Nieuwsbrief Pamela Kribbe en Gerrit Gielen - september 2017

Beste lezer,

Het verheugt ons je op de hoogte te brengen van ons najaarsprogramma en van nieuw materiaal op onze websites.

- Twee nieuwe channelings

- Artikel: “Goeroes en sektes”

- Nieuwe miniworkshops “Persoonlijke vragen aan Jeshua”

- Begeleidingstraject Channeling

- Lezing “Maria Magdalena over de liefde” (22 oktober)

- Begeleidingstraject “Heelwording door integratie van vorige levens”Twee nieuwe channelings (tekst en audio)

Kosmische moederenergie (Pamela channelt Maria)

Er is zowel een vader- als een moederenergie in het universum en beiden scheppen vreugde in jullie ontwikkeling. Jullie zijn het nieuwe leven, door hen geschapen, en zij willen hun kinderen omgeven met liefde, bemoediging en ondersteuning, zodat ieder van jullie zich kan ontwikkelen tot een individueel bewustzijn, een unieke ziel. Zo word je zelf een schepper en draag je bij aan het geheel. Als je de band met je oorsprong, de moeder- en de vaderbron, kwijt raakt, voel je je heel alleen en kan je ziel zich niet goed ontwikkelen. Er ontbreekt een fundamentele bedding, een worteling die je voorziet van voeding, van een anker.

De spirituele betekenis van het leven op aarde (Pamela channelt Jeshua)

Transformatie is jullie roeping: de duisternis in te gaan, haar te doorgronden vanuit je hart en van binnenuit te verlichten. (…) Het tot in de diepte ervaren van je kwetsbaarheid en gevoeligheid als mens is daarvoor nodig. Je kunt de unieke kracht en schittering van de Christusenergie niet ontwikkelen in hoogontwikkelde etherische gebieden waar weerstand ontbreekt, waarin de uitersten van de menselijke ervaring afwezig zijn. Verlicht worden doe je op aarde. Zie dus datgene in jezelf wat jou tegenhoudt, afremt of dwarszit en wat je verfoeit, als precies jouw bestemming, precies de reden en het doel waarom je hier bent. Dit is jouw weg naar het licht. Het donker dat je ervaart in jezelf, je irrationele angsten of dwangmatige gedachten, de kronkelingen in je gevoel: juist door deze heel menselijke energieën van binnenuit te verlichten met je bewustzijn, ontstaat er iets magisch, iets waardoor wonderen gebeuren. Het is het wonder van de liefde.


Goeroes en sektes (Gerrit Gielen)

In dit artikel gaat Gerrit in op spiritueel leraarschap en hoe de leraar-leerling verhouding vaak uitmondt in een ongezonde machtsverhouding. Hij beschrijft de manier waarop leerling en leraar beiden in de greep kunnen raken van een destructieve neerwaartse spiraal, waarin de leerling haar/zijn eigenwaarde en autonomie verliest en de leraar zijn eigen ego opblaast. In vrijwel alles sektes is deze psychologische dynamiek werkzaam. Tenslotte geeft Gerrit een omschrijving van wat volwassen leraarschap volgens hem inhoudt.

Echte leraren erkennen eerlijk hun problemen, hun zwakheden, hun angsten en onzekerheden. Een leraar die dat niet doet, die zich boven zijn leerlingen plaatst met een air van ‘ik ben daar waar jullie nog lang niet zijn,’ heeft een ego probleem. Hij ontleent zijn identiteit aan zijn goeroeschap. Achter die houding zit angst: hij is bang dat zijn leerlingen hem zullen laten vallen als ze zijn zwakheden zien.

Een goede leraar weetdat ieder levend wezen een uniek deel is van de kosmos en daarin zijn eigen weg heeft te gaan. Geen mens weet wat de weg en de plaats van een ander in het universum is. Hij zal dan ook nooit zijn eigen weg en visie aan de ander opdringen, en nooit zeggen: dit moet je doen, dit is jouw weg. Hij geeft juist vrijheid door te wijzen op de eigen mogelijkheden, het eigen goddelijk potentieel.Miniworkshops “Persoonlijke vragen aan Jeshua”
(door Pamela)

Tijdens deze workshops zal ik een channeling doen en is er daarnaast voor iedere deelnemer de gelegenheid om twee persoonlijke vragen te stellen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

Deze mini-workshops zijn toegankelijk voor maximaal 4 personen. Ze zijn voor mij een middenweg tussen individuele consulten en grotere workshops. Ze bieden een intieme setting waarin er ruimte is voor ieders individuele situatie, terwijl er ook een wijdere energie aanwezig is via de algemene channeling en het samenzijn met gelijkgestemden.

