Nabestellingen channel-abonnement


De channelings van het abonnement kunnen nabesteld worden. Hieronder staat een lijst van alle maanden met de titels en een korte omschrijving van de channelings. Je kunt nabestellen per maand. Van iedere channeling ontvang je zowel de originele geluidsopname als de uitgeschreven tekst (pdf formaat). De kosten bedragen 4 euro per maand.
Als je wilt bestellen, mail ons dan een lijst van alle maanden waarvan je de channelings wilt ontvangen.
Na overmaking van het geld (aantal maanden x 4 euro) op girorekening NL08 INGB 0002 8902 82 t.n.v. P.R. Kribbe en/of G.Gielen in Tilburg o.v.v. Nabestelling, ontvang je een mailtje met daarin de links naar alle bestelde channelingen.

 

 

Maand

Channelings

December
2015

1 Het aardse ik
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: het onstaan en de rol van het aardse ik.

"Jij bent niet je lichaam, je woont erin. Jouw bewustzijn heeft zich met mij, met de planeet aarde verbonden. Jouw ziel is niet verbonden aan vorm noch aan tijd en ruimte. Wat een wonder is het dat zo’n vrij en ongebonden bewustzijn zich vermengt met een materiële vorm, daar één mee wordt. Voel het mysterie van deze eenwording. Jouw ziel is vlees en bloed geworden. Deze hangt niet los in en om je lichaam heen; het bewustzijn in jouw ziel is diep doorgedrongen in alle cellen van je lichaam."

2 Beyond duality
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: de dualiteit tussen mannen overstijgen.

"There is an awareness that goes beyond male and female inside of you. And because there is this awareness that goes beyond duality you can start to feel the energies inside of duality. In the present time a change of consciousness is happening and one of the most important aspects of this change is the changing relationship between men and women. Men and women have become alienated from each other. Because of very one-sided images in the past of both male and female they have become strangers to one another."

November
2015

1 Kijk naar jezelf
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: naar jezelf leren kijken.

"Je begint als aards mens, onwetend en het leven op aarde slingert je heen en weer tussen allerlei emoties, gevoelens. Pas wanneer het mededogende oog voor jezelf ontstaat gaat die slinger heen en weer wat rustiger worden; kom je steeds dichter bij je eigen centrum, je kern. Totdat je gaat begrijpen dat hele cluster van emoties, gedachtes, oude pijnen, dat jij dat wel bent maar toch ook niet. Dat het in je leeft, maar dat het iets is in jou wat groter is, wat het overstijgt. Dan ontstaat pas èchte zelfliefde. Dat je kijkt naar je eigen angsten en spanningen, naar je verdriet of je boosheid en dat je die omringt met zachte aandacht."

2 Be a child of earth
Pamela channelt de Aarde - Engelstalige channeling

Onderwerp: je thuis op aarde leren voelen.

"When you look at the animals in nature you can sense that they accept that they are my child. The animals expect to find enough food every day. Even when they are ill or about to die they do not worry, they do not have a mind like you have. Of course they can feel pain and discomfort, but deep down in their essence they feel embraced by the universe. They surrender to life expecting to be received and carried by it. To me it is a deep tragedy that humans think they must earn the right to be. Somehow you don’t feel entitled to be a child of earth and receive all that you need."

Oktober
2015

1 Tocht door de woestijn
Pamela channelt Maria Magdalena

Ondewerp: het leven op aarde.

"Jullie zijn het vergeten wat het is om een mensenkind te zijn wat veilig leeft tussen hemel en aarde. In vrijheid te spelen. In het weten dat je gedragen wordt door de elementen van de aarde, dat je welkom bent en dat je geleid wordt door de hemel en de energieën die je van daaruit bijstaan. Dat is pas echte vreugde. Zo is het leven bedoeld."

2 The eternal light the universe is made of
Pamela channelt Jeshua - Engelstalige channeling

Onderwerp: de betekenis van licht en donker in het leven.

"When you grew up your natural light and some understanding became vague, because you doubted yourself and it is almost inevitable that this happens. That is why I honor you; it takes a lot of courage to enter into this world, into the third dimensional earth. You know that you will temporarily lose your guidance, your knowledge of who you are. In the most extreme form this happens when a dark night of the soul occurs in your life. But paradoxically it is also this very dark night of the soul that can bring you back home to yourself. The reason for this is that there is a kind of power in darkness."

September
2015

1 Gids zijn
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: gids zijn in deze wereld.

"Wat gebeurt er als je licht wilt brengen in een werkelijkheid die licht ontbeert, waar er donker en duisternis heerst, angst, misverstanden, wreedheid, geweld. Eén van de eerste valkuilen die je ontmoet, is dat je je ten diepste stoort aan de aanwezigheid van de negatieve energieën en dat je ze wilt weghalen, verwijderen. Het slechte moet weg. Als je een beginneling bent, val je ten prooi aan de valkuil van ongeduld en de strijd willen aangaan met het donker. Je hebt nog geen geduld ontwikkeld voor het feit dat deze duisternis betekenis heeft en onderdeel is van de ontwikkelingsweg van de vele levende wezens hier op aarde."

2 You are becoming a teacher
Pamela channelt Jeshua - Engelstalige channeling

Onderwerp: leraar worden

"You have looked up to me and up to other teachers for guidance, for answers. But you carry the torch of light and wisdom in your own hearts now. Of course you still have questions; you still have issues to solve. You are a human being and you will go through ups and downs for all of your life. But there is a part of you that already has gone beyond those ups and downs. There is a part of you that knows all the ups and downs there are, living on Earth as a human being. And I ask you to now connect to this part, more consciously. It is a quiet and wise part of you."

Augustus
2015

1 Over de chaos van deze tijd
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: de chaos van deze tijd.

"Er is heel groot transformatieproces bezig op aarde en het naar boven komen en in het licht verschijnen van deze oude lagen van machtsmisbruik, tirannie en de angst en wanhoop die dat zaait, is een goede zaak, een stap naar meer transparantie. Vanuit transparantie wordt het mogelijk om anders te gaan handelen. Eerst bewustwording en dan verandering, zo is het altijd."

2 Abundance lies within
Pamela channelt de Aarde - Engelstalige channeling

Onderwerp: werk en overvloed

 "Remember you are part of nature, a creature of earth. There is a flow of life running through you that cannot be controlled by the mind. This natural flow of life that your body is so attuned to is in accordance with your soul. The soul and the body are good friends. It is often the mind and the judgements you make that interfere. I invite you to explore the issue of work and abundance from the level of your body and soul."

Juli
2015

1 Het doel van channelen
Pamela channelt Maria

Onderwerp: het doel van channelen

"Het denken is oppermachtig gemaakt in jullie samenleving. Emotioneel is er een basisgevoel van onveiligheid in veel mensen. Met het denken proberen jullie die onveiligheid te bezweren en het leven naar je hand te zetten, het voorspelbaar, overzichtelijk te maken, maar dat lukt niet, omdat de echte antwoorden in een veld liggen dat het menselijk denken overstijgt. Emoties die door het denken worden bepaald zijn vaak chaotisch en onrustig, geladen met angst of argwaan. Wat er gebeurt als je je verheft tot de trilling van je ruimere zelf is dat je een rust, vrede en een relativering van alle dingen ervaart die jou je veilig doet voelen, je voelt je dan veilig en ontspannen."

2 You are the healers
Pamela channelt Jeshua - Engelstalige channeling

Onderwerp: de genezers van deze tijd.

"A healer is not afraid to look the darkness into the eye. It’s the great strength of a true healer that he or she does not look away when there is pain and anger. This is what I tried to do when I lived among you. I tried to look behind masks. If people showed me anger, distress or even hatred, I could see a little child behind this behavior, weeping. This enabled me to reach out to people, because I recognized all these emotions inside myself. I was not above these emotions in my life; I was familiar with all of them. I knew it was my mission not to eliminate them, but to receive them like little children in need of help. So I ask you to do the same. Look at the darkest part of yourself. Be prepared to meet it."

 

Juni
2015

1 De valkuil van het denken
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: de berperkingen van het menselijk denken.

"De mensheid is in die valkuil gestapt, heeft het denken zoveel ruimte en voorrang gegeven dat het ten koste gaat van de voedende natuur in de mens en zijn verbinding met de rest van het leven op aarde. Dus terwijl het denken een grote kracht in zich herbergt die positief aangewend kan worden, is deze kracht nu ontspoord geraakt, wil het leven beheersen, sturen en manipuleren en houdt geen rekening met de natuurlijke golven en cadans van het leven zelf. Voel die kloof eens in jezelf. Jij hebt ook een natuur net als de dieren en de planten."

2 Het grote mysterie
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: beschouwing over het mysterie van het bestaan.

"Het is belangrijk je eerst te verwonderen over het mysterie van het licht, het leven en het bewustzijn. Deze kunnen niet los van elkaar bestaan; waar er leven is is er ook licht en bewustzijn. Licht maakt dat leven tot bewustzijn komt. In het licht zit een stuwende kracht waardoor het bewustzijn hoger wordt opgetild totdat het op een punt komt dat het op zichzelf kan reflecteren, zich over zichzelf heen kan buigen. Dàn wordt het zelf-bewustzijn.
Op dat punt gekomen is het leven in staat bewust te worden en zelf vorm te geven aan het leven. Het kan kiezen en bewegen. Er is zoiets als de vorming van een ik, ’n zelf. Dit is de geboorte van de ziel."

Mei
2015

1 Nieuwe energieën in een oude wereld
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: de reactie van de oude wereld op nieuwe energieën

"Er zijn heel diepe redenen waarom dit werken met energie, channelen en heldervoelend- en helderziendheid in het verleden met argwaan is bekeken en er met verzet en afwijzing op is gereageerd. In deze tijd krijgen die argwaan en dat verzet de vorm, het gezicht van de wetenschap die claimt objectieve kennis over de wereld te hebben vergaard en die het domein van het gevoel en de intuïtie afwijst als illusie, te subjectief. Maar er ligt een dieper spanningsveld ten grondslag aan deze afwijzing. Er is in mensen en zeker in mensen met macht een heel grote angst om controle op te geven. Heel veel structuren en hiërarchieën op aarde zijn gebaseerd op macht en controle of degene die macht heeft, wil die in stand houden. Wanneer mensen voor zichzelf gaan denken, voelen en willen, levert dat een gevaar op voor de bestaande orde. Er is sprake van een bepaalde behoudende macht in de menselijke wereld, een conservatieve kracht die zich verzet tegen verandering."

2 Zeg je naam
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: de energie en aanwezigheid van de ziel.

"Ik zie en weet dat sommigen van jullie wanhopig zijn over bepaalde aspecten van je leven die maar niet vooruit willen of lijken te komen, die vast lijken te zitten. Hierin kan ziekte een voorname rol spelen en je ogenschijnlijk helemaal klem zetten. Voel hier het warme licht van je ziel. De ziel beschikt over een wijsheid die moeilijk te vatten en doorgronden is met het menselijk verstand. Soms kunnen ziekte en tegenspoed deel zijn van je levenspad en zegt de ziel daar ja tegen om redenen die je later zult ontdekken, maar die op het moment zelf vaak moeilijk te accepteren of doorgronden zijn. Het vraagt om moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen om door deze duistere momenten heen te gaan."

April
2015

1 De energetische werkelijkheid van de nieuwe Aarde
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: een beschouwing over de nieuwe aarde

"Ik wil jullie vandaag meenemen naar een energetische werkelijkheid die in de toekomst ligt. Niet in het verleden, de sferen waar je oorspronkelijk uitkomt, niet in het heden, dat nog zo gekenmerkt wordt door oude energieën, maar naar een beeld van de nieuwe aarde, dat ergens in de toekomst ligt. Ik wil jullie laten proeven van de energie die daar leeft en woont op aarde."

2 Channel via je buik
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: de betekenis van de buik voor spiritualiteit.

"Veel spiritualiteit vanuit het verleden en ten dele nog in het heden snijdt de mens af van de buik. Je wordt geacht lief te hebben vanuit het hart, verstandig te zijn vanuit het hoofd, maar als de passie, de buik niet meewerkt, omdat deze niet gezien wordt, niet in acht wordt genomen, dan blijft de spiritualiteit uiteindelijk leeg en krachteloos. Mooie woorden zijn het, maar geen substantie, geen body, geen lichaam. Dat deel wil in deze tijd door de vrouwelijke energie weer in leven geroepen worden, het deel waarin spiritualiteit weer ten diepste wordt verbonden met gevoel, passie, levendigheid, aarding, het lichaam dat er mag zijn."

Maart
2015

1 Hoe herken je je zieleplan?
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: je zieleplan herkennen.

"Vandaag spreken we over het zieleplan en hoe je het herkent in je dagelijks leven. Voor velen is het moeilijk de richting en de bestemming van je eigen zieleplan te herkennen. Vaak voel je je verdwaald in deze wereld. Het is belangrijk om naar binnen te gaan en jezelf te herkennen als de ziel die je bent. Contact te maken met je oneindige essentie en van daar uit naar de wereld om je heen te kijken. Alleen in het contact met je essentie, met je ziel voel je je echt vrij."

2 Lichtwerker zijn
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: wanneer ben je een lichtwerker.

"Jullie zijn oneindig kostbaar, ieder van jullie. Hoe je hier nu bent met het specifieke mens zijn dat je nu hebt aangenomen, het lichaam waarin je woont, de persoonlijkheid die bij je hoort. Maar daar binnenin zit nog iets anders, iets dat dat alles overstijgt. Het is je ziel. Voel die ziel, die deelneemt aan andere realiteiten, wiens bewustzijn zich ver uitreikt en verder uitstrekt dan het aardse. Toch wil die ziel hier op aarde zijn via jou. Voel je eigen ziel eens als een veld om je heen, word je bewust van dat veld. Tussen het aardse en het hemelse zitten allerlei lagen, niveaus van grofstoffelijk, heel zichtbaar en tastbaar materieel naar heel ijl, verfijnd en etherisch."

Februari
2015

1 De Nieuwe Aarde in jezelf ontvangen
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: jezelf aarden.

"Stel je nu eens voor dat mijn energie, de zachte energie van moeder aarde, de natuurlijke ritmes van het land, van de dieren en planten nu doorstroomt tot aan het topje van je hoofd, je kruin en daar rust brengt. Laat het teveel aan gedachten van je af stromen en besef dat jij dat niet bent! Het overmatig denkende deel waarmee jullie je vaak identificeren ben jij niet! Als je wilt weten wie je echt bent, daal dan af naar je hart, letterlijk met je bewustzijn."

2 De Nieuwe Aarde met anderen delen
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: het menszijn op de nieuwe aarde.

"In je leven op aarde gebeurt er van alles en soms weet je je geen raad met dat wat op je afkomt, of het nu uiterlijke gebeurtenissen zijn of energieën, emoties die van binnenuit in je opwellen en waar je het moeilijk mee hebt. Weet dan altijd dat jij het als menselijk wezen niet alleen hoeft op te lossen, er is een stroom bij je en om je heen die jou helpt. Het is niet alleen de stroom van je ziel, maar ook van een grotere kring van geliefden, zielsverwanten, gelijkgestemde engelen. Je bent niet alleen. "

Januari
2015

1 De leraar in je
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het erkennen van je eigen wijsheid.

"Jouw licht uit te stralen is zijn die je bent, is je geboorterecht, is puur natuur en is wat er moet zijn, waar deze aarde naar snakt. Dus laat je licht stralen, verberg het niet. Wees je bewust van die grote, krachtige, mooie leraarsgestalte in jou. Ik roep je op te worden die ik was op aarde. Wat jullie in mij zien en voelen; het is nu jullie opdracht, jullie missie dat zelf te zijn, neer te zetten, uit te stralen. Dat is wat je wilt, dat is wat er leeft in je hart en naar buiten wil komen."

