Nieuwsbrief januari 2014Lieve lezer,

We wensen je van harte een liefdevol en gelukkig nieuw jaar toe!
Langs deze weg brengen we je op de hoogte van onze nieuwe workshops de komende tijd.

1. Op 2 februari: bijeenkomst met channeling over de "Nacht van de Ziel" (Nijnsel NB)
2. Op 22 feb., 15 en 29 maart: Begeleidingstraject "Heelwording door integratie van vorige levens" (door Gerrit in Tilburg)
3. Eerste week van maart: Reis naar Portugal met workshop "Lichtwerker zijn in de wereld".
4. Nieuwe channeling op de website: Je eigen keuzes maken


Bijeenkomst Nacht van de Ziel op zondag 2 februari 13u - 16u in Nijnsel

Op deze bijeenkomst zal Pamela een channeling doen over het thema "de donkere nacht van de ziel", voorafgegaan door een geleide meditatie van Gerrit over dit onderwerp. Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst houdt het midden tussen een lezing en een workshop. Er is meer interactie en energiewerk dan in een lezing, maar omdat we met een groep van (max.) 50 personen werken, kan er minder op individueel-therapeutisch niveau worden gewerkt. Het doel is gezamenlijk een helend veld te creëren, waarin ieder bijdraagt en ontvangt wat bij hem of haar past. Onze meditaties en channelings hebben tot doel dat veld aan te bieden.

In september 2013 verscheen Pamela's boek 'Nacht van de Ziel'. Daarin beschrijft ze haar persoonlijke ervaring met diepe crisis en transformatie in de vorm van een depressie en psychose. De tweede helft van het boek bestaat uit gechannelde teksten over de spirituele betekenis van intense veranderingsprocessen en de reis van de ziel door het donker heen naar het licht. Voor meer informatie over dit boek klik hier of op het plaatje.

Na afloop van de bijeenkomst kun je een gesigneerd boek kopen.

Voor deze bijeenkomst hebben we een sfeervolle locatie gevonden in Nijnsel, niet ver van Eindhoven. De ruimte is deel van een oude boerderij en draagt een bijzondere, gewijde energie.  

Tijdstip:
zondag 2 februari 13u - 16u
(de ruimte is open vanaf 12.30u; er is gratis koffie en thee beschikbaar)

Locatie:
Villenbraken 10 A
5492 ND Nijnsel (St. Oedenrode)
S.v.p. goed in de berm parkeren als je langs de weg parkeert

Openbaar vervoer: vanaf bushalte Penseelkever, Son en Breugel (per bus in een kwartier te bereiken vanuit station Eindhoven), is het 11 minuten lopen naar de locatie. Zie voor details de website voor reizen met OV: www.9292.nl

In de ruimte zelf worden geen schoenen gedragen; neem s.v.p. warme sokken of sloffen mee!

Kosten:
De kosten voor deelname zijn 25 euro (incl. koffie en thee, BTW, en je ontvangt achteraf per e-mail een link naar de opnames van de meditatie en de channeling).

Graag je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of G Gielen o.v.v. "bijeenkomst Nijnsel plus je naam". (Het komt nog wel eens voor dat iemand geld overmaakt via een rekening die op naam staat van de partner, waardoor wij niet herkennen van wie het bedrag komt; daarom graag je naam vermelden bij het onderwerp). 

Aanmelding:
Aanmelding graag via e-mail op info@gerrit-gielen.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. Daarna kun je je bijdrage overmaken. Je inschrijving wordt daarmee definitief.

NB Als je graag achteraf de link ontvangt naar de geluidsbestanden van de bijeenkomst, zorg dan s.v.p. dat wij het juiste e-mail adres tot onze beschikking hebben. Als dit adres afwijkt van het adres van waaruit je ons mailt, meld dit s.v.p. in je aanmeldingsmail.


Begeleidingstraject 'Heelwording door integratie van vorige levens' (door Gerrit Gielen) in februari/maart

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele trauma’s opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze trauma’s, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beïnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.


Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die om de twee of drie weken worden gegeven.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens.
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen.
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reïncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuïtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ook www.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die plaatsvinden op:

- De zaterdagen 22 februari, 15 en 29 maart 2014

Tijdstip
11:00 – 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
160 euro (incl. BTW, koffie en kruidenthee, geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl


Eerste week van maart: Reis naar Portugal met workshop "Lichtwerker zijn in de wereld"

Voor onze tweedaagse workshop aan de zuidwestkust van Portugal op 4 en 6 maart zijn nog plaatsen beschikbaar. Inmiddels zijn er 18 aanmeldingen, dus de reis gaat definitief door. Het centrum Monte Rosa, waar de workshops worden gehouden, is vrijwel vol geboekt, maar in de nabije omgeving is er ook goede en betaalbare accommodatie beschikbaar. Voor meer info of aanmelding, kun je mailen naar info@gerrit-gielen.nl

Thema van de tweedaagse workshop "Lichtwerker zijn in de wereld"

De eerste week van maart 2014 verzorgen we een tweedaagse workshop in de Algarve, aan de zuidwestkust van Portugal. De grillige terracotta rotsen en de wilde zee daar vormen een prachtige omgeving om inspiratie op te doen en het begin van de lente te vieren.