Het gaat om losse workshops, waarvoor je per keer inschrijft (het is geen traject).

Data:
vrijdag 22 september
dinsdag 3 oktober
vrijdag 13 oktober

Tijdstip: 10.30u – 12.30u

Plaats: Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg

(voor routebeschrijving zie www.pamela-kribbe.nl onder Contact)

Kosten: 95 euro (incl. BTW)

De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Opgave: stuur een mailtje naar pamela@jeshua.net en geef s.v.p. duidelijk aan welke datum je voorkeur heeft. Graag ook je telefoonnummer vermelden.
Wacht s.v.p. met betalen tot je mijn bevestiging hebt ontvangen.

In de bevestiging staat de betalingsinfo.


Begeleidingstraject channeling (door Pamela en Gerrit)

Channeling is het ontvangen van boodschappen van leraren of gidsen uit de niet-materiële wereld. Het doel van channeling is het verkrijgen van inzicht, helderheid en bemoediging, zodat je je ondersteund voelt op je levensweg en mogelijk ook anderen daarmee inspireert.

Dit traject heeft tot doel je in contact te brengen met jouw gidsen en leraren en je te helpen ontdekken op welke manier je met hen kunt communiceren. Elke keer zal Gerrit via geleide meditatie een oefening aanbieden waardoor je zelf leert te channelen. Daarnaast is er een algemene channeling door Pamela en een vraag- en antwoordronde waarin je een persoonlijke vraag kunt voorleggen waarop je een gechanneld antwoord ontvangt. Voor uitgebreide informatie over dit traject, klik hier.

Groepsgrootte is max. 8 personen.

Data van het traject: vrijdagen 29 september, 20 oktober en 24 november

Tijdstip: 10.30u – 13.30u (neem svp zelf je lunch mee, er is koffie/kruidenthee aanwezig)

Plaats: Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg

(voor routebeschrijving zie www.pamela-kribbe.nl onder Contact)

Kosten: 285 euro (incl. BTW en geluidsopnames)

Alle workshops worden opgenomen en je ontvangt steeds na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Opgave: stuur een mailtje naar info@gerrit-gielen.nl en vermeld daarin ook je  telefoonnummer. Wacht svp met betalen totdat je een bevestiging van deelname van ons hebt ontvangen. In de bevestiging staat de betalingsinfo.Lezing “Maria Magdalena over de liefde” (Oisterwijk, 22 oktober)

In deze gechannelde lezing zal Pamela Kribbe spreken over liefde, relaties en de heelwording van de mannelijke en vrouwelijke energie in deze tijd. In haar vorig jaar verschenen boek "De Verboden Vrouw Spreekt" wordt ingegaan op de betekenis van de liefde voor onze bewustwordingsweg en op de emotionele wonden die zowel mannen als vrouwen in zich meedragen. 

Om de liefde op een vreugdevolle manier te beleven, dienen wij ons te verdiepen in onze eigen wonden en die in het samenspel met een partner recht aan te kijken. Op deze manier kan de liefde een inwijding worden in het mysterie van de ziel: de eigen ziel en die van de ander. 

De lezing gaat over de spirituele betekenis van liefdesrelaties en in bredere zin over de overgang van ego naar hart in deze tijd.  

Voor info en inschrijving: www.tiliander.comBegeleidingstraject heelwording door integratie van vorige levens (door Gerrit)

Wij hebben vele levens geleid. In die levens zijn we van alles geweest: man, vrouw, rijk, arm, wijs en minder wijs, dader en slachtoffer. Ook zijn er levens geweest waarin we geen mensen waren en in andere werelden, zelfs andere dimensies vertoefden. Kortom wij zijn onderzoekers van de kosmos.

Ieder van onze levens heeft een eigen verhaal te vertellen, draagt een unieke ervaring en wijsheid in zich mee en heeft daarmee een eigen plaats in het grote geheel van je ziel. Door deze verhalen te ontdekken en contact te maken met de personen die je was in je vorige levens, wordt hun ervaring en wijsheid geactiveerd in jouw heden.

Velen van ons hebben in vorige levens emotionele trauma’s opgelopen, die tot in het heden doorwerken. Door contact te maken met de oorsprong van deze trauma’s, door hulp en steun te sturen naar de persoon die je toen was, kun je het verleden helen en in het heden krachtiger en zelfbewuster worden. Ook de traumatische levens dragen bij aan onze innerlijke rijkdom en ontwikkeling.