2 De energieën van angst en wanhoop
Pamela channelt Maria

Onderwerp: over de invloed van de zware emoties van deze wereld op het kind.

"Waarom is er dan toch zoveel angst en pijn in de menselijke wereld? Waarom raken zoveel kinderen innerlijk verdwaald in hun jeugd, in hun kind-tijd? Voordat ik daarop inga, wil ik je vragen met mij mee te gaan, in je gevoel naar dat innerlijk kind toe te reizen. En ik vraag je dat niet alleen voor jezelf te doen, voor jouw innerlijk kind, maar het ook tegelijk voor anderen te doen, voor je gelijkgestemden, voor je familie hier op aarde."

December
2014

1 Geef het kind in je de ruimte
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het belang van het kind in ons en de rol van kinderen in ons leven.

"Vaak komen kinderen in het leven van hun ouders juist om hun vinger feilloos op de zere plek in de ouder te leggen. Een kind roept vaak die emoties in je wakker, die je het meest verafschuwt of waar je het meest angst voor hebt. En dat doet het kind, omdat de ziel van het kind een onstuitbare drang heeft naar heelwording, naar leven vanuit licht en vreugde. Het kind wil de ouder niet bezeren of kwetsen, maar duwt wel tegen een muur van weerstand aan bij de ouder en dat kan leiden tot een reactie van verzet in de ouder."

2 Ziekte leren verstaan
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: de betekenis van ziek zijn.

"Ook donkere emoties hebben een boodschap, een waarde. Alleen het licht is niet voldoende. Het donker vertegenwoordigt een enorme kracht, want daar ligt de mogelijkheid een ik te worden, een zelf dat keuzes maakt, beslissingen neemt, nieuwe dingen verkent, groeit in kracht en zelfbewustzijn. De hele wordingsgang van jouw ziel ligt daarin besloten dat je kennis hebt van het donker, je er thuis in kunt voelen en ermee kunt samenwerken.
Dat wordt heel duidelijk als je te maken hebt met ziekte, lichamelijke klachten die je ontregelen en je dagelijks leven en gewoontes omver schoppen. Dit dwingt je een duik te nemen in de duisternis, want onder de pijn en het fysieke niveau van de ziekte ligt een heel reservoir van emoties dat gezien wil worden, dat een tijdlang verdrongen is geweest.."

November
2014

1 Pleidooi voor het mens-zijn
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: beschouwing over het mens zijn.

"Er is een valkuil op de spirituele weg die velen van jullie (willen) bewandelen. Je reikt uit naar boven naar het licht, maar voor je het weet ontsnap je het aardse en wil je ervan weg. Terwijl je diepste uitnodiging hier en nu is om de duisternis in jezelf aan te zien en daar licht naartoe te sturen. Dit is iets wat weerstand in je kan oproepen. Tegelijk is het dat wat jou de meeste vervulling kan geven, af te dalen in je eigen duisternis, eenzaamheid, gevoel van afgescheidenheid. Wanneer je dat doet, ontdek je wie je echt bent, een lichtdrager, iemand die het licht ontsteekt in het donker."

2 De spirituele betekenis van het leven op aarde
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: waarom zijn we op Aarde?

"Je kunt die energie, die specifieke unieke kracht en schittering van de Christusenergie niet ontwikkelen in hoogontwikkelde etherische gebieden waar weerstand ontbreekt, waarin de diepte van de menselijke ervaring ontbreekt. Zie dus datgene in jou wat jou schijnbaar tegenhoudt, wat jou afremt, wat je dwarszit en wat je soms verfoeit als precies jouw bestemming, precies de reden, het doel waarom je hier bent."

Oktober
2014

1 Het verbindende element
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de rol die vrouwelijke energie speelt bij het creëren van eenheid.

"Ik zei in het begin dat de vrouwelijke energie je toe leidt naar dat wat jou verbindt met andere mensen, naar de eenheid. Maar je kunt de verbinding met een ander pas echt goed maken als je eerst verbinding hebt met jezelf, als je thuis bent in jezelf, als je kunt afdalen in je lichaam, in je emoties. Werkelijk kunt zijn wie je bent zonder vanuit het verstand te oordelen, te willen onderdrukken. De eerste stap naar eenheid en verbinding, naar een open hart is diep in jezelf durven afdalen."


2 De twee gezichten van God
Pamela channelt Maria

Onderwerp: de mannelijke en vrouwelijke kant van God.

"Stel je voor dat ik jullie mee terugneem naar het begin van de schepping. In feite is er nooit een begin geweest, maar om het aanschouwelijk te maken spreken we toch van een begin. Stel je voor dat de essentie van God, de schepping samengebald is in één vuurkern vol van potentie, maar er is nog geen onderscheid, geen verschil, er is alleen het Ene. Voel de diepe gefocuste kracht van die vuurkern. Voel daarin een diepe ruime stilte, het allesomvattende en tegelijk een enorme stuwing, een stuwende kracht die wil uitbotten als een bloemknop in de lente."

September
2014

1 De moeder gids
Pamela channelt Maria

Onderwerp: het leren om contact te maken met de moeder energie in de natuur en in jezelf

"De moeder schouwt in jou als haar kind. Ze heeft begrip voor jou, ze aanvaardt jou onvoorwaardelijk. Tegelijk ziet de moeder ook iets anders in jou. Zij ziet in jou de bloem in knop en tegelijk ziet ze ook de bloem die tot volle wasdom wil komen. Ze ziet in jou je potentie, ze ziet in jou het eikeltje, maar ook de volledig uitgegroeide eikenboom. Voel nu hoe zij je aankijkt en hoe haar blik jou uitnodigt groter te worden, te ontwaken, al je mogelijkheden te benutten."

2 De leugenaar
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: het leren herkennen van de op angst gebaseerde overtuigingen die ons denken beheersen.

"Wat in feite een leugen is, is je aangeleerd als waarheid: zo moet je je gedragen, dit mag niet, dit mag wel. Dus je moet de leugenaar in jezelf eerst als leugenaar ontmaskeren. Dat vraagt om moed en helderheid van geest, want de leugenaar in jezelf heeft een identiteit aangenomen, is een eigen leven gaan leiden. Deze bepaalt vaak hoe je je presenteert aan de buitenwereld, maar het is een masker, een schijnpersoonlijkheid die je hebt gecreëerd om te overleven als opgroeiend kind en later in de samenleving om erbij te horen, om mee te kunnen doen."

Augustus
2014

1 De kern van alle heling
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: het helen van jezelf en anderen door je eigen ik helemaal te omarmen.

"Het kenmerk van de heilige is juist dat hij of zij alles herkent, alle groeven in een menselijk gelaat begrijpt, innerlijk kan navoelen, navolgen. Zo’n diep begrip te hebben van de menselijke weg op aarde dat er geen plaats meer is voor het oordelen, dat er alleen nog maar ruimte is, stilte, een diep verstaan van de ander. Wat er gebeurt als een mens zo diep wordt verstaan door een ander, is dat hij of zij vrij wordt van oude lasten."

2 Hoe verander je de maatschappij?
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: hoe kunnen wij als eenling invloed uitoefenen op de wereld om ons heen?

"Vecht niet met de maatschappij, strijd er niet mee, want zodra je in een gevecht komt wil je handelen, structureren, ordenen, je wilt vaak iets afdwingen. Maar veel van wat er nu in de maatschappij heerst aan oude oordelen, aan controle- en beheersingsdwang, zal alleen door crisis ineen kunnen storten. Soms moet iets helemaal doodlopen voordat er echt verandering plaatsvindt."

Juli
2014

1 Het Anker
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: contact maken met je innerlijke kern.

"Als je hier, te midden van de wervelende, verwarrende energieën op aarde je eigen ik kunt terugvinden, de stilte in je hart kunt proeven, je ziel kunt horen spreken dan ben jij hier vanuit je innerlijke kracht, Je leeft dan van binnenuit, het licht van jouw ziel landt dan in jouw aardse lichaam. Je wordt er letterlijk door bezield en in plaats van te leven van buiten naar binnen, steeds maar reagerend op de prikkels van buiten, ga je leven van binnenuit, vanuit jouw waarheid die je in stilte voelt, steeds opnieuw. Contact maken met die waarheid in jou is  waar ik het vandaag over wil hebben."

2
Maak ruimte voor engelen
Pamela channelt Maria

Onderwerp: hoe je je leert open te stellen voor de Engelen om je heen.

"Maak ruimte voor de engelen! Sta toe dat ze jou omringen met een heel zachte, lichte vibratie. Voel hoe de energie in deze ruimte oplicht door hun aanwezigheid. Ze willen je zo graag iets geven, laten delen in het licht van thuis, de sferen waar je thuishoort, de sfeer van licht waar je vandaan komt. Sta toe dat deze engelen jou een healing geven. Wij staan in een grote kring om jullie heen, we willen graag iets wegnemen van de pijn en zwaarte die je soms ervaart in je dagelijks leven, het mag wel iets minder. Het leven mag iets vreugdevoller zijn, zachter en dat begint met liefde voor jezelf"

Juni
2014

1 Wie of wat is de ziel?
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de ziel.

"Het voelen en weer herkennen van de ziel is broodnodig in deze wereld. Het is de weg terug naar huis, naar wie je bent. Vanuit het licht dat daar ontstoken wordt, dat je daar terugvindt in jezelf kun je deze wereld gaan bevruchten, bezwangeren. Nieuwe ideeën, nieuwe energie, moed en vertrouwen kunnen langs dat kanaal van een ontwaakte ziel de wereld in stromen en dat is zo nodig. Er is zoveel verdriet, zoveel pijn en lijden in deze wereld. Ik wil niet dat dat je ontmoedigt, maar je wel wijzen op het belang en de urgentie van het gaan herkennen en voelen van de ziel in je leven. Zo word je een licht, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."

2 Je Zieleplan
Pamela channelt Maria

Onderwerp: het zieleplan.

"De ziel wil jou ten diepste doordringen van jouw ware schoonheid, van de kracht en de wijsheid die in jou leven. De ziel wil jou een groot gevoel van opluchting en vreugde bezorgen. Het is goed wie je bent, je bent prachtig, je bent groeiend en lerend en daarin juist zo moedig. Je bent de dans met het leven op aarde aangegaan. Dat is iets dat ons grootste eerbied en respect afdwingt. Wij knielen voor je neer -zo is het- en willen niets liever dan dat jij je eigen grootheid beaamt en dan komen de antwoorden wel."

Mei
2014

1 Er is altijd een keuze
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: aarding.

" Voel eens hoe open jij nu bent voor het licht van je ziel en de voedende krachten van mij, de aarde. Richt je eerst op mij. Ga vanuit je knieën met je bewustzijn door je onderbenen heen je voeten in en voel de beide centra in je voeten, de energiecentra of chakra’s in je voeten. Je mag er van alles bij verzinnen, misschien zie je iets ronddraaien in je voeten. Misschien kun je er een kleur bij zien of een vorm. Zak diep in je voeten. Zijn ze verbonden met mij? Is de ene voet misschien steviger geworteld dan de ander? Kijk er rustig naar. En vraag dan aan je voeten: ‘Laat ik mij dragen door de aarde? Vertrouw ik op de aarde? Geloof ik dat er krachten zijn vanuit de aarde die mij doorlopend steunen en willen brengen waar ik moet zijn?’"

2
Buig voor jezelf!
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het belang van zelfrespect.

"Buigen voor jezelf betekent jezelf volledig aanvaarden, hoe je nu bent, jezelf laten zijn, totaal. Als een zachte uitademing laat je alles los. Volledig zijn zoals het is, dat is waarlijke nederigheid. Maar dat is niet alles. In de nederigheid, in het buigen naar jezelf zit een vertrouwen dat er in jou een kiem ligt, volmaakt, die niets anders wil dan openbreken, bloeien en groeien. Wat voedt die kiem, wat maakt haar in bloei en groei komen? Het is jouw stille aandacht, jouw koestering, jouw bewondering die deze kiem het meeste voedt. Neem een stap terug. Kijk naar jezelf. Zie het grootse en bijzondere wezen dat je bent."

April
2014

1 Het witte licht van het bewustzijn
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de invloed van ons bewustzijn op onszelf en de werkelijkheid om ons heen.

"Zak in het centrum van je hart en voel wie je bent, zuiver en eenvoudig. Vanuit dat centrum ontstaat er een wit licht. Zie maar een bol of een rond wit licht in je hart verschijnen. Het wordt langzaamaan groter. Dit licht is eeuwig, onverstoorbaar. Het is een levend bewustzijn dat ziet en waarneemt en toch wezenlijk hetzelfde blijft. Dat licht is er in mij en in jou en in iedereen om je heen. Dat is de eenheid die ons bindt. Voel hoe dit bewustzijn niets hoeft, het is er eenvoudig."

2 Hoeders van de Aarde
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: de Aarde spreekt over zichzelf en de rol van de mensheid op Aarde.

"En nu vraag ik jullie: sluit vrede met je eigen lichaam en je lichamelijkheid, alles wat het meebrengt, het fysieke, de ritmes van slapen en waken, eten en drinken, ook de emoties die je hebt en die voor mannen en vrouwen, voor kinderen en voor ouderen allemaal net even anders zijn. Aanvaard de seizoenen van het leven op aarde, alles brengt zijn eigen wijsheid voort. En waarom zeg ik dit, waarom vind ik dit zo belangrijk? Omdat ik alleen dan met jullie kan samenwerken als je weer vertrouwt op je natuur, die hele normale dagelijkse natuur en de strijd loslaat, uit je hoofd gaat. Dan kunnen er wonderen gebeuren!"

Maart
2014

1 Eenzaamheid - een noodzakelijk deel van je weg
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de noodzaak van eenzaamheid voor je innerlijke ontwikkeling.

"Veel van jullie lichtwerkers vragen zich af waarom ze zich toch zo vaak alleen voelen, eenzaam, niet begrepen door hun omgeving, hetzij in je geboortefamilie of later op school, in je werk. “Waarom overkomt mij dit gevoel van anders zijn, vervreemding”, vraag je je af, “Waarom ontmoet ik die gelijkgestemden niet die mij begrijpen, die mij verstaan?” En ik zeg jullie: het is deel van jouw weg, jouw zielepad om door een diep stuk eenzaamheid heen te gaan. Alleen op die manier kan en zal je ontdekken dat jij bedoeld bent het licht aan te steken in jezelf."

2 Oude zielen
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de psychologische gevolgen van het hebben van een hoge zieleleeftijd.

"In veel oude zielen is er een verdriet aanwezig, niet over iets bijzonders, maar een lading, een stemming op de achtergrond. En juist omdat die lading er is, omdat het niet vanzelfsprekend meer is je in het leven op aarde te storten, is er ook ruimte voor een ommekeer en dat is waar de ouderdom van nature toe leidt. Een inkeer naar binnen, een je openen naar het hart toe."

Februari
2014

1 Maar een Bloem
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: over de nacht van de ziel en de betekenis van jouw licht voor anderen.

"De nacht van de ziel is in wezen het je afkeren van het levende, stromende, voelende leven. Het doet te veel pijn, je bent innerlijk verkrampt geraakt. Er is zoveel weerstand, zoveel woede, zoveel pijn, zoveel angst dat het niet meer gaat. Het openzetten van het venster lijkt onmogelijk te zijn geworden. Je wilt dood. En met dood bedoel ik niet eens zozeer fysiek sterven, je wilt niet meer leven in de zin van voelen. Het leven brengt je zoveel pijn en wanhoop dat het verstikkend lijkt te worden en het beter lijkt te zijn om niet meer te voelen, in die zin dood te gaan."