In de twee workshops die we gaan doen, word je uitgenodigd te onderzoeken wat het voor jou betekent lichtwerker te zijn in de wereld van vandaag. Lichtwerker zijn betekent dat je een diep verlangen hebt naar bewustzijnsgroei, naar contact maken met je ziel en leven vanuit je hart. Je wordt geïnspireerd door het ideaal van een Nieuwe Aarde, waarop mensen in harmonie met elkaar en met de natuur leven. Dit verlangen en dit ideaal onderscheiden je van de maatschappij, voor zover die nog wordt aangedreven door macht, angst en competitie. Lichtwerker zijn maakt dat je je ánders voelt; vaak ook eenzaam en soms wanhopig, omdat je je niet kan vinden in de bestaande orde. Als je nog niet met gelijkgestemden in aanraking bent gekomen, kan dit je erg doen twijfelen aan wie je bent en of je welkom bent op aarde.

In deze workshops wordt het "anders zijn" van lichtwerkers diepgaand onderzocht en doorvoeld. Het doel is je anders zijn volledig te omarmen, om liefde voor jezelf te ervaren en inzicht te krijgen in jouw drijfveren en hartsverlangens. Het doel is jouw unieke weg op aarde te begrijpen en je ervan bewust te worden hoe jouw ziel zich wil manifesteren in het dagelijks leven.

Het volledige programma en de praktische informatie over deze reis kun je vinden op www.pamela-kribbe.nl, zie Reis naar Portugal in de Agenda of in het linkermenu onder Activiteiten.


Nieuwe channeling van Jeshua op de website: "Je eigen keuzes maken"

Er is een nieuwe channeling verschenen op www.pamela-kribbe.nl, getiteld "Je eigen keuzes maken". Het is een krachtige oproep van Jeshua te geloven in onze eigen wijsheid, waarbij eigen slaat op ons "gewone" aardse ik. Jeshua benadrukt dat wij in een traditie staan waarin we gewend zijn geraakt antwoorden buiten onszelf te zoeken, of dit nu is in religieuze bronnen, in wetenschappelijke bronnen of in andere mensen die je deskundiger acht dan jezelf. In spirituele kringen, zegt Jeshua, zijn we geneigd antwoorden op onze levensvragen te zoeken in het contact met onze ziel, of met onze gidsen. Zelfs dit, zegt Jeshua, is vaak een vorm van zoeken buiten jezelf. Ook al ontvang je waardevolle informatie van je ziel of je gidsen, jij bent degene die de keuzes maakt in je aardse bestaan. Niks of niemand kan dat stuk van je overnemen. En dat is nou juist de bedoeling.

Jeshua beschrijft de functie en waarde van onze aardse persoonlijkheid, dat wat we soms geringschattend ons "lagere zelf" noemen. Juist dáár ligt het anker van onze scheppingskracht, onze waardigheid, en het doel van onze incarnatie op aarde. Jeshua pleit hartstochtelijk voor het aanvaarden van onze keuzevrijheid en het vertrouwen op onze eigen wijsheid, zoals die zich openbaart via ons lichaam en ons eigen aardse ik.

Citaat uit de tekst:

Nu weten jullie wel dat je niet op iemand anders moet leunen voor je keuzes, maar toch doe je dit vaak wel in de verhouding tot je spirituele gidsen en je ziel. Je zit bijvoorbeeld met de vraag “wat moet ik met deze situatie aan, wat is de beste keuze voor mij?" Vanuit het verlangen naar zekerheid, wend je je tot een spirituele bron van advies: tot je gidsen, tot leraren of engelen van de andere zijde of tot je eigen hogere zelf. Je vraagt een menselijk medium jou te voorzien van "hogere" informatie of je probeert zelf in contact te komen met je ziel, je hoger zelf of je gidsen. Maar kijk eens even nauwkeurig wat er dan gebeurt. In feite maak je dezelfde beweging als wanneer je naar een ander mens toebuigt om deze om raad te vragen. Je zoekt het buiten jezelf. Nu kun je wel zeggen: “Ja, maar die spirituele bronnen weten het echt beter, die kunnen het beter overzien, mijn gidsen zijn verder dan ik en mijn ziel bevindt zich in een hogere dimensie, dus is het goed om je daar naar toe te wenden om advies te krijgen”. Wéér denk je dan neerbuigend over je "kleine" aardse persoonlijkheid. Jullie strepen die vaak weg. Je hebt het gevoel dat dit niet het wijste en hoogste deel van jou is en dat je je naar iets anders toe moet wenden om echt te weten hoe het zit en wat je aanmoet met je leven. Dit nu is een vergissing; dat is mijn boodschap vandaag.

Je kunt de volledige channeling lezen op www.pamela-kribbe.nl, onder het kopje Nieuw of in het linkermenu onder de serie Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd.

Warme groeten,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

 

 

 

www.jeshua.net (Engelstalig)
 


De boeken van Pamela Kribbe