.nl
 Boeken van Pamela Kribbe
klik op het plaatje voor meer info of om te bestellen


Geprekken met Jeshua


Contact met Gidsen


Ode aan de Aarde


Bezield Leven

Nacht van de Ziel
Nacht van de Ziel

De verboden vrouw spreekt
De verboden vrouw spreekt

 

Lijn in regenboogkleurenpage hit counter