2 Het helpen van anderen
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: hoe helpen we onze medemensen.

"Jullie krijgen een hoop beperkende gedachten mee in de loop van je leven. En jullie zijn degenen, die dit op je genomen hebben, dat er een licht in je brandt, een zielsverlangen, om de weg vrij te maken uit deze beperkende gedachten. Deze weg vrij te maken voor jezelf in eerste instantie en daarnaast ook voor anderen. Door een voorbeeld te zijn voor mensen. Als jij leeft in je licht, in de grootheid en die bruisende energie van de engel in jou durft neer te zetten, zonder beperkingen. Als je niet bang bent voor anderen, wat ze vinden, wat ze denken, wat ze verwachten. Dan word jij een engel van licht voor anderen."

Januari
2014

1 Spiritualiteit in het dagelijkse leven
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het vasthouden van je licht in het dagelijkse leven.

"Waarom is het zo moeilijk dit licht vast te houden in je dagelijks leven? Terwijl je niets liever wilt dan daarin zijn, te kunnen ontspannen, moeiteloos te kunnen zijn. Je sluit je er van af. Waarom doe je dit? Besef eerst eens dat je dit doet. Het vraagt een handeling om je af te sluiten van het licht, want van nature is het licht er. Het is niet iets wat je op hoeft te roepen, iets waar je voor moet werken of strijden, het is er al. Het vraagt om een actieve handeling om je er van af te sluiten."

2
Het Paradijs
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: innerlijk contact maken met het paradijs.

"Ik wil je mee terugnemen naar een sfeer van licht en liefde waaruit je oorspronkelijk vandaan komt.
Ik wil jullie vragen je voor te stellen dat je daar nu bent. Op deze manier verankeren wij een stukje van die sfeer hier en nu op aarde. Die sfeer, zou je kunnen zeggen, is de sfeer van het paradijs, wat jullie je voorstellen bij het paradijs. Laat maar beelden omhoog komen die beantwoorden aan jouw idee van het paradijs. Heel diep in je hart verscholen ligt die plek en er is een oud heimwee in jou naar die plaats, naar die liefde."

December 2013

1 De kunstenaar
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: het samenspel tussen de Aarde en de Ziel.

"Ik wil nu een kleine oefening met jullie doen om te gaan kijken hoe in jouw leven het samenspel is tussen Aarde en ziel, tussen boven en beneden. Dan beginnen we met het lichaam. Voel je lichaam eens heel bewust, ga uit je hoofd en ervaar je lichaam als deel van de Aarde, van mij, zoals de planten en de dieren deel uitmaken van mij. Jouw lichaam is deel van mijn wereld, mijn wetmatigheden, mijn ritmes en natuur. Voel de kracht hierin en vraag dan eens aan je lichaam: “Wat heb jij nodig, wat zou jou bijzonder goed doen, hier en nu op dit moment?” "

2 Lichtwerkerszielen
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de spirituele drijfveren van lichtwerkerzielen.

"Dus alleen door je te verbinden met de aarde – en dat wil dus ook zeggen met je lichaam in het hier en nu – kun je voelen wat goed is voor jou. Hier en nu. Het gaat er dus steeds om jezelf te gronden – contact te maken met de aarde en ja te zeggen tegen wie je bent en tegen je lichaam op dit moment – en vanuit die basis te voelen wat jij nodig hebt."

November 2013

1 Communiceren met je lichaam
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: het verbeteren van het contact met je lichaam.

"Velen van jullie verlangen ernaar de taal van je lichaam te snappen, te begrijpen welke boodschap het lichaam voor je heeft. Jullie zijn gewend te denken en boodschappen via het denken te willen oppikken en analyseren. Maar het lichaam werkt niet zo, bevindt zich in een andere laag van zijn zoals de natuur buiten je: de bomen, de planten, de stenen, de dieren denken niet."

2 Weten en ervaren
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: ons innerlijk oer-weten tegenover de angsten die veroorzaakt worden door het leven op Aarde..

"Vele malen zijn jullie hier al geweest, als mensen belichaamd in de materie, en hebben jullie weerstand ontmoet. Hebben jullie ervaren hoe het is om afgezonderd te zijn, om isolement te kennen en niet geaccepteerd te worden volgens de algemene normen en standaarden.
Dus jullie komen hier met een angst in je geheugen, een herinnering aan verstoten zijn. En dit leeft in jullie allen sterk zonder dat je precies weet waar het vandaan komt. Het is heel vaak dieper dan alleen dit leven."

Oktober 2013

1 Ontvang je ziel op Aarde
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: hoe we op Aarde beter in contact met onze ziel kunnen komen.

"Wanneer je op aarde indaalt in een lichaam, vergeet je heel veel. Dat is ook de bedoeling, want je bent hier vooral om te leven, te groeien en te ervaren vanuit een aards bewustzijn, als mens. Want je hoeft niet alles te weten. Dat zou in zekere zin het spel bederven, want het is de bedoeling dat je hier in de diepte ervaart wat mens zijn betekent en van daaruit ontdekt waarvoor jij echt leeft, wat jou vervulling geeft, wat jouw leven diepte en inspiratie geeft en plezier."

2 Het samenspel tussen ziel en Aarde
Pamela channelt de Aarde.

Onderwerp: de wisselwerking van de energieën van onze ziel en die van de Aarde.

"Wanneer je dus besluit echt vanuit je ziel te willen gaan leven, betekent dat niet alleen dat je je afstemt op je innerlijk licht, op de stroom van boven naar beneden. Het betekent ook dat je je afscheidt van de oude energieën die nog werkzaam zijn in de samenleving. Het is dus een dubbele beweging die je maakt. Je breekt met het oude en door contact te maken met je ziel zet je een stap in een nieuwe wereld die bedoeld is langzaam op aarde te groeien, werkelijkheid te worden."

3 De stroom van ontvangen in je leven
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: leren ontvangen.

"De diepste vorm van ontvangen, is jezelf aannemen, jezelf aanvaarden zoals je bent. Met dit licht dat in jou is, kijken naar je menselijkheid, je gevoelens, je emoties, je angsten of je koppigheid en dat met zacht en neutraal licht omringen. Dan pas creëer je een vruchtbare bedding om te ontvangen."

September 2013

1 Vertrouw de Aarde
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: het herstel van ons vertrouwen in de Aarde.

"Nu zijn de emotionele wonden die jullie hebben opgelopen, wonden geweest die je hier op Aarde zijn toegebracht, die hier op Aarde zijn ontstaan. Die kunnen in dit leven zijn ontstaan en vaak ook in vorige levens. Omdat ze hier op Aarde zijn ontstaan, ben je de Aarde in je ziele geheugen gaan associëren met een gewelddadige plek, een plek die ruw, beangstigend, dreigend is."

2 De waarde van dualiteit   
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de betekenis van het ervaren van dualiteit.

"Want doordat je in het diepe duikt, kennis maakt met dualiteit, jezelf daarin verliest en maskers en pantsers bouwt, ontstaat er een diep proces waardoor de ziel ontwaakt op een manier die ze anders nooit had  kunnen ervaren."

3 Stappen in de omgang met angst
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het omgaan met angst.

"Angst in een subjectieve werkelijkheid. Heel vaak heeft ze niks te maken met de wereld om je heen maar heeft ze te maken met hoe jij dingen beleeft en herinneringen die het in je oproept. Ga maar eens na."

Augustus 2013

1 Tweestrijd
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: de innerlijke strijd tussen onze verlangens en onze angsten.

"Het licht is niet beter dan het duister. Dat wil ik graag toelichten. Jullie denken vaak dat het lichtste deel van jou, dat vervuld is van eenheid, vrede, licht voorrang heeft boven het ‘duistere’ deel, dat bang is, zich verzet of wantrouwt, zich misschien wil verbergen en helemaal niet van plan is zich bloot te geven. Kijk eens goed naar dat zogeheten duistere deel van jezelf. Wanneer je het benadert met zachtheid en begrip transformeert het."

2 De kapitein, het schip en de zee
Pamela channelt Maria

Onderwerp: onze manier van zijn op Aarde.

"Ik ben een moeder geweest in mijn leven op Aarde. De moeder van Jeshua, en ik heb geleerd de ultieme proef van mij was om te leren echt moeder te zijn. En dat wil zeggen : onvoorwaardelijke acceptatie van het kind dat bij je hoort."

Juli 2013

1 De bloemen van de aarde
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: de innerlijke schoonheid van de mens.

"Jullie zijn de bloemen van de aarde. Jullie dragen in je wezen een schoonheid van hoge trilling, een liefde voor de aarde, alles wat leeft hier; de bomen, de wind, het gesteente, alles is jullie dierbaar. Jullie zijn verbonden met het geheel op aarde. En jullie zijn de bloemen van de aarde, in jullie uitstraling, in jullie lach, in jullie blik vertellen jullie van een trilling, een innerlijke beschaving, een vreugde die aanstekelijk werkt op alles en iedereen die ervoor openstaat."

2 Alleen jij kunt jezelf redden
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: liefde en gebrek aan liefde op Aarde.

"Om een evenwichtige liefdesrelatie te creëren met de mensen om je heen is het dus heel erg nodig een stap terug te zetten in jezelf, je eigenste licht te gaan herkennen en voelen. Alleen op die basis kan er weer een relatie ontstaan met een ander die wordt gedragen door verwondering, overvloed, nieuwsgierigheid en niet door nodig hebben, vastklampen, afhankelijk worden van de ander. Dit is de grootste bron van problemen in relaties; dat je je innerlijke wanhoop of eenzaamheid erdoor probeert op te lossen."

3 Het innerlijk kind en het lichaam
Pamela channelt Maria

Onderwerp: de verhouding tussen ons hogere zelf, het innerlijke kind en ons lichaam.

"Velen van jullie beleven spiritualiteit als iets dat te maken heeft met het hogere deel in jou, de ziel in jou, maar echte spiritualiteit gaat erom dat je de brug slaat tussen dat hogere deel en het kinddeel, het menselijke deel in jou. Als dat doorstraalt raakt van jouw licht, jouw begrip, jouw erbarmen kan je echt gaan leven op aarde vanuit je hart, vanuit je ziel"

Juni 2013

1 Omgaan met traumas
Pamela channelt Maria

Onderwerp: de omgang met getraumatiseerde delen in onszelf.

"Een trauma of een shock bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de emotionele pijn, de angst, het verdriet, de nood, die een reactie was op een ervaring van afwijzing of geweld, een pijnlijke dood, heel veel angst, je kunt je er van alles bij voorstellen. Dus er is een gebeurtenis in het verleden die heel veel emotionele pijn veroorzaakte. Die emotionele pijn is één deel van het trauma. Het tweede deel van het trauma bestaat uit de reactie op die emotionele pijn, namelijk het niet kunnen toelaten, het je gedwongen voelen je ervoor af te sluiten, omdat het te veel en te groot is."

2 De helende kwaliteit van het kind
Pamela channelt Maria

Onderwerp: de helende kracht van ons innerlijk kind.

"Jullie mogen meer als kinderen zijn. Dat geeft je de sleutel tot de waarheid van binnen. Een kind is oorspronkelijk, spontaan. Voel hoe dit kind de uitersten in zich draagt. Ze kan een engel worden en met diepe compassie naar een ander kijken en ook naar donkere plekken in zichzelf. Het kan zich daar liefdevol en teder overheen buigen, naartoe buigen met aandacht en zorg en het tegelijk ook loslaten."

3 Lichaamsbeleving
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: onze houding ten opzichte van ons lichaam.

"En ook ziekte en gezondheid worden beoordeeld in deze termen; met het zieke lichaam is iets mis, het moet gemaakt worden, gerepareerd. Het lichaam is hier dode klei, of een, in de zin van, een mechaniek. Het is niet van zichzelf uit bezield met een Weten, of een levend Licht. Jullie leven dus in een dualistische traditie en dat wat je het meest nabij is, waar je dag in dag uit in leeft en woont, je lichaam, dat is je lichaam, dat is dus helemaal niet meer zo natuurlijk, om daar intiem contact mee te hebben. Het is van je vervreemd geraakt."

 

Mei 2013

1 Het pantser
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: het loslaten van de verdedigingsmechanismes tegen de ziel.

"Er is dus een gevecht gaande in jullie als mens. De oude herinneringen die je hebt opgeslagen in je ziele geheugen maken dat je je verzet tegen je ziel. “Ik moet mij beschermen, ik kan mij niet weer openstellen, ik zal opnieuw pijn en afwijzing ervaren en dat wil ik niet nog een keer meemaken. Want dat heeft mij ten diepste verwondt.” Aan de andere kant het grote verlangen naar thuis, wat je niet kunt negeren. Deze tijd is bijzonder, omdat het verlangen naar de ziel in veel mensen sterker wordt dan de behoefte om zich te verdedigen."

2 Lichtwerkers en geld
Pamela channelt Jeshua
 
Onderwerp: lichtwerkers hebben vaak negatieve associaties met geld. Hoe lossen ze die op?

"Eenvoudig kunnen genieten van je lichaam, intiem contact met een ander, van een goede maaltijd,schoonheid in je omgeving is deel van het mens zijn en het waarderen van de Aarde. Dat mag en is natuurlijk en goed. Geld is een van de middelen die je op Aarde en in deze tijd en maatschappij nodig hebt om dit genieten tot stand te brengen. Zodra het over geld gaat blokkeren heel veel van jullie innerlijk. Geld associëren jullie met de werkelijkheid waarmee je zo lang hebt gestreden, met macht, onderdrukking en egoïsme."

3 De dans van het mannelijke en vrouwelijke
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de innerlijke balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie.

"Je zou kunnen zeggen dat de mannelijke energie in een ziel de uitgaande energie is, die nieuwe grenzen wil onderzoeken, die avontuurlijk is en zich wil manifesteren op nieuwe gebieden. De vrouwelijke energie is de energie van thuis, van de oerbron die je in jezelf meeneemt als je op reis gaat. Maar in het begin van je reis, voel jij je verdwaald en gedesoriënteerd. Je hebt beide krachten, beide energieën in je. De mannelijke kracht die naar expansie zoekt, het nieuwe zoekt, de ervaring in wil duiken, en de vrouwelijke energie die als een ankerpunt de energie van thuis vasthoudt in je."

April 2013

1 De innerlijke tempel
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: onze innerlijke plaats van rust, stilte en wijsheid.

"Voel de vrucht van die lange reizen, de gerijpte wijsheid in je hart, het zachte kijken waartoe je nu in staat bent. Niet oordelend, maar liefdevol en zachtmoedig. Zo kijk je naar de anderen hier om je heen. Het valt je nog wel eens zwaar om ook naar jezelf te kijken vanuit die lichte, zachtmoedige toestand van waaruit je weet dat je eeuwig bent, compleet, niets te verliezen hebt. Neem die zachtheid, die zachte blik naar jezelf, het gevoel dat je goed bent zoals je bent straks mee terug naar het dagelijks leven op Aarde. Voed jezelf daarmee in het leven van alledag."

2 Het vuur van transformatie
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: onzde innerlijke kracht om dingen te transformeren.

"Ieder van jullie heeft dit verlangen in zijn of haar ziel. Wat gebeurt er nu op het moment dat je daarnaar gaat luisteren en echt een andere weg gaat bewandelen te midden van een menselijke maatschappij die nog niet helemaal klaar is voor de verandering, die ten dele nog vasthoudt aan het oude en bekende, de macht en de onmacht, de strijd en de angst?"

3 De tuin van Eden
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: onze incarnatiereis.

"Ik wil jullie terugnemen naar de periode van het Paradijs, de tuin van Eden, waar in de Bijbel naar wordt verwezen. Als een tuin waarin Adam en Eva, de eerste mensen, leefden. Ik vraag jullie alles los te laten wat hierover in de traditie wordt verteld. Jullie waren daar in die tuin. De aarde was overvloedig. Er was zoveel leven dat ontkiemde en nieuwe wegen zocht. Allerlei vormen ontwikkelden zich, in het planten- en in het dierenrijk, in het gesteente en mineralen rijk. Vol van leven was de jonge aarde en jullie waren daarbij. Maar niet als mensen. Als etherische wezens in een engelgedaante waren jullie daarbij. Jullie zweefden als engelen over de aarde en bevruchtten haar met jullie gedachtevormen, met jullie inspiraties."