In principe is de invloed van ieder leven positief. Ieder leven onthult iets over het oneindige universum, over God, vertelt ons iets over wie wij zijn en onze plaats in het grote geheel.

Doel van het begeleidingstraject

-

Inzicht verkrijgen in vorige levens die je hebt geleid en in de manier waarop ze jou nu nog beďnvloeden.

-

Contact maken met pijnlijke, emotionele ladingen uit vorige levens en deze helen en integreren door ze vanuit het heden liefde en begrip te sturen.

-

Contact maken met talenten en karaktereigenschappen uit vorige levens die je nu kunnen helpen jezelf krachtiger neer te zetten.

-

Leren om zelf contact te maken met vorige levens en de emotionele ladingen ervan op te sporen en te helen.

Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops.

Opbouw van de workshops

Elke workshop begint met een inleiding waarin ik iets vertel over het werken met vorige levens: wat de betekenis en het doel ervan is en op welke manier je het beste contact maakt met vorige levens. 
Daarna geef ik enkele geleide meditaties die je helpen om je bewust te worden van vorige levens. Ieder krijgt de gelegenheid om op haar of zijn eigen manier hiermee ervaring op te doen. 
Na afloop van de meditaties, spreken we de opgedane ervaringen door zodat deze verwerkt kunnen worden. 
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Dit begeleidingstraject is bestemd voor mensen die open staan voor het idee van reďncarnatie en die het gevoel hebben dat contact met vorige levens hen kan helpen om in het heden meer liefde, vreugde en creativiteit te ervaren.

Het kan zijn dat je je in het heden geblokkeerd voelt door emoties, spanningen of angsten die je niet kunt verklaren uit je huidige leven. Het kan ook zijn dat je zelf al eens flitsen of gevoelsladingen hebt opgepikt uit vorige levens en je die dieper wilt onderzoeken. Voor veel mensen die intens bezig zijn met spirituele groei en bewustwording geldt dat in het contact met vorige levens allerlei lang gezochte puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat zij zichzelf daardoor op een dieper niveau kunnen gaan begrijpen en accepteren.

Om deel te nemen aan dit traject, hoef je er niet zeker van te zijn dat je vorige levensbeelden kunt zien. Wel moet het idee van geleide meditaties en visualisatie je aanspreken. In de oefeningen wordt je uitgenodigd om je (zittend op een stoel) te ontspannen en vanuit je intuďtie contact te maken met emotionele ladingen in jezelf. Vanuit dat contact komt er na verloop van tijd vanzelf informatie vrij over de oorsprong van die ladingen. Niet iedereen ziet beelden, soms is er een innerlijk weten over wat er is gebeurd. In de workshops krijg je handvaten aangereikt om op jouw eigen wijze de taal van je ziel te verstaan. Vanwege de geringe groepsgrootte, maximaal 6 personen, is er voldoende ruimte en aandacht voor iedereen.

Voor meer informatie over mijn zienswijze op werken met vorige levens zie ook www.gerrit-gielen.nl

Groepsgrootte
Maximaal zes personen.

Opnames workshop
De inleiding en de meditaties worden opgenomen. Na afloop van de workshop ontvang je via e-mail een link waarmee je de opnames via het internet kunt downloaden en beluisteren.

Data
Het begeleidingstraject bestaat uit drie workshops die plaatsvinden op de zaterdagen 4 november, 11 november en 18 november 2017

Tijdstip
11:00 – 13:30

Locatie
Wilhelminapark 130, 5041EH Tilburg
Zie routebeschrijving.

Prijs
195 euro (incl. BTW, koffie en (kruiden)thee, geluidsopnames via internet)
Betaling graag minimaal drie weken voor aanvang van het traject op rekeningnummer NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P R Kribbe en/of Hr G Gielen in Tilburg. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info@gerrit-gielen.nl


Lieve groet,

Gerrit en Pamela

www.pamela-kribbe.nl
www.gerrit-gielen.nl
www.jeshua.netBoeken van Pamela Kribbe
klik op het plaatje voor meer info of om te bestellen


Geprekken met Jeshua


Contact met Gidsen


Ode aan de Aarde


Bezield Leven

Nacht van de Ziel
Nacht van de Ziel

De verboden vrouw spreekt
De verboden vrouw spreekt

 

Word lid van onze nieuwsbrief