 

Maart 2013

1 Het vuur van je Ziel
Pamela channelt Maria
 
Onderwerp: contact met de ziel.

"Het is niet, wat sommigen van jullie denken, het materieel worden, het vorm krijgen wat de ziel benauwt. Het is wanneer de materie, de realiteit van de Aarde of derde dimensie niet openstaat voor de ziel, niet ontvankelijk is voor haar vuur dat het leven hier benauwend aanvoelt, dat het lichaam of het hier zijn je als een gevangenis voorkomt."

2 De kracht van Thuis
Pamela channelt Jeshua 

Onderwerp:  het weer bewustworden van onze oorsprong en de gevolgen daarvan.

"Oorspronkelijk is er geen verschil tussen jou en de wereld om je heen. Je bent volstrekt vrij. De wereld is niet een tegenkracht of een bron van weerstand, maar louter een afspiegeling van wat er in jou leeft. Stel je voor dat je in zo’n gebied bent, waarin alles wat jij van binnen voelt van buiten zichtbaar wordt en dus je dromen en je wensen onmiddellijk gestalte krijgen. Wat zou je als eerste wensen? "

3 De samensmelting van engel en kind
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de verhouding tussen het engel-zelf en het innerlijke kind.

"In de literatuur, in jullie esoterische literatuur wordt  gesproken van Lemurië, een tijdperk of een beschaving die heel ver terugligt in de tijd, en dat is eigenlijk de juiste naam voor deze fase van jullie ontwikkeling, het engel zijn. Het is je Lemurische Zelf, het engel-zelf, dat hoedend , beschermend en liefhebbend aanwezig was bij het zich ontluikende leven. Niet alleen op Aarde, maar ook op Aarde. Jullie waren op meerdere plaatsen in het universum aanwezig in de gedaante van een engel. En dit doorstraalde jullie met vreugde. Het geven, het verzorgen , het hoeden van het leven."

Februari 2013

1 Wees niet bang voor het oude
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: omgaan met de ballast uit het verleden.

"En wanneer er oude stemmen van angst in je bewustzijn omhoog komen die je vertellen dat je iets niet kunt of mag, dat je tekort schiet, faalt, mislukt, eer dan zelfs die stem. Kijk ernaar vanuit een nieuwe energie. Stel je voor dat je je hand uitreikt naar die stemmen van angst of oordeel en dat je hen eenvoudig zegent met je hand: “Het is goed, ik heb je gehoord, gezien”. Al die stemmen namelijk zijn niet alleen van jou, maar behoren tot het collectieve verleden van de mensheid."

2 Een stap terug
Pamela channelt Maria

Onderwerp: het omgaan met het leven in twee werelden: de oude en de nieuwe Aarde.

"Je kunt maar zo lang deel uitmaken van twee werelden, het gaat je op een gegeven moment innerlijk verscheuren. Durf daarom afscheid te nemen van mensen of situaties die je terugtrekken in het oude. Besef diep van binnen dat je jezelf en die ander daarmee een dienst bewijst, omdat je nog sterker gaat leven vanuit het nieuwe en er een voorbeeld van wordt."

3 De kracht van het zijn
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de betekenis van de Christusenergie.

"Ik wil jullie meenemen naar de tijd waarop ikzelf op aarde was, in mijn incarnatie als Jezus of Jeshua. Want ik was dezelfde als jullie. Ik was een engel die mijn licht wilde manifesteren op aarde in een tijd waarin het nodig was om de zaadjes te planten voor een nieuw bewustzijn. In die tijd kon ik slechts een sluimerend bewustzijn vestigen. Het was aan jullie – mijn dierbaren, mijn broeders en zusters – om deze energie verder tot bloei te laten komen."

Januari 2013

1 Manifesteer je zielelicht
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: hoe manifesteer je je zielenlicht op aarde.

"Aarding staat helemaal los van in de wereld zijn, je daar manifesteren, succes hebben, het redden, je aanpassen. Dat is niet aarding. Dat is eerder meegeven met de angst en traditionele vormen van macht en autoriteit. "

2 Transformeer het diepste stuk
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de transformatie van donkere stukken in jezelf.

"Met transformeren bedoel ik niet aan jezelf werken in de zin van terugduiken in het verleden of alles willen uitpluizen en analyseren, maar herkennen wat er aan de hand is en dit door het licht van jouw ziele bewustzijn laten stromen"

3 Omgaan met ziekte 
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de betekenis van ziekte.

"Ziekte is iets wat door alle lagen, door alle lichamen heen, verstaan moet worden. Het is niet iets alleen van de spirituele laag, het gaat niet alleen om spiritueel begrip, en het gaat zeker niet om verstandelijk begrip, hoewel het soms iets kan helpen. Maar de diepste uitdaging is om op emotioneel niveau de ziekte werkelijk te begrijpen, te verstaan. De boodschap die erin ligt, te voelen, zodat er werkelijk een nieuwe geboorte plaatsvindt, en een nieuw seizoen in je leven zich kan ontvouwen."

December 2012

1 De boodschap van het duister
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de betekenis van de nacht van de ziel.

"Alle pijn die je hebt verzameld in dit en vorige levens, heeft jouw zegening nodig om los te laten. Pas dan kan je de drempel over, vrij en licht als de engel die je in wezen bent."

2 Bagage
Pamela channelt Jeshua

We zijn belast met ons verleden. Het wordt tijd om deze oude bagage los te laten.

"Kijk eens goed naar je bagage.  Stel je voor dat je rug behangen is met tassen, zakken, rugzakken, bagage. Stel je voor dat je gaat zitten en al de bagage om je heen uitstalt. En, je eert je bagage, je schopt niets weg. Dit zijn hele rijke ervaringen geweest die waardevol zijn, die je veel hebben bijgebracht. Dus pak elk bagagestuk met eerbied vast, en stal het uit om je heen in een cirkel."

3 Ziekte en emoties
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de relaties tussen onze emoties en onze lichamelijke gezondheid.

"Als je intuïtief steeds in contact zou staan  met de stroom van gevoel in je, en als je je emoties weet te plaatsen en te herkennen, en ze daarmee kunt integreren, zou je niet ziek hoeven te worden. Ziekte ontstaat vaak daar waar de emoties in jezelf niet gehoord of gezien worden door jouw eigen bewustzijn."

November
2012

1 Liefdesrelaties
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: liefdesrelaties.

"Jezelf te kennen, van de hoogste hoogten tot de diepste diepten. Zo kom je thuis bij jezelf, en dan is er ruimte voor de ander in zijn of haar eigenheid. Dan probeer je niet meer via de ander thuis te komen, maar dan deel je het thuis wat je in je hart draagt met de ander, het wordt een samen vieren, een samen delen. En dat, dat is een helende relatie. Of dat nu met een partner is, of met een vriend of met een kind. Het maakt in wezen niet uit."

2 Het loslaten van de oude wereld
Pamela channelt Jeshua

We zitten voor een deel nog erg vast in de energieën van de oude wereld. Hoe bevrijden we onszelf hiervan?

"En op het moment dat je uitbreekt, of dat je voelt dat je moet uitbreken, dat het bijna niet anders meer kan, omdat je anders je ziek, naar, of depressief voelt. Op dat moment dat je dus gaat groeien en openstaan voor de liefde, voor het hart, dan komen ook de demonen je plagen. En het zijn niet zozeer demonen van buiten, de ergste demonen leven van binnen. Het zijn de stemmen van angst die je vermanend toespreken. Doe dit niet, houdt je maar liever klein."

3 De weg naar huis
Pamela channelt Maria Magdalena

Ondewerp: contact maken met je eigen licht, het licht van thuis.

" Voel eens  voor jezelf waar jij staat in relatie tot je thuis, de bron waaruit je voortkomt. Stel je maar eens voor, een stralend licht, een zon die op je schijnt. De stralen van die zon verwarmen je hart, je ziel. Het is de energie van thuis die je voelt en die jou roept. Ze maakt je blij en zorgeloos."

Oktober
2012

1 De innerlijke rechter
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: onze voortdurende zelfkritiek.

"Maar de angst die jullie begeleidt, bijna altijd, is niet een reële angst. Die komt voort uit het constante be- en veroordelen van jezelf, waardoor er uiteindelijke steeds een basaal gevoel van niet goed zijn in je leeft. Van het beter moeten doen en je dus opgejaagd voelen, onder druk gezet. Een soort negatieve motor die steeds op de achtergrond bromt en onrust veroorzaakt en je het gevoel geeft je niet echt te kunnen ontspannen."
 

2 Besef wie je bent
Pamela channelt Jeshua

Als we hier op Aarde incarneren vergeten we wie we werkelijk zijn, deze channeling herinnert ons daaraan.

"Jij bent niet die gevangene, opgesloten in de tijd in het verleden, verstard in een expressie van pijn die niet van het heden is, maar van ooit, vanuit het verleden. Jij bent het levende licht dat dit waarneemt. Laat het maar stromen en bewegen. Dit licht is oneindig groot. Het is er altijd."

3 Leven vanuit je hart
Pamela channelt Maria Magdalena

"In je hart blijven, je eigen grootheid omarmen, in openheid er zijn bij de ander, brengt een nieuwe weg vol verrassingen, vol wonderen. Oordelen maken plaats voor nieuwsgierigheid, vertrouwen. Stel je eens voor hoe het zou zijn wanneer je het leven zo zou benaderen, elke dag weer. Je staat op en maakt contact met je hart, de toegang tot je ziel."

September
2012

1 De rugzak
Pamela channelt Jeshua

Deze channeling staat op de site.

2 Lust
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: de relatie tussen seksualiteit en spiritualiteit.

"Er is veel verwarring over seksualiteit in jullie samenleving. In wezen kan zich in de ontmoeting tussen man en vrouw een gebied openen van een gewijde stilte, waarin je je opgetild voelt naar iets wat jou als mens overstijgt. Je kunt het de ziel noemen, het maakt niet uit hoe je het noemt. Het grappige of opmerkelijke is dat die geheiligde ervaring niet lijkt op lust, maar dat lust, het verkennen van elkaar op lichamelijk gebied wel de ingang vormt tot die zielenontmoeting."

2 Leef vanuit je kern
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: leven vanuit het hart.

"Waarom is het moeilijk om contact te maken met die oerstroom van het leven, die buiten het hoofd omgaat? Dat komt omdat je ontmoedigd bent geraakt. Al van jongs af aan wordt jullie geleerd meer te vertrouwen op het hoofd dan op je gevoel, je emotie, je hartstocht. Vaak wordt mensen geleerd dat die gevaarlijk zijn, beheerst moeten worden."

Augustus
2012

1 Het zondige kind
Pamela channelt de Aarde.

In de loop van de geschiedenis zijn we het mees spontane en ongedwongen deel van ons zondig gaan vinden. Wat kunnen we hier aan doen.

"Ooit is mensen geleerd dat dit deel van hen - dit zonnige, genietende, levende, wilde deel – het meest zondige was; iets waarvoor je je moest schamen of schuldig voelen, iets wat beheerst moest worden of overstegen, getranscendeerd. Dat is een omkering van de feiten, want het is juist dit stralende, spontane deel in jou, jouw levenslicht, dat het meest spirituele deel van je is, dat hier komt om te dansen met het leven, het te ervaren, te onderzoeken."

2 Omgaan met de oude energie
Pamela channelt de Aarde

Hoe gaan we met de energieën van de oude aarde om? Hoe transformeren we die?

"Wat is die oude energie eigenlijk, wie of wat is zij, waar is zij? Deze zit in mensen. Deze zit in de mensen die de oude wereld opgebouwd hebben of in stand houden. Echter, die mensen zijn mensen zoals jij. Ook zij zijn op zoeken en voelen zich maar al te vaak verdwaald, verloren en eenzaam binnen de oude systemen."

3 Ga uit je hoofd!
Pamela channelt de Aarde

We zitten te veel in ons hoofd. In deze channeling wordt uitgelegd wat de nadelen hiervan zijn en wat we hieraan kunnen veranderen.

"Als je opgesloten bent in je hoofd, is er een verlorenheid, een eenzaamheid, een afscheiding in je bewustzijn en een gebrek aan zin in je leven. Aan levens-zin. Het is dan eigenlijk niet vreemd dat mensen zich gaan gedragen op een manier die ontwortelend werkt voor henzelf, voor anderen en voor mij, de Aarde. Er is angst in mensen die vanuit het hoofd leven, en er ontstaat dan een behoefte aan controle om die angst weg te nemen of te verdoezelen, maar dat lukt uiteindelijk nooit via het hoofd, via het denken."

4 Een brug naar de mannelijke energie
Pamela channelt Maria Magdalena

Onderwerp: Het herstel van de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie.

"De wedergeboorte van de vrouwelijke energie is net zo goed de wedergeboorte van die mannelijke energie in deze tijd. Het innerlijk gaat altijd vooraf aan het uiterlijk. Als mannen en vrouwen innerlijk weer vrede kunnen sluiten in zichzelf tussen man en vrouw, dan wordt dit uiteindelijk ook in de wereld zichtbaar."

5 Beelden van onwaardigheid
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: de valse beelden van onszelf waar we mee opgroeien, en die onze eigenwaarde aantasten.

"En wat gebeurt er met de eigenwaarde van mannen en vrouwen als zij zich zo eenzijdig moeten verbinden met eigenlijk hele platte karikaturen van mannelijkheid en vrouwelijkheid? De man krijgt vaak een vals ego opgedrongen; hij moet zich bewijzen. Hij moet presteren, hij moet handelend aanwezig zijn. En de vrouw krijgt ook een vals ego opgedrongen; ze moet lief, aardig, dienstbaar en gevend zijn. Zodra beiden zich van een andere kant tonen, komen er gevoelens van schuld, schaamte, niet goed genoeg zijn, omhoog ."

6 De liefde van de Aarde
Pamela channelt de Aarde

Onderwerp: de onvoorwaardelijke liefde van de Aarde voor de mensheid.

"Voel de kracht van mijn liefde voor jou. Je bent mijn kind. Ik draag je als een moeder. Ik zou willen dat je mij ervaart en aanvaardt als de dragende energie in je leven. Niet het hoofd, het denken, wat jullie zo sterk is aangeleerd, is de dragende kracht in je leven. Uiteindelijk is mijn energie dat. Niet op een sturende, willende, bepalende manier, maar in een natuurlijk ritme. Daar waar jouw ziel zich verbindt met mij, in stromende overgave aan het leven, kunnen wij samen dansen en leven en ervaren."

Juli
2012

1 Vastzitten
Pamela channelt Jeshua

Wat is er met ons aan de hand als we het gevoel hebben helemaal vast te zitten? Wat kunnen we hieraan doen?

"Als je vastzit dan kunnen er twee dingen gebeuren: of je bevrijdt jezelf, of je komt nóg vaster te zitten en nóg vaster tot je op een punt komt dat je zo vastzit, om het maar zo te noemen, dat er iets moet gebeuren. Energetisch staat het leven nooit stil, dus je zult dan een gebeurtenis aantrekken of er zal innerlijk iets losbreken, waardoor je gedwongen wordt het over een andere boeg te gooien."

2 Jullie zijn klaar
Pamela channelt Jeshua

We denken steeds dat we niet klaar zijn. Dat er nog van alles moet gebeuren voor we ècht aan de slag kunnen. In deze channeling wordt uitgelegd dat we wèl klaar zijn.

"Hoe is het mogelijk dat jullie hier weer staan met een kloppend hart, met idealen en verlangens. Geef dààr eens antwoord op. Mìjn antwoord is dat jullie liefde, schoonheid, licht, onuitputtelijk is. In werkelijkheid heb je de eenheid nooit verlaten. Jullie zijn dragers van eenheid op aarde. Jullie komen dat veld van licht hier kanaliseren, hier verankeren in deze werkelijkheid, omdat je diep van binnen weet dat je licht bènt. Dat niets of niemand je kan vervreemden van de waarheid en daarom ben je hier."

3 Communiceren met je ziel
Pamela channelt Jeshua

"De ziel is geen macht buiten jou, de ziel dient jou. Ook dat klinkt jullie vreemd in de oren, want je bent gewend te denken: ik moet mijn ziel dienen, het hogere in mij. Maar de ziel dient net zo goed jou, ze wil jou doorstralen, optillen, thuisbrengen, inspireren te doen wat je werkelijk wilt en gelukkig te worden op aarde als mens. Nodig die energie nu eens uit voor jezelf, de vreugdevolle energie van je ziel. Laat je erdoor omringen, voel de zachtheid ervan."
 

Juni
2012

1 Leven en werken op de nieuwe Aarde
Pamela channelt Jeshua

Onderwerp: De energetische werkelijkheid van de nieuwe Aarde en hoe we deze kunnen manifesteren.

"Zij (de nieuwe Aarde) is een energetische werkelijkheid die als het ware als een raster of een grid over de oude aarde heen ligt. Je kunt switchen tussen beide en dat doen jullie ook. Soms heb je contact met het licht en de overgave in je hart, je voelt je bezield en geïnspireerd, je voelt dat je gewoon mag zijn, dat dat genoeg is. Dan maak je contact met de Nieuwe Aarde. "

2 Eenheid en polariteit
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: Op het niveau van de ziel is er eenheid, in de aardse werkelijkheid polariteit. Vooral de polariteit tussen man en vrouw. Hoe kunnen we die overstijgen?

"Stel je eens voor een lijn in de vorm van een liggende acht en laat dat symbool door jou en je partner lopen. Jij aan de ene kant, je partner aan de andere kant. Op een bepaald niveau zijn jullie gescheiden wezens. De twee delen van de acht zijn op een bepaald niveau gesloten. Twee ovaaltjes zou je kunnen zeggen die tegen elkaar liggen. Maar op een dieper niveau is het één lijn, één energiestroom. Kijk eens of je de energie kunt voelen stromen tussen jullie in de vorm van zo’n liggende acht, het symbool van oneindigheid. "
 

3 De Diamant
Pamela channelt Maria-Magdalena

Onderwerp: Channelen.

"Channelen is niet nieuw voor jou. Je hebt dat al vele malen eerder gedaan. Op verschillende manieren, verschillende vormen nam het aan, maar het was iets vertrouwds en natuurlijks voor jou. En ik vraag je nu contact te maken met dat vertrouwde en natuurlijke wat channelen voor je had in die vorige levens, of noem het andere levens."

Mei
2012

1 Het ene en het vele
Pamela channelt Jeshua

De wereld van het ene is de innerlijke wereld, de wereld van het vele de uiterlijke, de wereld van de vormen. De channeling gaat over de verhouding tussen beide.

"Deze stroom van het Ene is niet aan vorm gebonden, het is noch mannelijk , noch vrouwelijk, noch licht, noch donker, noch groot, noch klein , het ontsnapt alle predikaten, alle categorieën,  en toch ontspringt alles uit die stroom.
En als zij bij je komt, dan voel je opluchting, ontspanning, heel je wezen ontspant zich, want je voelt dat alles wat je nodig hebt er al is, het is er allemaal. Je hoeft nergens heen, je bent er al, je bent opgenomen in die stroom, alles aan jou is gezegend, en welkom in deze stroom."

 

2 De nieuwe tijd is begonnen
Pamela channelt Jeshua

 Het onderwerp is de spirituele betekenis van de huidige crisis.

"De werkelijkheid van de oude aarde zie je ineenschrompelen, in elkaar storten. Je kunt het alle dagen zien gebeuren. Op het nieuws, in de gebeurtenissen die zich op wereldniveau afspelen, maar ook heel klein in jullie midden, mensen om je heen die in een crisis geraken. Ogenschijnlijk door omstandigheden buiten hen, rampspoed op financieel gebied of op relationeel gebied of op gezondheidsgebied. Al die gebeurtenissen werken als katalysatoren, als wakkerschudders die je dwingen heel diep naar binnen te gaan en te gaan kijken wat daar is."

2 Het oog van de orkaan
Pamela channelt Maria Magdalena

 Onderwerp: het vinden van innnerlijke rust in de overgangstijd.

"Jullie staan aan het begin van deze ommekeer in het bewustzijn, en nu is een intense tijd. Een periode waarin veel mensen ten diepste worden uitgedaagd, te kiezen:  mee te gaan in een neerwaartse spiraal van angst, wanhoop, verlorenheid, of los te laten en open te staan voor iets nieuws, wat je nog niet kent, wat je nog niet kan kennen, maar wat je thuisbrengt."

April
2012

1 De energie van je hart
Pamela channelt Jeshua
 
De energie van ons hart is de energie van ons thuis. Deze channeling laat zien hoe we dat licht van thuis hier kunnen laten stralen.

"Op aarde word je eigenlijk systematisch afgeleerd te geloven in je grootheid, in wie je bent, je licht, je creativiteit, je scheppingskracht. Je word klein gemaakt door de ideeën en overtuigingen die hier al eeuwenlang heersen op aarde.
Toch ben jij hier gekomen. Waarom? Waarom wilde je hier zijn?
Als hier energieën leven die niet resoneren met wie jij ten diepste bent? Negatieve overtuigingen, valse ideeën, waarom ben je hier gekomen?
Je bent hier in gesprongen omdat je de aarde en alles wat op haar leeft, liefhad."

2 De derde weg
Pamela channelt Jeshua
 
De derde weg is de weg van het laten zijn. In deze tekst wordt uitgelegd waarom dit de weg is naar innerlijke groei.

"Maar jullie vragen je dan af: hoe kan dat dan? Hoe kan het loutere bewustzijn van jezelf en je gemoedsbewegingen verandering brengen, mij innerlijke vrede brengen? Je moet je realiseren dat bewustzijn iets heel krachtigs is. Het is veel meer dan een passief registreren. Bewustzijn is een intense scheppende kracht. "
 

3 Macht en onmacht in de vrouwenziel
Pamela channelt Maria-Magdalena

De problemen van de vrouwelijke energie in deze tijd worden hier besproken.

"Als je naar de vrouwelijke aura zou kijken, heel globaal, als een energie gestalte die het hele collectief van de vrouwelijke geest samenvat, dan zal je zien dat er in het gebied van de buik, in de vrouwelijke energie, een gat is geslagen. Bij de onderste energie centra, die  aan de onderkant van de ruggegraat zich bevinden, het stuitje, het centrum bij de navel, de zonnevlecht, dit hele gebied van de buik is op een bepaalde manier ontkracht en leeg geworden. Er heerst daar in veel vrouwen, soms zonder dat ze het weten, een diep gevoel van onwaardigheid, minderwaardigheid, onzekerheid. Te vertrouwen op de vrouwelijke buikkracht is ongewoon geworden, want die buikkracht, dat is wel wat. Dat is niet een zachte poezelige energie, dat is een ferme krachtige wetende wijsheid, die diep haar wortels slaat in de aarde, en geen poespas duldt."

 

Maart
2012

1 De boom en de roos
Pamela channelt Maria

Mensen worden op zo'n manier opgevoed dat de innerlijke relatie met de hemel verstoord raakt. Deze channeling gaat over het herstel van die relatie.

"In jullie maatschappij wordt nog niet erkend, niet  ten volle dat als je begint aan een aards leven dat je een volgroeide ziel bent met bagage uit het verleden met rijkdom en wijsheid die niet van de aarde is, die vanuit een hele andere sfeer komt. En als dit ontkend wordt, neemt het aandeel van de wereld,  krijgt de wereld een veel te groot gewicht in de relatie binnen/buiten. Zo gebeurt het dat het kinderbewustzijn langzaam ondergedompeld wordt in een serie van illusies die jullie aangepraat krijgen en die te maken hebben met allerlei overtuigingen en angsten die van generatie op generatie zijn overgeleverd."
 

2 Maak jezelf groot
Pamela channelt Maria-Magdalena

Channeling waarin we worden opgeroepen om weer te gaan geloven in onszelf.

"Jij bent een kind van het universum, een kind van het oneindige heelal. Eeuwen- en eeuwenlang heb je rondgereisd door de verste uithoeken van de kosmos, je hebt tijd en ruimte getrotseerd, je bent eeuwig in je kern. En dan ga jij je laten vertellen, door maatschappelijke beelden om je heen, wat er wel of niet voor jou kan en mogelijk is? Dat is te gek voor woorden, dat is onwaar. Voel je eigen diepte, wees niet bang “hoog” over jezelf te denken, je mag er helemaal zijn, met al je kracht en al je fantasie, en al je droomwensen voor een andere, liefdevollere wereld."

3 Het grote en kleine in jezelf
Pamela channelt Maria-Magdalena.

In deze channeling worden innerlijke blokkades onderzocht.

"Heb geduld en zachtheid voor dat wat je blokkeert. Het mag er zijn, het is goed.
Ten diepste leeft in jullie allen, zonder uitzondering, een gevoel van onwaardigheid, dat je hebt meegekregen van de energie die op aarde lang heeft geheerst. Een energie van macht en onderdrukking. En jullie kampen allemaal met de erfenis hiervan. Ergens in je onderste chakra’s kom je die overtuiging tegen: ‘ik ben onwaardig, niet goed genoeg zoals ik ben’. En daar ligt de sleutel voor jullie allemaal."

 

Februari
2012

1 Macht als overlevingsmechanisme
 
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling wordt uitgelegd dat verlangen naar macht voorkomt uit angst.

"Macht is een overlevingsmechanisme. Het is wat je probeert te doen als je in wezen radeloos bent van angst. Ik wil je uitnodigen eens te voelen wat macht met je doet in je lichaam wanneer je probeert controle te houden over het leven. Je gevoelens op orde te houden. Het leven dus manipuleert. Vraag het eens aan je lichaam. Hoe manifesteert macht zich in mijn lichaam?"

2 Kiemen van Licht
 Pamela channelt Maria Magdalena

 
In deze channeling wordt besproken hoe het licht van het bewustzijn geleidelijk aan toeneemt in deze tijd, en wat de gevolgen hier van zijn.

"Het is dus een tijd van tegenstellingen, en als je het puur vanuit het  fysieke bekijkt, is dat heel verwarrend, maar spiritueel gezien klopt het dat in een tijd waarin het licht toeneemt, de duisternis eerst ook groter wordt. Het wordt nu allemaal zichtbaar, het is een overgangstijd, maar nu heeft het licht een kracht dat het eerst nog niet had."

Januari
2012

1 Angstdenken
Pamela channelt Jeshua

Vaak denken en handelen we vanuit angst. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we ons hiervan kunnen bevrijden.

"En hoe ontdoe je je nu van de invloed van die wolk, die mist, dat angst-denken? Je moet eerst leren herkennen wanneer je vanuit angst denkt en handelt. Pas dan kun je het gaan loslaten, pas dan is er een afstand tussen jou en de angst. "

2 De poort
Pamela channelt Maria Magdalena

De poort is de poort naar het licht, de wereld van de ziel. Het is de poort waar we voor staan.

"Stel je voor dat je nu voor die poort staat, en je hand er tegenaan legt. En laat de energie door je heen stromen, de poort is de drempel waarachter het nieuwe ligt, dat wat jouw ziel je wil tonen, als jij er klaar voor bent. En door met je hand contact te maken met die poort, maak je kennis met het nieuwe, dat wat je leven in wil gaan stromen, in een ritme dat bij jou past."

3 Het gouden licht van 2012
Pamela channelt Maria Magdalena

Deze channeling staat op de website.

December
2011

1 De verboden vrouw
Pamela channelt Maria Magdalena

Deze channeling gaat over de rol van spirituele vrouwen in de geschiedenis en de problemen die zij daarbij ervaren hebben.
 
"Toen Christus op Aarde kwam begon het tijdperk van het hart. Iedereen werd uitgenodigd zijn vermogens in te zetten in samenspel met het hart. En het hart is niets anders dan de verbinding in volstrekte gelijkheid met anderen, met alles wat leeft. Wanneer je vanuit je hart naar een ander kijkt, van plant tot dier tot mens, voel je die éne stroom, die essentie die ons allen verbindt."

2 De toekomst
Pamela channelt Jeshua

De toekomst bestaat al in ons hart. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we deze toekomst kunnen gaan ervaren in ons leven.

"Sommigen van jullie, hevig ontmoedigd door de pijn en het lijden op Aarde, keren je ogen naar de Hemel, naar niet aardse sferen van Licht en willen daarnaar toe, willen de Aarde ontvluchten . . . .willen daar naar terugkeren en beschouwen het als thuis. Maar ik zeg je, jullie nieuwe huis ligt op Aarde. In de verbinding met deze mooie planeet, zo rijk aan leven en variatie en in verbinding met je medemens . . . . . .daar ligt je bestemming . . ."

3 Licht in de duisternis
Pamela channelt Jeshua

Deze channeling is gepubiceerd op de website.
Klik hier om te lezen.

November
2011

1 De boodschapper
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling worden wij aangemoedigd om weer te gaan luisteren naar de signalen van onze ziel.

"Een gevoel van je plicht vervullen, gehoorzaam zijn, goed zijn, netjes of braaf word je al gauw aangepraat als het juiste; dat wat jou tot een beter mens maakt. En wat dan met het gevoel van zin hebben in, ergens plezier en blijdschap in ervaren, je gewoon lekker voelen, doen waar je zin in hebt. Dat wordt afgedaan als onverantwoord, kinderachtig, niet rekening houdend met anderen. Ja, zelfs egoïstisch, ronduit verkeerd."

2 De val in de duisternis
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling legt Jeshua uit waarom wij de keuze gemaakt hebben om hier op Aarde te incarneren.

"Ieder mens, die kiest voor incarnatie op aarde, maakt op een bepaalde manier een val in de duisternis, waarbij duisternis staat voor angst, onwetendheid, illusie. Ieder raakt verstikt in dit web van energieën dat op aarde heerst. Ik wil jullie vandaag ervan bewust maken dat je ooit zelf gekozen hebt om de val in de duisternis op je te nemen."

3 Het middelpunt van de zon
 
Pamela channelt Jeshua

Het middelpunt van de zon is het symbool voor ons innerlijke tijdloze centrum. In deze channeling wordt onze verhouding met dit centrum besproken. Ook wordt ingegaan op de rol van tijd in ons leven.

"Er zijn in deze tijd veel voorspellingen over bepaalde data die in de toekomst liggen. Tijd wordt dan gezien als een soort lijn die vanuit het heden naar de toekomst loopt en daarop zouden bepaalde gebeurtenissen vastliggen. Daarop zou je je kunnen voorbereiden en dat kan je doen vanuit angst of vertrouwen. Maar klopt dit beeld wel? Is de toekomst wel een lijn en liggen daarop dingen vast?"

Oktober
2011

1 De wederkomst van de vrouwelijke energie
 
Pamela channelt de Aarde

Deze channeling gaat over de geschiedenis van de mannelijke en vrouwelijke energie en het herstel van de balans tussen beide.

"Als je heel sterk je focust op controle, macht en manipulatie vanuit het denken, vanuit het mentale, dan wordt het vrouwelijke al snel je vijand. Want het vrouwelijke is van nature meer vloeiend, flexibeler, stromend en meer verbonden met kwaliteiten van gevoel en emotie.
Het vrouwelijke is de bron van alle inspiratie. Ze legt de brug met je ziel. Je ziel stroomt door je vrouwelijke energie.
De mannelijke energie is bedoeld om die inspiratie te ondersteunen en het mogelijk te maken om die inspiratie handen en voeten te geven in deze wereld, de materiële werkelijkheid."

2 Drie kinderen
Pamela channelt de Aarde

Blijdschap, angst en boosheid zijn drie innelijke kinderen die in ons leven. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we met ze om kunnen gaan en hoe ze ons kunnen helpen.

"Jullie wachten vaak op boodschappen van je Ziel om je levensweg te vinden, je pad. Maar je Ziel spreekt tot jou via deze kinderen, via je buik, heel aards en ook heel krachtig en spontaan.Doorlopend krijg je informatie vanuit de stroom in je buik via je emoties, via je innerlijke kinderen.
En ik kan het wel uitroepen naar jullie NEEM DAT SERIEUS."

3 De hemel op aarde
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling vertelt Jeshua over zijn leven. Hij gaat in op de parallellen tussen zijn leven en het onze.

"Op een gegeven moment was het duidelijk dat de gevestigde macht mij niet wilde, mij wilde elimineren, verwijderen. De dreiging hing al een tijdje in de lucht en ik liet het gebeuren. Het was op een gegeven moment zeker dat ik veroordeeld zou worden; ter dood gebracht zou worden.
En ik vluchtte niet. En dit bracht verwarring onder mijn volgelingen, mijn broeders en zusters met wie ik één was in het hart. Zij waren ontsteld dat ik mij zou laten ombrengen door de gevestigde macht, dat ik mee zou gaan in die beweging. En zij waren ook diep gekwetst."

NB. De channelings van deze maand zijn gratis beschikbaar, klik hier.

September
2011

1 Meesterschap in de nacht van de ziel
 
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling wordt uitgelegd hoe je een moeilijk periode in je leven op een zinvolle manier kunt beleven.

"Op crisismomenten wanneer hevige emoties zich aandienen is de oplossing niet dat die emoties weggehaald worden. Soms probeert de buitenwereld dat wel te doen om je te helpen. Ze proberen je emoties te relativeren, kleiner te maken of te bagatelliseren. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is dat jij die emoties kunt aanzien, dat ze er mogen zijn. En mensen die jou echt helpen die zullen proberen dat in jou aan te moedigen die emoties onder ogen te zien en er niet voor wegvluchten, maar er zijn voor jezelf."

2 Helende relaties
 Pamela channelt Jeshua

Wanneer kun je een relatie met iemand helend noemen? Dit is de vraag die in deze channeling behandeld wordt.

"Een partner in een relatie kan jou spiegelen waar je jezelf tekort doet, waar jezelf een tekort in ervaart aan zelfliefde, aan zelfacceptatie. Maar die ander kan het niet voor jou wegnemen. Hoe vaak die ander je ook zal bevestigen, liefde zal aanbieden, alleen jij kunt je zelf naar jezelf toewenden en je diepste pijn helen. Dit is je opdracht als mens."

3 Het kampvuur
Pamela channelt Jeshua
 
Het kampvuur is een symbool voor een velige plaats in de nacht, een plaats waar we de christus-energie kunnen ontmoeten.

"Christus bevindt zich precies aan de rand van jouw ruimte; hij wacht daar op jou.Daar waar jouw ruimte begrensd is, waar je vastloopt in oordelen of angst, daar staat Christus en glimlacht naar jou. Hij vertelt je dat je die grens verder mag opschuiven, dat het er allemaal mag zijn. Daar waar jij nee zegt, waar je het niet meer kunt opbrengen om ja te zeggen tegen wat het leven je brengt, daar sta ik. Daar staat de figuur van Christus die je wenkt."

 

Augustus
2011

1 Ziele-ontmoeting met je partner
 
Pamela channelt de Aarde

In deze channeling wordt in gegaan op de vervreemding tussen mannen en vrouwen. Ook wordt besproken hoe we een contact van ziel tot ziel kunnen maken.

"Je kunt de pijn die er in jou is en die er ook in de ander is, op de manier van die ander. Je kunt die pijn tussen je in laten staan als een wig die je uitéén drijft of je kunt de pijn een brug laten worden waarin je elkaar gaat ontmoeten. Waarin je elkaar deelgenoot maakt van jouw pijn, van  elkaars pijn zonder dat je een oplossing weet, dat hoeft niet. Het gaat om de openheid en de welwillendheid naar elkaar toe."

2 De brug
Pamela channelt de Aarde

De brug is in deze channeling een symbool voor de weg naar de ander.

"En ik wil jullie nu meenemen in een fantasie waarbij  je voorstelt dat je voor een brug staat. En aan de andere kant van die brug staat iemand van het andere geslacht. Het is iemand, ofwel jouw partner, jouw levenspartner of het is jouw innerlijke man of vrouw. Kijk maar wie zich spontaan aandient. Jij staat aan de voet van die brug en die ander staat aan de andere kant. En nu ga je langzaam die brug op, je gaat naar elkaar toe."

Juli
2011

1 Het wonder is al geschied
Pamela channelt Jeshua

Jeshua legt in deze channeling uit dat wij het wonder zijn, het doel van ons spirituele streven. En we zijn er al.

"Het worden wie je bent, is in wezen geen reis door de tijd. Het is een reis buiten de tijd, een innerlijke reis die niet gemeten kan worden in termen van vooruitgang in lineaire zin. Jullie zijn allen gevangenen geworden van het begrip tijd zoals het op aarde wordt gehanteerd. Het is heel beperkend om jezelf te zien als voortgaand in een lineair proces van A naar B waarin je steeds “meer” wordt, waarin je “vooruit” gaat.
Je wordt gevangene en slaaf van het idee dat je vooruit moet gaan, dat er altijd meer is achter de horizon.
Natuurlijk is er een ontwikkelingsproces van de ziel, maar dit bestaat erin dat je steeds meer herinnert en bewustmaakt van wat je al bent:  het wonder is al geschied, jij bent er. Besef dat eens: het wonder is al geschied, jij bent er.
Laat dat eens op je inwerken…."

2 Verbinden en loslaten (Deze channeling staat op de site)
 
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling wordt de energetische dynamiek van relaties besproken. Er wordt met name dieper ingegaan op bindingsangst en verlatingsangst en hoe we daar mee om moeten leren gaan.

"In het omgaan met de ander, zeker in liefdesrelaties, is er eigenlijk een constant ritme, tussen je verbinden met de ander, en ook weer terugkomen bij jezelf. Het gaat eigenlijk om verbinden en loslaten "
 

Juni
2011

1 De innerlijke bloem
Pamela channelt Jeshua

'De innerlijke bloem' is het symbool van onze ziele-energie. In deze channeling worden een aantal technieken aangereikt om hier contact mee te maken.

"Sommige van jullie zijn bang geworden de stem van je hart te volgen. Je bent bang afgewezen te worden, je bent bang dat die mooie kostbare bloem platgetrapt wordt. Maar dat is een vergissing. Je kunt dat zo ervaren, dat je afgewezen wordt, dat je gepijnigd wordt door reacties van anderen, maar uiteindelijk is het alleen jouw eigen oordeel wat telt."

2 Alleen zijn
Pamela channelt Jeshua

Ieder mens die iets nieuws komt brengen heeft te maken met eenzaamheid en niet begrepen worden. In deze channeling wordt uitgelegd hoe we daar mee om kunnen gaan.

"Stel je dat maar eens voor, dat jij nu als geheelde persoon, met één voet in de werkelijkheid staat, en de andere voet staat er net iets buiten, en vanuit die kant maak je contact, vanuit je kruinchakra, met een bron, een licht, een inspiratie, die je herkent als de energie van thuis, als dat wat jou echt bezielt. En zie dat je een bepaalde alleenheid, een bepaalde manier van je eigen gang gaan, nodig hebt om steeds die inspiratie te herkennen, je ermee te laten voeden. Steeds even een stap terug zetten uit de wereld om te voelen wie je bent. Zie hoe dat natuurlijk is, en geen probleem hoeft te zijn, want je kunt je tegelijk verbinden met de wereld."


3 Twee soorten duisternis
Pamela channelt Jeshua

Deze channeling gaat over de betekenis van duisternis in ons leven. Er zijn twee soorten:

"Duisternis 1, de eerste duisternis, is iets wat je overkomt op je levensweg, het kan een scheiding zijn van iemand van wie je houdt, het verlies van een dierbare, een ziekte of een ongeluk. Alles wat noodlottig je voorkomt, een tegenslag.
En dan is er jouw reactie daarop, jouw emotionele reactie daarop. Ieder mens is geneigd zich in eerste instantie te verzetten tegen het noodlot, iets wat noodlottig is, tegen duisternis 1.
Maar als je in je verzet volhardt, als je dichtslaat, en “nee” blijft zeggen, en datgene wat er gebeurt in je leven  veroordeelt, dan is er sprake van een nieuwe laag duisternis, die ik maar even voor het gemak duisternis 2 noem, en die nestelt zich om duisternis 1 heen."

Mei
2011

De channelingen van deze maand gaan over mannelijke en vrouwelijke energie.
Ze zijn hier te koop.

April
2011

1 De Natuur
 
Pamela channelt de Aarde

In deze chaneling wordt de band tussen mens en natuur vanuit een spiritueel perspectief besproken.

"Je bent niet altijd mens geweest. Jouw bewustzijn is nu geïncarneerd in een menselijk lichaam, en doet menselijke ervaringen op, maar ik wil je iets vertellen over een heel oud verleden, en het kan je misschien voorkomen als een magisch verhaal, een sprookje, maar ik wil je toch vragen er even in mee te gaan, om te voelen of het je iets doet. Of het ergens iets in je raakt."

2 Therapeut en cliënt
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling wordt de rol van een spirituele therapeut besproken.

"Echt lichtwerk wil dus zeggen dat jij zonder oordeel, vanuit jouw licht, uitstraalt naar de ander. Je probeert niet zijn problemen op te lossen, want dat kan jij niet, dat is niet de bedoeling.
Je laat jouw licht stralen op zijn essentie, en daardoor maak je die een beetje wakker, of beter gezegd: je maakt die persoon wakker voor zijn eigen essentie, zijn eigen licht."

 
3 Ruimte voor jezelf
Pamela channelt de Aarde

In deze channeling nodigt de Aarde ons uit om de ruimte in te nemen die er hier voor ons ware zelf beschikbaar is. Er wordt uitgelegd hoe we dat kunnen bereiken.

"En ik spreek geen oordeel uit over die onderdrukkende energie die er is geweest in jouw jeugd, want het is deel van de sfeer op aarde. Die energie is er, en de mensen die het aan je doorgeven hebben vaak het beste met je voor: je ouders, je leraren, zijn er vaak niet op uit om jou te onderdrukken, zij zijn zelf ook dragers van deze onderdrukkende energie, omdat zij zelf geleerd hebben zichzelf  te onderdrukken in hun jeugd.
Het is een drama dat zich van generatie op generatie voortzet, totdat er mensen opstaan die zeggen :”Stop! Ho, ik wil niet mee! Ik herinner mij iets anders, ik herinner mij een stroom van leven, licht die goed is, puur en die in mij huist, die in mij woont, en die er mag zijn, en die een leven beloofd niet vanuit angst en wantrouwen, maar een leven vanuit vreugde en overvloed, en elkaar erkennen, elkaar ruimte geven, ieder zijn eigen unieke stroom van energie”.

 

Maart
2011

1 Het korset
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling legt Jeshua uit dat we hier op Aarde een korset aangemeten krijgen. Een korset van opvattingen, normen, overtuigingen en ook angsten. Er wordt uitgelegd hoe we onszelf kunnen bevrijden van dit 'korset'.

"Zodra jij vanuit je hart en je ziel wilt gaan leven op aarde, en hier jouw unieke licht wil vormgeven, zodra je dat als verlangen van binnen voelt, zal je een stap terug moeten zetten uit de maatschappij, uit dat wat jou is aangeleerd, en wat jou heeft gevormd in dit leven. En die stap terug is een stap naar binnen, naar je kern, naar wie je echt bent."

2. De zonnestraal
Pamela channelt Jeshua

De zonnestraal is een symbool voor de innerlijke straal die ons vebindt met de God in ons. Door ons hiervan bewust te worden kunnen we de God in ons laten stralen.

"Alleen wanneer je de inspiratiebron diep in jezelf terugvindt, kun je werkelijk gaan stralen en je licht neerzetten op aarde.
En daarom vraagt elke spirituele weg je de straal te herkennen die jij bent, de lichtstraal, en naar binnen te reizen, naar binnen te keren, om daar, in het centrum van je wezen te ontdekken dat jij een zon bent, een ster van licht. Onverwoestbaar, eeuwig."

Februari
2011

1 Je eigen natuur
Pamela channelt de Aarde

In deze channeling legt de Aarde uit dat wij allemaal een innerlijk zaadje hebben, een kern van waaruit wij groeien en bloeien in overeenstemming met ons innerlijke ritme.

"En in jullie allen is er, net als in alle natuurlijke wezens, een kiem aanwezig. Een zaadje waarin alle potentie ligt van wie jij bent.
En waar het leven op aarde eigenlijk op gericht zou moeten zijn, is het zoveel mogelijk ruimte geven aan ieders kiem, aan ieders mogelijkheden die uniek zijn, en die laten ontbotten en opbloeien in een tempo dat bij ieder individu apart passend is. En dat is waar de kink in de kabel komt voor heel veel mensen: die ruimte is er niet."

2 De vreemdeling
Pamela channelt Jeshua

De channeling gaat over het omgaan met angst en negativiteit in jezelf en anderen

"Duisternis is eigenlijk een vreemdeling die aan je deur klopt, een ongenode gast. Jij zit zelf in je huis, je hebt het knus gemaakt, je hebt het ingericht,  volgens jouw smaak en ideeën, het huis is van jou. Je leeft erin, je woont erin, jouw ideeën worden daarin manifest, dit is je huis op aarde, jouw leefwereld.
En als duisternis komt, wordt er aan de deur geklopt, een vreemde staat in de deuropening. Hij vraagt of hij binnen mag komen, en die vreemdeling geeft je geen goed gevoel. Hij draagt de sfeer van het onbekende om zich heen, het niet vertrouwde. Hij heeft iets confronterends in zijn uitstraling, je weet niet wat je met hem aanmoet. Kun je hem binnenlaten? Want hij wil bij jou zijn, in jouw huis."

3 Levensvreugde
Pamela channelt de Aarde.

In deze channeling wordt uitgelegd dat onze neiging om alles onder controle te willen houden onze levensvreugde blokkeert.

"Op momenten dat je vastloopt in je leven zit je vaak vol gedachten. Gedachten dat het niet goed gaat, dat het anders had mòeten gaan, dat het anders had kùnnen gaan. Je werkt jezelf in een mentale kramp en de oplossing komt nooit vanuit het verstand zelf, vanuit het denken. De oplossing zit dan altijd in loslaten, een stap terug doen. En voelen dat jij goed bent zoals je bent."

Januari
2011

1 De innerlijke bron
Pamela channelt Maria

Wat is de diepste kern van jezelf, en hoe maak je daar contact mee? Dit zijn de onderwerpen van deze channeling.

"En die bron, die je op sommige momenten in je leven heel duidelijk voelt, beslissende momenten, waarop je duidelijk aanvoelt wat wel of niet goed voor je is, wat je te doen staat…die bron in jou en in alle mensen, is God.
God is als stil zuiver water, helder, transparant, nooit oordelend."

2 De realiteit van de Aarde
Pamela channelt de Aarde.

Wat is de betekenis die de Aarde heeft voor onze spirituele ontwikkeling?

"Jullie allen hebben je vaak ontheemd gevoeld, in deze wereld, in deze realiteit. Je verlangt dan naar een sfeer van zijn waarin alles makkelijker en natuurlijker gaat. Met minder weerstand, met meer verbinding. Jullie hebben allen heimwee gevoeld, terwijl je op aarde was.
En ik vraag je nu contact te voelen met mij, omdat ik ook de thuis energie vertegenwoordig, net zoals de sferen van licht die buiten de aarde liggen. Het is alles een."

 
3 Communiceren met dieren

De Aarde spreekt over de relatie tussen mens en dier en de spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde. Daarmee wil zij licht werpen op onze rol ten opzichte van dieren, wat wij voor hen kunnen doen en ook wat wij van hen kunnen ontvangen. De Aarde wil de aandacht vestigen op de mogelijkheid van een vreugdevolle samenwerking met het dierenrijk.

NB. Deze channeling staat op de website.

December
2010

1 De ruimte om te ontvangen
Pamela channelt de Aarde. 

Het onderwerp van deze channeling is het creëeren van de innerlijke ruimte waarin we datgene kunnen ontvangen wat we nodig hebben.

"Hoe creëer je de ruimte om te ontvangen?
Veel hangt er vanaf of je de zorgen, het gepieker, het denken wat je eigen is als mens, de energie rondom je hoofd, om dat los te laten, om echt in je buik te zakken."

2 De energie van het oordelen loslaten
Pamela channelt Maria

In de loop van ons leven hebben wij allerlei externe oordelen verinnerlijkt. Deze oordelen belemmeren onze ontplooing en levensvreugde. In deze channeling worden een aantal technieken om deze oordelen los te laten behandeld.

"Zo vaak en diepgaand is jullie aangeleerd dat jullie schuldig zijn, schuldig aan een vergrijp. Welk vergrijp? Je lééft. Als mens leef je op aarde: je gaat de diepte in, je bereikt soms hoogtes van vreugde en extase, maar je bent soms ook diep verslagen, somber, verdrietig of razend, en dit alles hoort bij het leven. Waarin zit daar schuld of zonde? Door te denken in schuld of zonde ga je de natuurlijke levensenergie onderdrukken, en dat leidt pas echt tot wantoestanden."

3. De eeuwige weg
Pamela channelt Jeshua

De reis die wij maken door het universum is het onderwerp van deze channeling.

"Jullie zijn op reis, en deze reis is een eeuwige reis, maar je kunt in het op reis zijn wel steeds meer de ervaring van thuis creëren, de ervaring van wie je werkelijk bent, het licht, de sprankeling van het één zijn met God. Die kun je steeds meer gaan belichamen op je reis, maar er blijft altijd een horizon voor je die je uitdaagt en uitnodigt om op zoek te gaan naar nog diepere of onbekende stukken in jezelf die je kunt exploreren en verkennen."

November
2010

1 De Steen
Deze channeling staat ook op de site.

2 De bloem van je passie
Pamela channelt Jeshua

In deze channeling wordt uitgelegd hoe je vreugdevol vanuit je eigen energie kunt leren leven.

"Voel hoe het bij je hoort om speels en vrij met jouw bewustzijn te leven in dit universum, in de kosmos, en allerlei vormen aan te nemen, om zo te ervaren hoe het leven is, vanuit die vorm, vanuit dat standpunt, in een vrije dans van leven en ervaren."

3 Antwoorden op vragen
-
Wat is de toetssteen voor een goed contact met je hoger Zelf?

- Die stilte in jezelf, hoe vind je die; mijn gedachten vliegen alle kanten op, is daar een antwoord op? Ik wou dat ik een knop had, het om kon zetten, maar dat gaat niet.
 
- Hoe weet je of je te maken hebt met je eigen gedachten, of met de gedachten van een gids?

- Wat zijn de bronnen waarover gidsen beschikken?

- Ik heb een vraag over dieren en gidsen en of ik mijn gids kan vragen dieren te helpen. Ik heb iets met zwerfdieren in Griekenland. Altijd moeite met weg gaan, want dan moet ik ze daar achterlaten. Dan wil ik altijd nog zo graag 'iets energetisch’ doen. Kan je dat aan je gids vragen of moet je dat weer op een hoger plan vragen? Of is het meer dat ik het levensplan van het dier moet accepteren?

- Het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, maar dan naar mensen, familieleden. Op het punt waar ik hen graag wil helpen, kun je dan je eigen gidsen vragen om daar antwoord op te geven of je eigen gidsen vragen om hun gidsen aan te sporen om zichzelf te helpen?

- Kan gidsenenergie komen in de vorm van dolfijnen, fysiek?

- Hoe kun je de liefdeskracht in jezelf verdiepen?

- Kan ik ook persoonlijke vragen aan gidsen stellen?

Oktober 2010

1 Het hoogste dat je te geven hebt
Pamela channelt Jeshua
 
Deze channeling staat ook op de site.

2 Wat gidsen doen
Pamela channelt Maria

Channeling over de rol die gidsen in ons leven spelen.

"Als je in de put zit, als je twijfelt aan jezelf, als je je somber voelt, of angstig, dan gaat een gids voor je staan, en hij of zij roept je op je te herinneren wie je bent. De gids ziet in jou de zon die je nog steeds bent, ook al bevind jij je in de wolken eromheen, en zie je alleen het donker, de regen of de storm, de kou, de wanhoop. Maar de gids wil in jou het besef wekken dat jij de zon bent, die achter dat alles schijnt."

September 2010

1 Is het leven maakbaar?
2 Mensen met een handicap

Dit zijn twee korte channelings waarin wordt ingegaan op de bovenstaande onderwerpen.

3 De sleutel tot de nieuwe wereld
Pamela channelt Jeshua.

Deze channeling gaat over het ontstaan van de nieuwe Aarde door innerlijk werk.

"Er is momenteel veel gaande op aarde en in de energetische sfeer om de aarde heen. Er is sprake van een enorme bewustzijnstransformatie en dat betekent in eerste instantie dat heel veel emoties die eerst verborgen bleven in mensen nu aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden en dit leidt tot bepaalde reacties in mensen."

Augustus 2010

1. Hooggevoeligheid
2. In de wereld leven
3. Geluidsoverlast

Dit is een serie van drie korte channelings waarin wordt ingegaan op vragen over de bovenstaande onderwerpen.

4. Het moment van keuze
Pamela channelt Jeshua
 
In deze channeling wordt gesproken over het moment dat wij besluiten om te incarneren.

"Het leven op aarde in een fysiek lichaam is soms moeilijk. Je hebt te maken met ongemakken, met de zwaarte en dichtheid van het lichaam en met de angsten en illusies die horen bij deze dimensie van zijn.
Toch is er een moment geweest waarop je hebt gekozen af te dalen in deze dimensie. In deze dualiteit van Licht en Donker op aarde. Ga daar eens naar terug, naar dat moment. Aan de éne kant ligt het eeuwen en eeuwen lang ver terug, miljoenen jaren. Aan de andere kant gebeurt het op elk moment en neem je die beslissing steeds weer opnieuw."

Juli 2010

1. Kanker
2. Dementie
3. Coma
4. Onmacht
5. Zielerelaties
6. Homoseksualiteit


Jeshua en Maria

Dit is een serie korte channelings waarin wordt ingegaan op vragen over de bovenstaande onderwerpen.

"Spiritueel gezien, dus vanuit de ziel, is het niet relevant of je als twee vrouwen elkaar seksueel ontmoet, of als twee mannen, of als man en vrouw. Het gaat om de ontmoeting: het geluk, het plezier en de verbondenheid die je erbij kunt ervaren."

Juni 2010

1. De stroom
De Aarde

In deze channeling worden technieken behandeld die ons leren mee te stromen met het innerlijke ritme van de aarde.

"Het je losmaken uit de verstikkende structuren die je vanuit je opvoeding, vanuit de traditie, vanuit een overgestructureerd denken worden aangereikt, roept angst op in ieder van jullie. Alsof je verloren bent zonder die structuren, zonder het denken."

2. De kleine sjamaan
Jeshua

In deze channeling wordt ons oorspronkelijke sjamanistische bewustzijn aangesproken. Dit is het vrij reizende bewustzijn dat de grenzen van je lichaam overstijgt.

"Een sjamaan is iemand die weet dat de grenzen van het lichaam een illusie zijn. Je bewustzijn is totaal vrij. Het kiest er voor om nu dit lichaam te bewonen, maar het kan zich ook vereenzelvigen met een vogel in de lucht, een boom of een poes."

Mei 2010

1. Het stuitchakra
De Aarde

In deze channeling wordt besproken hoe je de energie van je ziel kan laten doorstromen tot in het onderste (stuit)chakra, zodat deze zich werkelijk verbindt met de aarde.  

"Hoe kun je de oerangsten die in het stuitchakra besloten liggen omarmen, aanzien en loslaten? Vandaag wil ik drie manieren bespreken waarop je dat kunt doen."

2. Menselijke engelen
Jeshua

In deze channeling worden we mee terug genomen naar de tijd waarin we zelf engelen waren en bijdroegen aan de schepping van de aarde.

"Jullie zijn geïncarneerd in mensenlichamen, hebben de gestalte aangenomen van de mens. Dit was niet altijd zo. Helemaal in het begin van jullie reis met en door de aarde heen, waren jullie engelen van licht, nog niet geïncarneerd in een materiële vorm, van een heel hoge en fijne vibratie."

April 2010

1. De zonnevlecht
De Aarde

In deze channeling wordt het derde chakra besproken: de zonnevlecht. Dit is het centrum van zelf-expressie. Er wordt ingegaan op de verbinding tussen hart en zonnevlecht.

"Als je je hart wilt verbinden met je zonnevlecht wordt je eerst vaak een halt toegeroepen in je leven. Er kan een persoonlijke crisis uitbreken in de vorm van ziekte, een relationele crisis of weggaan uit een omgeving die je niet meer past."

2. Het navelchakra
De Aarde

Deze channeling gaat over het tweede (navel)chakra, dat in het teken staat van emotionele verbindingen met anderen. In het bijzonder wordt de betekenis van de moeder-kind relatie besproken.

"In de buik pikt het kind alle energieën op van de moeder en krijgt het een boodschap mee over wat vrouwelijkheid inhoudt, of je nu jongetje of meisje bent. Dit laat een diepe indruk achter op het kind. Als het geboren wordt, zal het zich gaan verbinden met de wereld zoals het wordt voorgespiegeld door de moeder, want dat is zijn eerste indruk van hoe het werkt op aarde."

Maart 2010

1. Jezelf zijn
Maria

Centraal in deze channeling staat het ontdekken van wie je werkelijk bent als spiritueel wezen.

"Je bent Bewustzijn, levend bewustzijn dat elke vorm kan kiezen die het wil om zich te manifesteren. Met dit levende bewustzijn dat je echt bent en dat nu tijdelijk dit lichaam bewoont, kun je contact maken doorheen ruimte en tijd."

2. Het schaduw-zelf
Maria

Deze channeling gaat over onze donkere kant, die we vaak niet onder ogen willen zien, en welke rol die speelt in je leven.

"Het schaduw-zelf leeft en woont in je en als je onbewust bent van deze gedaante kan het je leven gaan bepalen en beheersen. Dan verval je in onbewuste patronen, waardoor je jezelf in feite naar beneden haalt en destructieve energie uitlokt in je leven."

Februari 2010

1. Crisis en overgave
Maria

Het onderwerp van deze channeling is leren omgaan met moeilijke periodes in je leven.

"Juist in de momenten dat ik het totaal niet meer zag zitten, gebeurde er iets met mij. Ik liet mijn denken los. 'Ik weet het écht niet meer' zei ik. En dan was er “ iets”. Een beweging, een energie die groter was dan ikzelf en waardoor ik mij gedragen voelde. Omarmd als door een engel die mij even optilde uit de grauwheid en de moeilijkheden die ik ervoer."

2. Geaarde spiritualiteit
Maria

In deze channeling benadrukt Maria het belang van een geaarde vorm van spiritualiteit. Dit in tegenstelling tot veel oude vormen van spiritualiteit die gepaard gingen met onthechting van het aardse.

"Het tijdperk dat jullie nu binnentreden is een tijdperk van een verinnerlijkte spiritualiteit. Het gaat om de relatie tussen jou en jezelf. Hierin krijgt de aarde ook weer de plek die zij toekomt. We moeten heel ver teruggaan in de tijd om een echt geaarde spiritualiteit te vinden."

Januari 2010

1. Jouw lichtstraal
Jeshua

Deze channeling helpt je om contact te maken met het unieke licht dat door je heen stroomt.

"Stel je eens voor dat een straal uit de hemel op aarde valt, het is jóuw straal. En kijk eens of je in het centrum ervan kunt staan. Of je het als een douche over je heen kunt laten komen en het kunt ontvangen. Kun je het vóelen?"

2. Leraren van de nieuwe tijd
Maria

In deze channeling wordt ingegaan op wat het betekent om spiritueel leraar te zijn.

"Een leraar is iemand die iets vóórleeft. Het is niet iemand die een pakketje kennis doorgeeft aan een ander. Leraar zijn heeft te maken met een vibratie, een energetische uitstraling die opvalt, die anders is. Díe vibratie komen jullie nu naar de aarde brengen en dát maakt jullie tot leraar. Het is dus niet een bepaalde rol die je speelt, het is wie je bent."

December 2009

1. De innerlijke reis
Maria

Tijdens deze channeling wordt een innerlijke reis gemaakt die je dichter bij je spirituele kern brengt.

"Stel je eens voor dat je in een bos loopt. Je wandelt daar met aan je beide handen twee kinderen. Links van je loopt een meisje en rechts een jongen. Jij loopt door het bos en er is een drang in je om op zoek te gaan. Je hebt het gevoel dat het bos jou aanwijzingen geeft en je de weg wijst naar iets waarvan jezelf ook niet weet wat het is."

2. De stroom van de ziel
Maria

Deze channeling helpt je om achter alle angst en pijn de levensenergie van je ziel te ontdekken.

"Het leven is bedoeld om gevierd te worden, om vreugde te ervaren. Je mag hier zijn om vreugde te ervaren. Het gaat vaak om de simpele dingen. Zeg eens ja tegen jezelf zoals je nu bent. Mét de problemen die je ervaart, lichamelijke klachten misschien, stress of zorgen. Zeg even ja tegen jezelf. Je bent goed zoals je bent, helemaal. Kijk in de ogen van het kind in je en zie de schoonheid daarvan, de onbedorvenheid, de hoop, het leven…… "

November 2009

1. Geld en overvloed
Maria

In deze channeling wordt uitgelegd hoe je toegang vindt tot de materiële stroom van overvloed die bij je hoort.

"Er is ook een stroom van geld die bij jou past. Vaak zitten jullie met je denken ertussen, en dat vermijdt dat die stroom ten volle bij je kan komen. Jullie hebben vaak gedachten en ideeën in je hoofd over wat je wel of niet verdient, over wat je wel en niet hoort te krijgen. Je vergelijkt je daarin doorlopend met andere mensen, maar het gaat erom je eigen stroom te vinden."

2. De tweede geboorte
Jeshua

De tweede geboorte vindt plaats op het moment dat we ons niet meer laten leiden door wat de buitenwereld van ons verwacht of eist, en naar onze ziel beginnen te luisteren. Deze channeling gaat in op de veranderingen die gedurende dit geboorteproces plaatsvinden.

"Wat er geboren wordt is een nieuw bewustzijn dat in feite alle oude zekerheden en veiligheden loslaat. Het begint ermee dat je gaat ontdekken dat wat je eerst als zekerheid en veiligheid ervoer, dat helemaal niet is."

Oktober 2009

1. De incarnatiesprong
Jeshua

Wat betekent incarnatie voor de ziel? Wat gebeurt er tijdens het incarnatieproces?

"Voordat de ziel begint aan een leven op aarde is er altijd een periode van bezinning. Je bevindt je aan de andere zijde in je zielegewaad, niet een lichaam, maar wel een soort van manifestatie. Je bent omringd door raadgevers: gidsen, engelen die je iets vertellen over jezelf en over de mogelijkheden die voor je liggen in het leven op aarde."

2. Zonder jou zijn we niet compleet
Maria

Deze channeling gaat over de plaats die jij als lichtwerker inneemt op aarde.

"Jullie zijn een lange weg gegaan, hebben uitersten meegemaakt, en jullie leven nu met de brokstukken van het verleden. Jullie leven in de onzekerheid of je hier wel mag zijn: ben ik goed genoeg, wat kom ik hier eigenlijk brengen, wie ben ik dat ik mijn kop boven het maaiveld wil uitsteken? Wie jullie zijn dat wil ik jullie vertellen, vandaag."

September 2009

1. Eenheid
De Aarde

Er wordt gesproken over de eenheid van alles dat leeft en het belang van het herinneren daarvan.

"Het grote geheim van het leven op aarde, is dat wij allen één en verbonden zijn. De dieren, de planten, de mensen. Een grote eenheid doortrekt alle leven. En dit is wat de mensheid vergeten is geraakt."

2. Scheppende engelen
De Aarde

Deze channeling gaat over het scheppen van je eigen werkelijkheid en het grote bewustzijnsexperiment dat op aarde plaatsvindt.

"Mens zijn is een brug tussen zeer uiteenlopende bewustzijnsdimensies. In die brug ligt de hoop op een verdieping en uitbreiding van het bewustzijn in alle sferen in de geestelijke wereld. Ook de meest lichte en ver geëvolueerde sfeer in de geestelijke wereld kan een impuls van kracht en vernieuwing ontvangen door het bewustzijnsavontuur op aarde. De mens is in staat in zijn bewustzijn de uitersten van donker en licht te verkennen en uiteindelijk de eenheid achter alle verschijningsvormen te herkennen."

3. Weerstand
De Aarde

Onze weerstand, ons verzet tegen de levenstroom wordt besproken.

"Velen van jullie tot wie ik spreek hebben je teruggetrokken uit de aardse realiteit. In je ziel leven herinneringen aan oude tijden die pijnlijk waren. Tijden waarin je wellicht een verbinding had gemaakt met de aardse realiteit die ruw werd verbroken, waardoor je alleen kwam te staan en je verlaten voelde. Nu weer opnieuw die verbinding te maken, je ziel wederom de dans te laten aangaan met de aardse materie, roept schroom, angst en reserve op."

Augustus 2009

1. Tussen dier en engel
Maria
Deze channeling gaat over de betekenis van lichtwerk. Er wordt uitgelegd dat dit in de eerste plaats betekent dat je de donkere kanten van jezelf verlicht door ze te accepteren.

"Lichtwerk is een heel diepgaand proces, dat er allereerst om vraagt dat jij je eigen licht in de aarde brengt, door de duisternis heen, door je angst, weerstand en onzekerheid heen. Dit is een intense arbeid, die tijd en geduld vraagt."

2. Van hart naar buik
De Aarde

Deze channeling staat ook op de website.

3. Wolken voor de zon
Jeshua

Hoe ga je om met somberheid en depressiviteit? Bespreking van de krachten die ons innerlijke licht verduisteren en manieren waarop je de verbinding met het licht kunt herstellen.

"En alles wat jij hoeft te doen, is te vertrouwen op de zon. Te vertrouwen dat die er ook is als er een wolk voor staat. Wolken kunnen nooit de zon vernietigen of weghalen, daartoe zijn ze absoluut niet in staat. De zon kan wel wolken oplossen, door haar warmte en licht. Licht is altijd krachtiger dan duisternis. Het licht keert altijd terug, de zon komt altijd terug van achter de wolken."

Juli 2009

1. Natuurwezens
De Aarde

Deze channeling gaat over elementalen en hun functie in de natuur.

"In de natuur wordt alle leven omgeven door etherische wezentjes die in vroegere tijden bekend stonden als kaboutertjes, elfen, feeën, dwergjes. Namen die jullie er aan gegeven hebben. Het zijn etherische wezentjes, die bewustzijn hebben maar niet zijn gemanifesteerd in de dichtste laag van zijn, maar net even daarboven. Ze vibreren zachter en lichter en zij voeden de natuur om je heen."

2. Dieren en emoties
De Aarde

Een bespreking van het emotionele lichaam. Er wordt uitgelegd hoe je innerlijk contact kunt maken met een dier om toegang te vinden tot deze laag van je persoonlijkheid. Toegang vinden is belangrijk om je emoties te kunnen laten (door)stromen.

"Om het emotionele lichaam in jezelf blijvend te laten stromen en in balans te houden is het nodig dat opgepotte emoties worden gezien en ontladen. En daar ontbreekt het jullie vaak aan. Vaak realiseren jullie je niet eens meer welke emoties je hebt opgepot, hebt weggedrukt. Het is verscholen geraakt in je energieveld. Soms manifesteert het zich zelfs als een ziekte, als lichamelijke klachten. En vaak weet je dan niet waar het vandaan komt."

Juni 2009

1. Geven en ontvangen
Maria
In deze channeling worden de energieën van geven en ontvangen bespoken. Met name wordt de vraag behandeld waarom wij zoveel moeite hebben met ontvangen.

"Zowel vanuit de hemel, als vanuit de aarde, als vanuit de mensenwereld zijn er stromen die jou willen koesteren en verwarmen. Toch staan jullie dat jezelf vaak niet toe, hoe komt dat?"

2. De inspiratie van het leven
De Aarde

Contact maken met de natuur kan ons inspireren te geloven in onszelf en de natuurlijke stroom in ons eigen leven.

"Ik voed je met een inspiratie die je alom tegenwoordig ziet in de natuur. De inspiratie van het leven zelf, dat bloeit en groeit en zijn weg gaat zonder te twijfelen aan zichzelf. Heb je ooit gehoord van een bloem die twijfelt aan haar bestemming om open te gaan en haar schitterende pracht te tonen aan de wereld?"

Mei 2009

1. Contact met gidsen
Jeshua

Channeling over het contact maken met gidsen.

"Het verlangen naar contact met gidsen komt voort uit een heimwee. Een heimwee naar spontaniteit, naar eenvoud en gemak, naar vrijelijk en spontaan jezelf uiten. Jezelf zijn kort gezegd. En begin daarmee door helemaal aanwezig te zijn bij jezelf, in je lichaam."

2. Het werk van je hart
Jeshua
Deze channeling staat op de site.

3. De wijsheid van het lichaam
De Aarde

Deze channeling gaat dieper in op de relatie tussen de mens en zijn lichaam.

"Jullie lichaam kent een vrouwelijke onderstroom, en het maakt dus niet uit of je man of vrouw bent; het zit in het wezen van het lichaam om heel ontvankelijk te zijn en jouw zielenenergie, jouw straling in zich op te nemen. Jij, met jouw bewustzijn, bent een zon voor het lichaam. Jij bent haar bezieler en inspirator."

April 2009

1. De vreugde van duisternis
Jeshua

In deze channeling wordt de betekenis en functie van duisternis uitgelegd, en hoe we er mee om kunnen gaan.

"Deze wereld draait niet om het overwinnen van duisternis, maar om het snappen van de betekenis van duisternis, en het aangaan van de dans ermee. Het begrijpen van de waarde ervan. Zolang je ertegen vecht, in jezelf of in de wereld, houd je de dualiteit en strijd in stand."

2. Engelen van de Aarde
De Aarde

Met "engelen van de aarde" worden de etherische natuurwezens bedoeld. In deze channeling wordt onder andere in gegaan op hun beschadigde relatie met de mensheid.

"Voel nu deze pijn eens in het hart van de natuurwezens en reik je hand uit. Je kunt daar een boosheid voelen, een veronachtzaamd zijn. Vertel hen dat ze welkom zijn, dat jullie van hen willen leren, hen willen ontvangen. Je zult zien dat zij je helpen je dieper te aarden en je veiliger te voelen op de aarde."

3. De levensstroom
Maria

In deze channeling wordt verteld hoe wij het contact met de levenstroom hebben verloren en wat wij er aan kunnen doen om dit te herstellen.
 
"Het laten gaan van deze stroom door heel je wezen heen, dat is wat wijsheid en vervulling brengt. Hoe meer je open staat voor de stroom van het leven en wat deze jou brengt, hoe meer je een natuurlijk begrip ontwikkelt van wat er zoal in jou leeft, en wat het menszijn op aarde inhoudt."

"Het gaat er niet om iets te bereiken of te ontwikkelen wat je nog niet bent, het gaat erom terug te keren tot wie je altijd was, en wat je vergeten bent."

Maart 2009

1. De Oase
Maria

In deze channeling wordt uitgelegd hoe we de weg kunnen vinden naar onze eigen innerlijke rijkdom. Het beeld van een oase in een woestijn wordt gebruikt als een metafoor die ons kan helpen om rust en zekerheid te vinden in een chaotische tijd.

"De wereld is er niet om door jou gered te worden. Onthoud dit wanneer je mensen tegemoet treedt als begeleider: de oplossing ligt in henzelf. Schep er vreugde in mensen dit te laten ontdekken, en houd de balans tussen geven en ontvangen in ere."

2. Een tijd van keuze
De Aarde

Een channeling over de transformatie die momenteel op Aarde plaats vindt.
 
"De financiële crisis op dit moment nodigt de mensheid uit terug te keren naar de basis, zich niet te fixeren op geld om het geld, maar om te ontdekken wat ware overvloed inhoudt, en te ontdekken dat ware overvloed alleen kan gedijen in een netwerk van verbondenheid tussen mensen, en met de aarde."

3. Angst als gids
Jeshua

In deze channeling wordt uitgelegd dat angst een richtingaanwijzer is die aangeeft waar wij kunnen groeien.

"Het licht wordt aangetrokken door de duisternis! Het licht wil daar schijnen, en wordt door de duisternis attent gemaakt op de plaatsen waar het kan schijnen. In zekere zin is het licht verliefd op de duisternis. Het voelt zich aangetrokken door dit element, het wil ermee dansen. En de duisternis, de duisternis lijkt statisch en passief te zijn, niks te willen, heel behoudend, de angst steeds vasthoudend en voortzettend. Maar als het licht zich naar de duisternis toekeert, en de duisternis voelt dat het er mag zijn, dat het niet veroordeeld wordt, dat het gerespecteerd wordt om zijn bijdrage in de schepping, dan opent de duisternis zich, de duisternis staat op, en voert het licht mee in een dans die nieuwe terreinen opent."

Februari 2009

1. De Tovenaar
Maria

Deze channeling gaat over het verwerven van meesterschap over je eigen leven.

"Kijk eens in jezelf. Stel je eens voor dat je op een mooie plek zit in de natuur. De lente is begonnen, het groen ontluikt, en de zon schijnt op je huid.
Je zit daar op een open plek in het bos, of waar je ook maar wilt zitten, en opeens verschijnt er een tovenaar die op je toeloopt. Hij komt bij je staan, en uit zijn mouw tovert hij gouden muntstukken, die hij je lachend toewerpt.
“Hoeveel wil je hebben? ”, vraagt hij, “zeg het maar”. En kijk eens naar je reactie. Wat is je eerste reactie op dat aanbod?
Kun je het aannemen? Voel je iets blokkeren in je hart? Mag het van jezelf, of begin je erover na te denken, heb je twijfels? Registreer eenvoudig je eerste reactie."

2. Het Levenskruis
Jeshua

Hier wordt uitgelegd dat de mens een wezen is die op het kruispunt staat van twee energie stromen: één die verbonden is met de aarde, en een andere die verbonden is met de kosmos. Ook wordt er gesproken over de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie.

"Er loopt een horizontale lijn van jou uit naar de wereld, het is jouw verbinding met de dingen om je heen, de mensen, de fysieke omgeving, en er is een as die verticaal loopt, van boven naar beneden, die jou verbindt met de hemel, boven, en de aarde, beneden.
En in deze verticale as ben je op een bepaalde manier alleen, niet werkelijk alleen, maar in aardse zin. Het gaat daar, in die verticale as, om jouw verhouding tot het hogere in jou, je ziel, je kosmische zelf, en onder je voeten de grond, de aarde, Gaia. Voel die verticale as eens. Voel hoe er een verbindingsstroom loopt recht door jou heen, van je kruin tot aan je tenen, waarin hemel en aarde verbonden worden."

3. Jezelf ontvangen
De Aarde

Het doel van deze channeling is je bewust te maken van je eigen grootheid.

"Er is een deel van je dat zich verdwaald en verstoten voelt in dit leven op aarde. Dat zich niet verbonden weet met de bron van alles, de bron die het hele leven draagt. Ik wil jullie vragen vandaag het contact aan te gaan met het grotere geheel, de bron, God zo je wil, die jou draagt in je leven. Dit is de enige plaats, de enige verbinding waarin je werkelijk veiligheid kunt ervaren, een absoluut onvoorwaardelijk ‘ja’ tegen wie jij bent. Dat is waar je naar op zoek bent, en vanuit die bedding zal jouw scheppingskracht een vredig aangezicht krijgen."

Januari 2009

1 Winter
De Aarde

Naar analogie van de seizoenen wordt er uitgelegd dat er ook in ons leven een cyclus is van inkeer en uitreiken naar de wereld. In deze channeling wordt de fase van inkeer besproken.

"Net als de boom die kaal wordt, haar pracht en haar glans verliest om volledig in te keren, zo doen jullie dat ook in de seizoenen van je leven. Dit inkeren kan je associëren met pijn, afscheid nemen, rouwen. Maar het is ook een mooie beweging die je helpt dichter bij jezelf te komen, dieper in de kern te geraken van wie je bent. Accepteer dit proces. Donker is de manier waarop jullie reizen naar het licht."

2 De engel en het kind
Jeshua

In deze channeling wordt uitgelegd dat de verbinding tussen de engel en het kind in ons nodig is om werkelijk te gaan stralen op Aarde.

"Jullie zijn zowel de wijze en begripvolle engel die licht komt brengen op aarde, als het verloren kind dat schijnbaar het paradijs heeft verlaten en eenzaam op weg is. Zie dit kind in jezelf aan en omarm het. Dát is waarvoor je gekomen bent op aarde. Daar waar het kind in jezelf wanhoopt, verdwaald en verloren is geraakt, daar te zijn en het de hand te reiken, dat is je taak, je missie op aarde."

3 Lichtwerk
Maria

In deze channeling wordt behandeld wat lichtwerk inhoudt.

"Je maakt een vergissing als je denkt dat je eerst al je eigen emotionele wonden en angsten moet overwinnen voordat je er kunt zijn voor de ander. Veel meer gaat het tegelijk op. Daar waar je jezelf heelt, waar het Licht mag schijnen in jouw eigen duisternis, daar schep je een weg. Daar creëer je een nieuw licht, een vibratie die je vervolgens gaat delen met je omgeving, als vanzelf."

4 Mens en aarde
De Aarde

In deze channeling wordt ingegaan op de oude relatie tussen mens en Aarde. Er wordt gesproken over de betekenis van het mens-zijn op aarde en wat aarding werkelijk inhoudt.

"Jullie zijn hier op aarde, om de aarde zelf, om mij en de natuurrijken op mij, tot leven te wekken. Tot een innerlijk leven! Waar de zon mij helpt lichamelijk gestalte te geven aan het leven, helpt jullie sterrenlicht mij, innerlijk tot bewustzijn te komen.
Denk maar eens aan wat er gebeurt op het moment dat je een boeket bloemen in je huis hebt staan en daar vol bewondering naar kijkt. Jij ziet de schoonheid van die bloemen, de zuiverheid ervan, de kleur, de geur, de hele uitstraling. De bloem zelf weet dit niet, de bloem is wie ze is. Maar door jouw blik, jouw aanwezigheid, jouw bewondering, wordt er iets wakker in de bloem. Ze gaat zichzelf ervaren als iets dat mooi en bewonderenswaardig is. Zij geniet van jouw aandacht, en iets in haar, een vonkje van zielelicht, wordt gewekt."


Lijn in regenboogkleuren